Nyheter

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden november 2019

Den nordiska ETF-marknaden november 2019

Läs mer

Under november uppgick ETF-handeln till ca 6,6 Mdr SEK (8,2 Mdr SEK i oktober) varav ca 6,0 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för ca 1,7%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT C25

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT C25

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OBX och XACT C25 den 20:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Norden den 18:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Svenska Småbolag och XACT Sverige den 29:e november på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Pressmeddelande

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Läs mer

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder. Styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger Xact Kapitalförvaltning sin tillåtelse, dock tidigast den 1 april 2020.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Vid överlåtelsen sker inte någon förändring av fondsortimentet.

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Nyhet

New PCF format

From the 11th of November the PCF format will be changed from .txt format to .csv. The date in the file name will be changed from NAV-date + 1 Business date to NAV-date, also the fund name format will be changed in accordance with below table.

From the 11th of November the old format will not be available. The final .txt files are distributed on the 8th of November.

We will not be able to provide both the old and new format at the same time.

Today New format
xactbear20191007.txt XACT BEAR_20191004.csv
XACT2bear20191007.txt XACT BEAR 2_20191004.csv
xactbull20191007.txt XACT BULL_20191004.csv
XACT2bull20191007.txt XACT BULL 2_20191004.csv
xacthdiv20191007.txt XACT HDIV_20191004.csv
xactnordic20191007.txt XACT NORDIC_20191004.csv
xactobligation20191007.txt XACT OBLIGATION_20191004.csv
xactobx20191007.txt XACT OBX_20191004.csv
xactderivatbear(obx)20191007.txt XACT OBX BEAR_20191004.csv
xactderivatbull(obx)20191007.txt XACT OBX BULL_20191004.csv
xactomxs3020191007.txt XACT OMX_20191004.csv
xactomxc2520191007.txt XACT OMXC25_20191004.csv
xactsverige20191007.txt XACT SVERIGE_20191004.csv
xactsvsmabolag20191007.txt XACT SVSMABOLAG_20191004.csv

New information will be added in the new format.

 • Cash actual per block = today´s cash per block excluding next day´s corporate actions
 • Cash actual per share = today´s cash per share excluding next day´s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+2 settlement cycle.

 • Cash per block = today´s cash per block including next day´s corporate actions 
 • Cash per block = today´s cash per share including next day´s corporate actions  

The new information are used to calculate the fund value beginning of the day after NAV date. (including dividends)

 • Cash actual ex.div. per block = today´s cash per block excluding today´s and tomorrow’s corporate actions 
 • Cash actual ex.div. per share = today´s cash per share excluding today´s and tomorrow’s corporate actions

The new information are used to calculate settlement amount for creation/redemptions with T+0 or T+1 settlement cycles. 

 • FX rate = base currency to local currency 
 • IsFuture = stated TRUE if the security is a future 
 • IsTradable = stated FALSE if the security is a right. 
 • Country = the settlement country for that security. 

Index price will be removed from the file in the new format.

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden september 2019

Den nordiska ETF-marknaden september 2019

Läs mer

Under september uppgick ETF-handeln till ca 7,7 Mdr SEK (9,6 Mdr SEK i augusti) varav ca 6,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för ca 1,8%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Stängd primärmarknad: XACT Norden

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Norden den 18:e september på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuellea frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2019

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2019

Läs mer

Under augusti uppgick ETF-handeln till ca 9,6 Mdr SEK (6,5 Mdr SEK i juli) varav ca 7,9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i augusti svarade ETF-handeln för ca 2,5%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juli 2019

Den nordiska ETF-marknaden juli 2019

Läs mer

Under juli uppgick ETF-handeln till ca 6,5 Mdr SEK (9,2 Mdr SEK i juni) varav ca 5,8 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juli svarade ETF-handeln för ca 1,7%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juni 2019

Den nordiska ETF-marknaden juni 2019

Läs mer

Under juni uppgick ETF-handeln till ca 9,2 Mdr SEK (11,9 Mdr SEK i maj) varav ca 8,4 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för ca 3%.

Läs hela rapporten här.  

Pressmeddelande

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

XACT NORDEN 30 (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 20 juni 2019.

Läs mer

Stockholm 19 juni 2019

 

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT NORDEN 30 (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet. Kraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i indexet, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte får ingå (väljs bort). Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Med anledning av indexbytet ändrar fonden namn till XACT NORDEN (UCITS ETF).

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond och xact.se i samband med förändringen.

Index före ändring
VINX30™

Index efter ändring
Handelsbanken Nordic ESG Index

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 juni 2019 på handelsbanken.se/fonder och xact.se.

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden maj 2019

Den nordiska ETF-marknaden maj 2019

Läs mer

Under maj uppgick ETF-handeln till ca 11,9 Mdr SEK (13,5 Mdr SEK i april) varav ca 10,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för ca 3%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Nedläggning XACT Råvaror – Q&A:

Vad är anledningen till att fonden ska läggas ned?

Beroende på låga handelsvolymer och över tid väsentligen minskad fondförmögenhet har fondbolaget fattat beslut om att fonden ska läggas ned.

När är sista dag för mig att sälja mina fondandelar?

Sista dag för börshandel är den 23 september 2019. Du lägger säljorder på vanligt sätt genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår sedvanligt courtage och eventuell beskattning.

Vilka datum gäller vid nedläggningen?

  XACT Råvaror
Sista dag att sälja över börsen

23-sept-19

Likvid utbetalas till fondandelsägare som sålt över börsen   25-sept-19
Likvid utbetalas till fondandelsägare som löst in sina andelar efter den 23 september    9-okt-19

Vad händer fram till sista handelsdag?

Fram till och med den 23 september 2019 kommer handel i fonden att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

När får jag min likvid?

Om du har sålt dina andelar genom internetbank, mäklare eller bankkontor får du normalt likviden betald två bankdagar senare. Väljer du däremot att låta dina fondandelar lösas in i samband med att fonden avvecklas får du likvid den 9 oktober.

Om jag är fortsatt intresserad av exponering mot råvaror, vart ska jag vända mig?

För dig som vill ha råvaruexponering även framöver har vi Handelsbanken Råvarufond, som följer samma jämförelseindex som XACT Råvaror. Detta är en traditionell fond som inte handlas över börsen men har samma förvaltningsavgift som XACT Råvaror.   

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.  

Pressmeddelande

Avnotering av börshandlad fond – XACT Råvaror (UCITS ETF)

Stockholm, den 5 juni 2019

 

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning AB har beslutat att avnotera den börshandlade fonden XACT Råvaror (UCITS ETF). Sista dag att sälja fondandelar över börsen är den 23 september 2019. 

Säljorder läggs på vanligt sätt genom internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår, i förekommande fall, sedvanligt courtage. Försäljningslikviden utbetalas normalt två bankdagar efter genomförd affär till det avkastningskonto som är knutet till depå, investeringssparkonto (ISK) eller VP-konto.

Eventuella andelar kvar i fonden efter den 23 september 2019 kommer automatiskt att lösas in i samband med att fondens tillgångar säljs av och XACT Råvaror (UCITS ETF) avvecklas. Likviden sätts in den 9 oktober på det avkastningskonto som finns kopplat till depå, ISK eller VP-konto.

Mer information finns på www.xact.se. Vid frågor om avnoteringen, vänligen mejla till xact@handelsbanken.se.

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB: 08 - 701 34 05
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Sverige

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Sverige

Läs mer

Utdelningsbeloppet i XACT Sverige har fastställts till 15,27 SEK per andel. Utdelningsbeloppet motsvarar 3,5 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2019-05-31.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 12 juni 2019.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

 • 12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 13 juni 2019 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 14 juni 2019 Avstämningsdag
 • 19 juni 2019 Likviddag

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Sverige

Stängd primärmarknad: XACT Sverige

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Sverige den 31:a maj på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden april 2019

Den nordiska ETF-marknaden april 2019

Läs mer

Under april uppgick ETF-handeln till ca 13,5 Mdr SEK (10,6 Mdr SEK i mars) varav ca 12,8 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 98%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för ca 3,6%.

Läs hela rapporten här.  

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande

Läs mer

 

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till 5.60 SEK per andel. Utdelningsbeloppet motsvarar 4,51 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2019-04-30.

 

 • 22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 23 maj 2019 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 24 maj 2019 Avstämningsdag
 • 29 maj 2019 Likviddag

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2019

Nordiska ETF-marknaden mars 2019

Läs mer

Under mars uppgick ETF-handeln till ca 10,6 Mdr SEK (8,4 Mdr SEK i februari) varav ca 8,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 88%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för ca 2,4%.

Läs hela rapporten här.  

Pressmeddelande

Årsberättelser 2018 - fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

Läs mer
 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden 30 (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
 • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Råvaror (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Nyhet

Utdelningsschema - XACT Sverige

Utdelning 2019 XACT Sverige

Läs mer

Utdelning från XACT Sverige kommer att ske enligt nedanstående schema:

 • 3 juni 2019 Information om utdelning per andel meddelas
 • 12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 13 juni 2019 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 14 juni 2019 Avstämningsdag
 • 19 juni 2019 Likviddag

Nyhet

Utdelningsschema - XACT Högutdelande

Utdelning 2019 XACT Högutdelande

Läs mer

Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

 • 2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas
 • 22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 23 maj 2019 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 24 maj 2019 Avstämningsdag
 • 29 maj 2019 Likviddag

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden januari 2019

Den nordiska ETF-marknaden för januari 2019

Läs mer

Under januari uppgick ETF-handeln till ca 8,4 Mdr SEK (8,6 Mdr SEK i december 2018), varav ca 7,1 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 1,9%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Skatt på utdelningar - XACT OMXC25

XACT OMXC25 är en ackumulernade fond dvs. ingen utdelningar genomförs från fonden till investerare.

Läs mer

Gällande skatt på utdelningar från danska bolag till fonden, betalas 27% i skatt till den danska skattemyndigheten men kommer även att söka restitution om 12% vilket resulterar i en total skatt om 15%. Som investerare i fonden behöver du inte göra någonting då skattefrågan ovan hanteras för hela fonden. 

För mer information se: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2277093

Nyhet

Fonder stängda på primärmarknaden

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden.

Läs mer

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden enligt nedan.

21, 22 och 25 Februari

 • Xact OMXS30,
 • Xact Sverige, 
 • Xact Nordic30, 
 • Xact HDIV
 • Xact OBX

27 och 28 Februari samt 1 och 4 mars

 • Xact Sweden Small Cap, 
 • Xact Commodity
 • Xact Sweden All Bond

7, 8 och 11 mars

 • Xact Bear, 
 • Xact Bear2, 
 • Xact Bull, 
 • Xact Bull2, 
 • Xact OBX Bear
 • Xact OBX Bull

Pressmeddelande

Xact lanserar Danmarks första ETF

Nu lanserar vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den första ETF:en* som noteras på Köpenhamnsbörsen. Detta ger placerare möjlighet att i realtid enkelt köpa och sälja en korg med de 25 största och mest omsatta danska bolagen. Den låga förvaltningsavgiften innebär också ett kostnadseffektivt sparande.

”Jag är mycket stolt över att Xact är först ut med att notera en ETF på Köpenhamnsbörsen. Återigen är vi pionjärer på ETF-området i Norden”, säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.

ETF:er har kallats för finansvärldens största innovation på 2000-talet och har snabbt blivit mycket populära som investerings- och sparform internationellt. Såväl professionella investerare som privata småsparare ser fördelarna med att få smidig marknadsexponering till låg kostnad.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, genom sin transparens och som indexfond, väsentligt lägre förvaltningsavgift och lägre transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Detta är egenskaper som gör ETF:er så populära, både som långsiktig sparform och som ett verktyg att sekundsnabbt göra taktiska justeringar i sin portfölj”, säger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handlas och prissätts i danska kronor i realtid på Köpenhamnsbörsen. Fonden följer utvecklingen i indexet OMXC25GI som speglar avkastningen på de 25 största och mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen. Indexet innehåller just nu världskända danska bolag som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg och AP Möller för att nämna några.  

Xact – först och störst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag som är specialiserat på indexförvaltning. Redan år 2000 lanserade Xact den första ETF:en och blev därmed först i Norden med att erbjuda ETF:er. Idag förvaltas cirka 30 000 MSEK i våra 15 ETF:er, vilket gör oss till Nordens ledande utgivare av ETF:er.

 

* ETF, Exchange Traded Fund

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, vd Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling för respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadress: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gatuadress: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

 


 

XACT lancerer Danmarks første ETF

Nu lancerer vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den første ETF* som noteres på Nasdaq Copenhagen (Københavns børs). Dette giver investorer mulighed for på en nem måde og i realtid at kunne købe eller sælge en kurv med de 25 største og mest omsatte danske aktieselskaber. Den lave administrationsomkostning medfører en omkostningseffektiv investering.

”Jeg er meget stolt over at Xact er først med noteringen af en ETF på Københavns børs. Vi er igen pionerer på ETF-området i Norden”, siger Pär Nürnberg, Adm. direktør hos Xact Kapitalförvaltning.

ETF’er er blevet kaldt for finansverdens største innovation i de 21. århundrede og er hurtigt blevet meget populære som investerings- og opsparingsform internationalt. Såvel professionelle investorer som mindre private investorer ser fordelene med at få en smidig markedseksponering i en omkostningseffektiv indpakning.

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, gennem sin transparens og som indeksfond, væsentligt lavere administrationsomkostninger og lavere transaktionsomkostninger end traditionelle danske investeringsforeninger. Dette er egenskaber som gør ETF’er så populære, både som langsigtet opsparingsform og som et værktøj til på sekunder at lave taktiske justeringer i sin portefølje”, siger Pär Nürnberg.

XACT OMXC25
XACT OMXC25 (UCITS ETF) handles og prissættes i danske kroner i realtid på Københavns børs. Fonden følger udviklingen i indekset OMXC25GI som afspejler afkastet på de 25 største og mest omsatte aktier noteret på Københavns børs. Indekset indeholder lige nu verdenskendte danske selskaber som Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg og AP Møller Mærsk bare for at nævne nogle.  

Xact – først og størst i Norden

Xact Kapitalförvaltning AB er et svensk fondsselskab som er specialiseret i indeksforvaltning. Allerede i år 2000 lancerede Xact den første ETF og blev dermed først i Norden til at tilbyde ETF’er. I dag forvaltes ca.  30 mia. svenske kroner i vores 15 ETF’er, hvilket gør os til Nordens førende udbyder af ETF’er.

 

* ETF, Exchange Traded Fund

For yderligere information kontakt:

Pär Nürnberg, Adm. Direktør, Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05

En fonds historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge som placeres i fonden kan både stige og falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får hele den indskudte kapital tilbage. På xact.se finder du fuldstændig informationsbrochure samt fondsbestemmelser, faktablad og aktuel kursudvikling for den respektive fond. Xact tager forbehold for evt fejl i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB
Postadresse: Stockholm SE-106 70 Stockholm
Gadenavn: Blasieholmstorg 12
Telefon: +46 8 701 40 00
Bestyrelsens placering: Stockholm
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2018

Läs mer

Under 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 114 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 92 Mdr SEK. För 2017 var den nordiska omsättningen ca 89 Mdr SEK. 

Under december uppgick ETF-handeln till ca 8,6 Mdr SEK, varav ca 6,8 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2018 var Xacts marknadsandel drygt 95%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 2,3%. Snittet för helåret var 2,2%. 

I oktober utökades Xacts sortiment av hållbara placeringar med världens första Svanen-märkta indexfond, XACT Sverige. Fonden följer utvecklingen på stora och medelstora svenska bolag som möter uppställda hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Läs mer

Primärmarknad kommer att hållas stängd för XACT OMXS30 den 28:e december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT Norden 30

Stängd primärmarknad: XACT OBX och XACT Norden 30

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OBX och XACT Norden 30 den 21:a december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuellea frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden november 2018

Den nordiska ETF-marknaden november 2018

Läs mer

I november 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 9,7 Mdr SEK (ca 14 Mdr SEK i oktober 2018), varav Sverige svarade för ca 7,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 
Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för ca 2%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Sverige

Stängd primärmarknad: XACT Sverige

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Sverige den 30:e november på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2018

Den nordiska ETF-marknaden oktober 2018

Läs mer

I oktober 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 14 Mdr SEK (ca 9 Mdr SEK i september 2018), varav Sverige svarade för ca 10,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i oktober svarade ETF-handeln för ca 2,9%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden september 2018

Den nordiska ETF-marknaden september 2018

Läs mer

I september 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 9 Mdr SEK (ca 9,1 Mdr SEK i augusti 2018), varav Sverige svarade för ca 7,2 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för ca 2,7%. 

Läs hela rapporten här

 

Nyhet

Världens första Svanenmärkta indexfond

Intresset för att spara och placera hållbart ökar hela tiden. Nu utökas vårt sortiment av hållbara placeringar med världens första Svanenmärkta indexfond. En indexfond som klarar oberoende krav på vilka företag som väljs bort och väljs in baserat på hållbarhetskriterier.

Läs mer

Alla Handelsbankens fonder förvaltas med hänsyn tagen till hållbarhetsaspekter. Kombinationen av en indexfond och en välkänd oberoende märkning, som Svanen, syftar till att göra valet ännu enklare för våra kunder.

”Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte vara svårare att välja ett miljömärkt fondsparande än att välja ett miljömärkt tvättmedel.” – säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.

Vi har tidigare hållbarhetsanpassat fler av de traditionella indexfonderna genom att välja nya index med hållbarhetskriterier. När svanenmärkning av fonder blev möjlig för ett år sedan stod det klart att inga befintliga index helt uppfyllde de hållbarhetskrav som miljömärkningen kräver. Som Sveriges ledande leverantör av indexfonder och ETF:er såg vi detta som en utmaning och började samarbeta med SIX, en av våra indexleverantörer, samt ISS-Ethix-oekom, en av våra leverantörer av hållbarhetsanalys. Tillsammans har de lyckats skapa ett helt nytt aktieindex ”SIX Sweden ESG Selection Index” som klarar de högt ställda hållbarhetskraven för svanenmärkning

Mer om XACT Sverige
XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i index. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Bytet av namn och index medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Ansvarsfulla investeringar
Handelsbanken ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och vi strävar efter att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Där har våra fonder en viktig roll och kan bidra till en mer hållbar framtid genom att påverka företagens agerande. I dag har många av våra fonder Criteria-märkning vilket innebär att man utesluter verksamhet kopplad till fossila bränslen, krigsmateriel, kommersiell spelverksamhet, pornografi, alkohol och tobak. Handelsbanken arbetar kontinuerligt med att utveckla fondutbudet i en mer hållbar riktning.

Mer information om
XACT Sverige 
svanen.se/spararen

Pressmeddelande

XACT Sverige – Världens första Svanenmärkta indexfond

Nu kan sparare investera i den första indexfonden som klarar svanenmärkningens hållbarhetskrav. Kombinationen av en indexfond och en välkänd oberoende märkning, som Svanen, syftar till att göra fondvalet enkelt.

” Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte vara svårare att välja en miljömärkt fond än att välja miljömärkt tvättmedel.  Svanenmärket är välkänt och har högt förtroende hos konsumenter. Vi får vi ett kvitto på att en oberoende aktör har granskat att XACT Sverige lever upp till högt ställda krav, säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.”

När svanenmärkning blev möjlig för fonder för ett år sedan stod det klart att inga befintliga index helt uppfyllde de hållbarhetskrav som miljömärkningen kräver. Som Sveriges ledande leverantörer av indexfonder och börshandlade indexfonder såg vi detta som en utmaning och började samarbeta med en våra indexleverantörer och en av våra leverantörer på hållbarhetsanalys. Tillsammans har de lyckats skapa ett helt nytt aktieindex ”SIX Sweden ESG Selection Index” som klarar hållbarhetskraven som svanenmärkningen ställer upp.

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av svenska stora och medelstora bolag vilka möter hållbarhetskraven i index. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för att vägleda konsumenter till ett bra val för miljön. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan.

 

Läs mer på xact.se

Läs mer på svanen.se/spararen

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Pressmeddelande

XACT OMXSB Utdelande (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn

XACT OMXSB Utdelande (UCITS ETF) byter till ett hållbarhetsanpassat index och ändrar namn den 10 oktober 2018

Läs mer

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT OMXSB (legalt namn XACT OMXSB Utdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i de mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet. Kraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i indexet, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte får ingå (väljs bort). Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Med anledning av indexbytet ändrar fonden namn till XACT Sverige (UCITS ETF).

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond och xact.se i samband med förändringen.

Index före ändring

OMX Stockholm Benchmark Index (OMXSB)

Index efter ändring

SIX Sweden ESG Selection Index GI

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 10 oktober 2018 på handelsbanken.se/fonder och xact.se.

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2018

Den nordiska ETF-marknaden augusti 2018

Läs mer

I augusti 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 9,1 Mdr SEK (5,6 Mdr SEK i juli 2018), varav Sverige svarade för ca 8,0 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i augusti svarade ETF-handeln för ca 2,4%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juli 2018

Den nordiska ETF-marknaden juli 2018

Läs mer

I juli 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 5,6 Mdr SEK (7,4 Mdr SEK i juni 2018), varav Sverige svarade för ca 4,5 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för  ca 1,3%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden juni 2018

Den nordiska ETF-marknaden juni 2018

Läs mer

I juni 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 7,4 Mdr SEK (8,7 Mdr SEK i maj 2018), varav Sverige svarade för ca 5,9 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för 1,6%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Hållbarhet i Xact

Vår målsättning är att skapa god, långsiktig avkastning, vilket förutsätter att vi investerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Läs mer

Läs om mer om hållbarhet i Xact här.

Pressmeddelande

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).

Läs mer

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Det nya indexet väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Även bolag involverade i vapen förbjudna enligt internationell rätt samt kärnvapen väljs bort. Vidare tillämpas en restriktiv syn på kol.

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond i samband med förändringen.

Index före ändring

Handelsbanken Nordic Smart Beta Index

Index efter ändring

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK)

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 27 juni 2018 på handelsbanken.se/fonder och xact.se

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden maj 2018

Den nordiska ETF-marknaden maj 2018

Läs mer

I maj 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 8,7 Mdr SEK (9,8 Mdr SEK i april 2018), varav Sverige svarade för ca 6,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 91%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,8%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd.

Läs mer

Utdelningsbeloppet i XACT OMXSB Utd har fastställts till 15.71 SEK per andel. Utdelningsbeloppet motsvarar 3,5 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2018-06-11.

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Norden 30

Stängd primärmarknad: XACT Norden 30

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Norden 30 den 15:e juni på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OBX

Stängd primärmarknad: XACT OBX

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OBX den 15:e juni på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXSB Utd

Stängd primärmarknad: XACT OMXSB Utd

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd 2017-06-12 på grund av utdelning i fonden. 

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. 

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se.

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Läs mer

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 3,50 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 11/6 2018.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 12 juni 2018.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:
1 juni 2018 Information om utdelning per andel meddelas
12 juni 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
13 juni 2018 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
14 juni 2018 Avstämningsdag
19 juni 2018 Likviddag

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXSB Utd

Stängd primärmarknad: XACT OMXSB Utd

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OMXSB Utd den 31:e maj på grund av indexomviktning. Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande

Läs mer

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till 5.00 SEK per andel. Utdelningsbeloppet motsvarar 4,2 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2018-05-21.

Nyhet

Utdelningsschema - XACT OMXSB Utd

Utdelningsschema - XACT OMXSB Utd

Läs mer

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema:

1 juni 2018 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

13 juni 2018 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning

14 juni 2018 Avstämningsdag

19 juni 2018 Likviddag

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Läs mer

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,20 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 21/5 2018.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 22 maj 2018.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

2 maj 2018 Information om utdelning per andel meddelas

22 maj 2018 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

22 maj 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

23 maj 2018 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning

24 maj 2018 Avstämningsdag

29 maj 2018 Likviddag

Nyhet

Utdelningsschema - XACT Högutdelande

Utdelning 2018 XACT Högutdelande

Läs mer

Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

 • 2 maj 2018 Information om utdelning per andel meddelas
 • 22 maj 2018 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 23 maj 2018 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 29 maj 2018 Likviddag

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden mars 2018

Den nordiska ETF-marknaden mars 2018

Läs mer

I mars 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 13,2 Mdr SEK (11,4 Mdr SEK i februari 2018), varav Sverige svarade för ca 11,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 97%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för drygt 3%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar. Detta innebär att när ett bolag som ingår i index lämnar utdelning kommer ett prisindex att falla, trots att en investerare som ägare en indexportfölj har erhållit utdelningar som motsvarar värdeminskningen i indexet.

Läs mer

Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda på aktiekurser per den 30 mars och att angivelserna därmed bara är en indikation på hur mycket OMXS30-index kommer att påverkas av utdelningarna. 

Klicka här för att se sammanställningen.

Läs gärna mer om index i utdelningstider här.  

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden februari 2018

Den nordiska ETF-marknaden februari 2018

Läs mer

I februari 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 11,4 Mdr SEK (8,5 Mdr SEK i januari 2018), varav Sverige svarade för ca 8,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 95%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 2,1%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden januari 2018

Januari 2018

Läs mer

I januari 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 8,5 Mdr SEK (7,4 Mdr SEK i december 2017), varav Sverige svarade för ca 6,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 97%. 
Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för 1,7%. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Den nordiska ETF-marknaden 2017

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2017

Läs mer

Under 2017 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 89 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 68 Mdr SEK. För 2016 var den nordiska omsättningen ca 144 Mdr SEK. 

Under december uppgick ETF-handeln till ca 7,4 Mdr SEK, varav ca 6,2 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2017 var Xacts marknadsandel drygt 94%. 

Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 1,9%. Snittet för helåret var 1,7%. 

I april noterade Xact den första nordiska smart beta-ETF:en - XACT Högutdelande. ETF:en, som följer utvecklingen på nordiska högutdelande stabila bolag, tilldrog sig stort investerarintresse under året och har idag ett förvaltat kapital på ca 1,5 Mdr SEK. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OMXS30 den 29:e december på grund av indexomviktning.Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT Norden 30 och XACT OBX

Stängd primärmarknad: XACT Norden 30 och XACT OBX

Läs mer

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT Norden 30 den 15:e december och för XACT OBX den 21:a december på grund av indexomviktning.

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. 

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2017

Nordiska ETF-marknaden november 2017

Läs mer
 • Under november uppgick ETF-handeln till ca 7,7 Mdr SEK (ca 6,6 Mdr SEK i oktober), varav ca 6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 94%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för ca 1,6%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXSB Utd

Primärmarknaden kommer att hållas stängd mellan 2017-11-30 och 2017-12-01 på grund av indexomviktning. 

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. 


Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden oktober 2017

Nordiska ETF-marknaden oktober 2017

Läs mer
 • Under oktober uppgick ETF-handeln till ca 6,6 Mdr SEK (ca 5,9 Mdr SEK i september), varav ca 4,9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 93%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i oktober svarade ETF-handeln för drygt 1%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden september 2017

Nordiska ETF-marknaden september 2017

Läs mer
 • Under september uppgick ETF-handeln till ca 5,9 Mdr SEK (ca 6,5 Mdr SEK i augusti), varav ca 4,2 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel drygt 90%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i september svarade ETF-handeln för drygt 1,2%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Fusion av ETFer noterade på Oslo Børs

Den 15 September fusioneras de norskregistrerade fonderna XACT OBX, XACT Derivat Bear och XACT Derivat Bull med tre identiska svenskregistrerade fonder: XACT OBX (UCITS ETF), XACT OBX BEAR (UCITS ETF) och XACT OBX BULL (UCITS ETF).

Läs mer

Som andelsägare behöver du inte göra någonting då ditt innehav kommer att flyttas till de mottagande fonderna med samma placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå. Fusionen kommer inte heller att utlösa några andra kostnader för dig som andelsägare.

Sista dagen att handla de norskregistrerade fonderna är den 15 September och de svenskregistrerade fonderna börjar handlas den 18 September. Handeln på börsen är således öppen som vanligt (den så kallade sekundärmarknaden). 

Information har tidigare skickats ut till andelsägare via brev vilka återfinns under länkarna nedan.

Xact OBX

Xact OBX Bull

Xact OBX Bear

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta xact@handelsbanken.se

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden augusti 2017

Nordiska ETF-marknaden augusti 2017

Läs mer
 • Under augusti uppgick ETF-handeln till ca 6,5 Mdr SEK (ca 6,9 Mdr SEK i juli), varav ca 4,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för ca 1,4%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Kallelse till andelsägarmöte 20170821

Handelsbanken Kapitalforvaltning AS kallar till andelsägarmöte i samband med fondfusioner för XACT OBX, XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear.

Läs mer

a) Fondfusion i XACT OBX

Det kallas till andelsägarmöte i samband med fondfusion i värdepappersfonden XACT OBX. 

Datum: 20170821

Tid: Kl: 10:00

Plats: Tjuvholmen allé 11, 0252 Olso. Anmälan sker i receptionen. 

Kallelsen gäller alla registrerade andelsägare i fonden per den 4/8 2017. 

Information till andelsägare i värdepappersfonden XACT OBX (pdf)

b) Fondfusion i XACT Derivat Bull

Det kallas till andelsägarmöte i samband med fondfusion i värdepappersfonden XACT Derivat Bull. 

Datum: 20170821

Tid: Kl: 10:00

Plats: Tjuvholmen allé 11, 0252 Olso. Anmälan sker i receptionen. 

Kallelsen gäller alla registrerade andelsägare i fonden per den 4/8 2017. 

Information till andelsägare i värdepappersfonden XACT Derivat Bull (pdf)

c) Fondfusion i XACT Derivat Bear

Det kallas till andelsägarmöte i samband med fondfusion i värdepappersfonden XACT Derivat Bear. 

Datum: 20170821

Tid: Kl: 10:00

Plats: Tjuvholmen allé 11, 0252 Olso. Anmälan sker i receptionen. 

Kallelsen gäller alla registrerade andelsägare i fonden per den 4/8 2017. 

Information till andelsägare i värdepappersfonden XACT Derivat Bull (pdf)

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juli 2017

Nordiska ETF-marknaden juli 2017

Läs mer
 • Under juli uppgick ETF-handeln till ca 6,9 Mdr SEK (ca 6,8 Mdr i juni), varav ca 4,9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för ca 2%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juni 2017

Nordiska ETF-marknaden juni 2017

Läs mer
 • Under juni uppgick ETF-handeln till ca 6,8 Mdr SEK (drygt 9 Mdr i maj), varav ca 4,9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för ca 1,7%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXS30

Primärmarknaden kommer att hållas stängd mellan 2017-06-30 och 2017-07-03 på grund av indexomviktning.

Läs mer

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. 

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd

Utdelningsbeloppet i XACT OMXSB Utd. har fastställts till 18.27 SEK per andel.

Läs mer

Utdelningsbeloppet motsvarar 4,0 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2017-06-12.

Nyhet

Stängd primärmarknad: XACT OMXSB Utd

Primärmarknaden kommer att hållas stängd mellan 2017-06-13 och 2017-06-15 på grund av utdelning i fonden. 

Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt. 


Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2017

Nordiska ETF-marknaden maj 2017

Läs mer
 • Under maj uppgick ETF-handeln till drygt 9 Mdr SEK (ca 7,4 Mdr SEK i april), varav ca 6,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 91%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,7%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,00 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 12/6 2017.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 13 juni 2017.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2017 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

14 juni 2017 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

15 juni 2017 Avstämningsdag

20 juni 2017 Likviddag

Nyhet

Utdelningsschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas

13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

14 juni 2017 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning

15 juni 2017 Avstämningsdag

20 juni 2017 Likviddag

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2017

Nordiska ETF-marknaden april 2017

Läs mer
 • Under april uppgick ETF-handeln till ca 7,4 Mdr SEK (ca 9,9 Mdr SEK i mars), varav ca 5,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Den lägre omsättningen förklaras bl a av färre handelsdagar i april.
 • XACT Högutdelande - den första nordiska smart beta-ETF:en  - noterades den 6 april. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för 1,7%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Ändrad avgift för Primärmarknaden - XACT Svenska Småbolag

Handel med fondandelar i XACT Svenska Småbolag sker över börsen, vilket kallas för sekundärmarknad. Fondbolaget tar inte ut några köp- eller inlösenavgifter när fonderna handlas över börsen. Du som köper och säljer andelar över börsen berörs inte av denna ändring.

Läs mer

Den 21 april ändrade vi fondbestämmelserna i XACT Svenska Småbolag. 

Utöver sekundärmarknaden, där handel över börsen sker, finns en primärmarknad där främst fondens marknadsgaranter, vilka tecknat avtal att genomföra försäljning och inlösen av andelar genom fondbolaget, agerar. 

Vid försäljning och inlösen hos fondbolaget (primärmarknaden) uppgår avgiften idag till högst 0,04 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med försäljningen eller inlösen. Vid inlösen på primärmarknaden när antalet andelar inte uppgår till 50 000 andelar är avgiften högst 2 procent (dock lägst 100 SEK). Denna avgift tillfaller fondbolaget. Nuvarande avgifter riskerar dock inte möta de transaktionskostnader som kan uppkomma vid större flöden på primärmarknaden. Av detta skäl ändras avgiften i fondbestämmelserna. 

Efter förändringen i fondbestämmelserna ändras avgiften till högst 1 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK. Avgiften för inlösen av andelar som inte uppgår till 50 000 andelar är oförändrad 2 procent. 

Pressmeddelande

Xact noterar ny nordisk "smart beta" ETF

Xact noterar idag den första nordiska smart beta-ETF:en som följer utdelande stabila bolag. Fonden, XACT Högutdelande, följer ett index som kombinerar utdelning och stabil avkastning.

Läs mer

Strategin används av allt ifrån stora institutionella investerare till privata sparare och är särskilt intressant när traditionella lågriskinvesteringar inte ger avkastning, eller bara väldigt låg avkastning.

Genom att komplettera utdelning med faktorn ”låg risk” (låg volatilitet i aktien) söker index att fånga stabila utdelande bolag, en strategi som historiskt givit bättre avkastning än ett traditionellt marknadsvärdesviktat index.

- Det känns väldigt roligt att idag notera XACT Högutdelande och ta den första nordiska smart beta ETF:en till marknaden. Med vår nya ETF vill vi möta marknadens efterfrågan på utdelande stabila bolag med en smart exponering i ett smart format, och dessutom till låg kostnad, säger Pär Nürnberg, VD på Xact Kapitalförvaltning.

Strategin som fonden följer har historiskt visat sig vara framgångsrik, framförallt under perioder med stigande räntor.

- Det är grunden till varför vi valt att lansera just den här fonden som vår första smart beta ETF, säger Pär Nürnberg.

Första dag för handel: 6 april på Nasdaq Stockholm

Fondens legala namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK)

Börsnamn: XACTHDIV

Förvaltningsavgift: 0,30 procent årlig förvaltningsavgift

ISIN: SE0009778954

 

För ytterligare information kontakta: Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB:       08 - 701 34 05

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2017

Nordiska ETF-marknaden mars 2017

Läs mer
 • Under mars uppgick ETF-handeln till ca 9,9 Mdr SEK (ca 7,2 Mdr SEK i februari), varav ca 7,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för 2%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar. Detta innebär att när ett bolag som ingår i index lämnar utdelning kommer ett prisindex att falla, trots att en investerare som ägare en indexportfölj har erhållit utdelningar som motsvarar värdeminskningen i indexet.

Läs mer

Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda på aktiekurser per den 30 mars och att angivelserna därmed bara är en indikation på hur mycket OMXS30-index kommer att påverkas av utdelningarna. 

Klicka här för att se sammanställningen.

Läs gärna mer om index i utdelningstider här.  

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2017

Nordiska ETF-marknaden februari 2017

Läs mer
 • Under februari uppgick ETF-handeln till ca 7,2 Mdr SEK (ca 8,8 Mdr SEK i januari), varav ca 5,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i februari svarade ETF-handeln för ca 1,6%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Läs mer
 • Under januari uppgick ETF-handeln till ca 8,8 Mdr SEK (ca 9 Mdr SEK i december), varav ca 6,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för drygt 2%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Ändrade fondbestämmelser

Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelser för samtliga svenskregistrerade börshandlade fonder. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer inte att förändras även om vissa fonder får utökade placeringmöjligheter.

Läs mer

Läs mer i kundbrevet som skickats ut till andelsägare i fonderna. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden 2016

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2016

Läs mer
 • Under 2016 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 144 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 105 Mdr SEK. För 2015 var den nordiska omsättningen omsättningen 156 Mdr SEK.
 • Under december uppgick ETF-handeln till ca 9 Mdr SEK, varav knappt 7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2016 var Xacts marknadsandel ca 97%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 2%. Snittet för helåret var 2,7%. 
 • I februari noterade Xact 3 nya ETF:er, XACT Svenska Småbolag, XACT Obligation och XACT Råvaror. XACT Svenska Småbolag har tillhört de 10 mest omsatta ETF:erna i Norden under året. 

Läs hela rapporten här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2016

Nordiska ETF-marknaden november 2016

Läs mer

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under november uppgick till 10,4 Mdr SEK (8,4 Mdr SEK i oktober).  I Sverige var omsättningen under månaden ca 7,5 Mdr SEK. Xacts andel uppgick till 96%. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden oktober 2016

Nordiska ETF-marknaden oktober 2016

Läs mer

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under oktober uppgick till 8,4 Mdr SEK (10,3 Mdr SEK i september). I Sverige var omsättningen under månaden ca 6,2 Mdr SEK. Xacts andel uppgick till 95%. Av den totala börsomsättningen svarade ETF-handeln för 1,8% under perioden.  

Läs mer här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juli - september

Kvartal 3 2016

Läs mer

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under tredje kvartalet uppgick till i genomsnitt 9,2 Mdr SEK, av vilken absoluta merparten av handeln skedde i Sverige. Xacts ETF:er fortsätter att dominera, med en andel av omsättningen på  97% i snitt. Av den totala börsomsättningen svarade ETF-handeln för i genomsnitt 2,34% under perioden.  

Nyhet

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Xacts policy för Ansvarsfulla investeringar finns nu publicerade.

Läs mer

Läs mer om policyn under "Om Xact" eller klicka här för att läsa policyn i sin helhet. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juni 2016

Nordiska ETF-marknaden juni 2016

Läs mer

Under juni uppgick ETF-handeln till ca 13,7 Mdr SEK (9,4 Mdr SEK i maj), varav ca 9,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i juni svarade ETF-handeln för 4,1%.  

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2016

Nordiska ETF-marknaden maj 2016

Läs mer

Under maj uppgick ETF-handeln till ca 9,4 Mdr SEK (11,7 Mdr SEK i april), varav ca 7,4 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i april svarade ETF-handeln för ca 2,4%.  

Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i XACT OMXSB Utd. har fastställts till 13.31 SEK per andel.

Läs mer

Utdelningsbeloppet motsvarar 3,5 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2016-06-07.

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 3,5 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 7/6 2016.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 8 juni 2016.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

1 juni 2016 Information om utdelning per andel meddelas

7 juni 2016 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

8 juni 2016 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9 juni 2016 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

10 juni 2016 Avstämningsdag

15 juni 2016 Likviddag


Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2016

Nordiska ETF-marknaden april 2016

Läs mer

Under april uppgick ETF-handeln till ca 11,7 Mdr SEK (13,7 Mdr SEK i mars), varav ca  8,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel 98%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i april svarade ETF-handeln för ca 2,5%.  

Nyhet

Utdelningschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

1 juni 2016 Information om utdelning per andel meddelas

8 juni 2016 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9 juni 2016 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

10 juni 2016 Avstämningsdag

15 juni 2016 Likviddag

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2016

Nordiska ETF-marknaden mars 2016

Läs mer

Under mars uppgick ETF-handeln till ca 13,7 Mdr SEK (drygt 20 Mdr SEK i februari), varav ca 10,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för ca 3,4%.  

Läs mer här

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2016

Nordiska ETF-marknaden februari 2016

Läs mer
 • Under februari uppgick ETF-handeln till drygt 20 Mdr SEK (ca 18,5 Mdr SEK i januari), varav drygt 14 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 98% 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 3,5%. 
 • Den 24 februari noterade Xact tre nya ETF:er, XACT Svenska Småbolag, XACT Obligation och XACT Råvaror.
 • XACT Svenska Småbolag, den första svenska småbolags-ETF:en och med den lägsta förvaltningsavgiften av alla svenska småbolagsfonder, hamnade på listan över de 10 mest omsatta ETF:ena redan första månaden.    

Läs mer här

Nyhet

XACT noterar den första svenska småbolags-ETF:en

Xact noterar idag XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF), den första börshandlade fonden som följer den svenska småbolagsmarknaden. Fonden som är unik i sitt slag ger en likvid småbolagsexponering till en avgift på 0,30 %, den lägsta bland svenska småbolagsfonder.

Läs mer

 – Det har länge funnits ett stort intresse, såväl från institutionella kunder men även från privatmarknaden, för en likvid småbolagsfond till låg kostnad. XACT Svenska Småbolag som erbjuder god följsamhet mot den breda svenska småbolagsmarknaden, är den första i sitt slag som ger svensk småbolagsexponering i kombination med ETF:ens enkla handelssätt, likviditet och kostnadseffektivitet, säger Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB.

Utöver XACT Svenska Småbolag noteras även XACT Obligation (UCITS ETF), som följer de största och mest kreditvärdiga obligationslånen i den svenska marknaden, samt XACT Råvaror (UCTIS ETF) som är en global råvarufond med nordiskt fokus.

– Tillgångsbreddning är en viktig del för att kunna bygga väldiversifierade portföljer baserade på ETF:er. Att kunna erbjuda även en ränte- och råvaru- ETF är därför en naturlig del av Xacts affärsstrategi. Med XACT Svenska Småbolag utökar vi också vår täckning av svensk aktieexponering med en ny och efterfrågad nischprodukt och täcker därmed såväl large-, mid- som svenska smallcaps, avslutar Pär Nürnberg.

- Handeln på den nordiska ETF-marknaden ökade med 29 % under 2015, mätt i antal transaktioner, vilket tyder på ett stort intresse för dessa produkter bland investerare, säger Helena Wedin, Affärsområdesansvarig ETP/ETF, Nasdaq. ”Som börs jobbar vi ständigt med att öka visibiliteten för våra listade bolag. Därför är det extra kul att Xact nu ger både institutionella och privata investerare möjligheten att följa utvecklingen bland våra mindre bolag genom Sveriges första småbolags-ETF.”

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden januari 2016

Nordiska ETF-marknaden januari 2016

Läs mer
 • Under januari uppgick ETF-handeln till ca 18,5 Mdr (15 Mdr SEK i december), varav drygt 13 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97% 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 3,7%. 

Läs mer här

Pressmeddelande

Pär Nürnberg ny VD för Xact Kapitalförvaltning

Pär Nürnberg har utsetts till ny VD för Xact Kapitalförvaltning AB av bolagets styrelse.

Läs mer

Pär Nürnbeg har tidgare varit chef för produkt- och affärsutveckling på Handelsbanken Kapitalförvaltning och har även arbetet som förvaltare och analytiker. Lär pressmeddelandet här.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden 2015

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2015

Läs mer
 • Under 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 156 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 121 Mdr SEK. För 2014 var den nordiska omsättningen omsättningen 152 Mdr SEK.
 • Under december uppgick ETF-handeln till knappt 15 Mdr SEK, varav drygt 12 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2015 var Xacts marknadsandel ca 95% 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 3,4%. Snittet för helåret var 2,8%. 
 • Under 2015 avnoterades Swedbank Roburs ETF:er samt även Alpcots.

Läs hela rapporten här
 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2015

Under november 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 11,7 Mdr SEK (13,1 Mdr SEK i oktober). Sverige svarade för ca 9 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för drygt 2%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden oktober 2015

Nordiska ETF-marknaden oktober 2015

Läs mer

Under oktober 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 13,1 Mdr SEK (19,9 Mdr SEK i september). Sverige svarade för ca 9 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för drygt 2,3%. 

Nyhet

XACT OMXS30 fyller 15 år!

Idag den5 november firar vi vårt 15-årsjubileum genom att öppna börsen för handeln! Xact lanserade den första börshandlade fonden (ETF) i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm.

Läs mer

Efter att ha lanserat den första ETF:en blev Xact dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.

Idag är Xact den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.

Användandet av ETF:er växer dramatiskt världen över och totalt förvaltat kapital passerade under maj 2015 3.000 miljarder USD. I dagens globala ETF-utbud kan investerare hitta allt från mycket nischade investeringsstrategier till byggstenar för att sätta samman en hel portföljlösning bestående av flera tillgångsslag. ETF:er har gett enskilda privatpersoner möjligheter att investera i samma enkla, kostnadseffektiva och transparenta produkter som professionella investerare – till samma pris. 

”Även om vi är stolta över att vara pionjärer på den svenska marknaden och att vi arbetar för att öka användandet av ETF:er så är vi förvånande över att den nordiska marknaden släpar efter den internationella utvecklingen. Vi ser faktiskt inga skäl till varför inte nordiska investerare, professionella eller småsparare, efterfrågar dessa kostnadseffektiva investerings- och sparprodukter i samma utsträckning som i andra länder”, säger Carl Cederschiöld, VD Xact Kapitalförvaltning AB.

”Det finns mer som pekar på en ökad användning av ETF:er. Kommande provisionsförbud gynnar investeringsprodukter som är enkla, prisvärda och transparenta. Vi ser också en ökad digitalisering av rådgivnings- och spartjänster. Som i många andra branscher så leder digitalisering till att fler får tillgång till ett bredare utbud till lägre pris. Internationellt har detta gått hand i hand med ökad användning av ETF:er”, avslutar Carl Cederschiöld.  

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden september 2015

Nordiska ETF-marknaden september 2015

Läs mer

Under september 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till 19,9 Mdr SEK (17,3 Mdr SEK i augusti), den högsta sedan oktober 2014. Sverige svarade för ca 14,6 Mdr SEK och Xacts andel av handeln var drygt 97%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 4,1% att jämföras med 3,7% i augusti. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden augusti 2015

Nordiska ETF-marknaden augusti 2015

Läs mer

Under augusti 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 17,3 Mdr SEK (10,4 Mdr SEK i juli), varav Sverige svarade för ca 12,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 3,7% att jämföras med 2,3% i juli. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juli 2015

Nordiska ETF-marknaden juli 2015

Läs mer

Under juli 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 10,4 Mdr SEK (12,7 Mdr SEK i maj), varav Sverige svarade för ca 7,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 92,6%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,3%. 

Nyhet

Fondpodden om ETF:er

Intervju med Carl Cederschiöld om ETF:er

Läs mer

Fondpoddens Jacob Bursell träffar Carl Cederschiöld på Handelsbanken, som berättar allt om ETF:er. Vad är det, hur fungerar de och hur passar de in i den större bilden?

Klicka här för att lyssna

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juni 2015

Nordiska ETF-marknaden juni 2015

Läs mer

Under juni 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 12,7 Mdr SEK (11,3 Mdr SEK i maj), varav Sverige svarade för ca 9,8 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 96,8%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,85%, den högsta andelen sedan december 2014. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2015

Nordiska ETF-marknaden maj 2015

Läs mer

Under maj 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 11,3 Mdr SEK (12,4 Mdr SEK i april), varav Sverige svarade för drygt 9 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,6%. 

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 17,65 per fondandel.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 9 juni 2015.

Schema för utdelning i fonden är följande:

1 juni Information om fastställd utdelning

9 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

10 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

11 juni Avstämningsdag

16 juni Likviddag

Nyhet

Utdelningschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

1 juni 2015    Information om utdelning per andel meddelas

9 juni 2015    Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

10 juni 2015  Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

11 juni 2015  Avstämningsdag

16 juni 2015 Likviddag

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2015

Nordiska ETF-marknaden april 2015

Läs mer

Under april 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 12,4 Mdr SEK (12 Mdr SEK i mars), varav Sverige svarade för drygt 9,5 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,3%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Rekommendation för ETF:er i stängningscall

Stängningscall

Läs mer

Numera avslutas handeln i ETF:er varje börsdag med en stängningscall. Denna pågår mellan kl 17.25 - 17.30. Av praktiska skäl sker ingen market making i denna stängningscall. Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att om ni har för avsikt att handla ETF:er i stängnigscallen är det viktigt att sådan order kurs-limiteras.

 Pressmeddelande från Nasdaq

 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2015

Nordiska ETF-marknaden mars 2015

Läs mer

Under mars 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 12 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 9,4 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 93%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,2%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Xact sänker förvaltningsavgifterna

Den 14 april sänker Xact förvaltningsavgifterna för de tre börshandlade fonderna XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande och XACT Norden 30.

Läs mer

 

Fond

Ny förvaltningsavgift

Tidigare förvaltningsavgift

XACT OMXS30

0,10%

0,30%

XACT OMXSB Utdelande

0,15%

0,30%

XACT Norden 30

0,15%

0,40%

- Vi ser en internationell trend som pekar på att ETF:er som följer de vanligaste indexen blivit billigare. Med avgiftssänkningen hoppas vi att Xacts position som det naturliga valet av ETF-leverantör i Norden stärks ytterligare, säger Carl Cederschiöld ansvarig för börshandlade fonder i Handelsbanken.

ETF:er är ett snabbt växande segment internationellt inom fondmarknaden. De används av alla typer av investerare, från privatpersoner till de allra största institutionerna. Xact vill med prissänkningen bidra till ännu bättre långsiktig avkastning för våra investerare avslutar Carl Cederschiöld.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2015

Nordiska ETF-marknaden februari 2015

Läs mer

Under februari 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till drygt 11 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 9 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 91%. Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,4%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden januari 2015

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under januari 2015.

Läs mer
 • Under januari 2015 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 12 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 8,9 Mdr SEK. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 94%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige svarade ETF-handeln för ca 2,4%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden 2014

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2014.

Läs mer
 • Under 2014 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 152 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 119 Mdr SEK. För 2013 var omsättningen i den nordiska marknaden 133 Mdr SEK.
 • Under december var den nordiska ETF-omsättningen knappt 12 Mdr SEK, varav ca 9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2014 var Xacts marknadsandel ca 94% (92% under 2013).
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 3,4%. Snittet för helåret var 3,3%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2014

Nordiska ETF-marknaden november 2014

Läs mer

Under november uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 12,7 Mdr SEK, vilket kan jämföras med drygt 25 Mdr SEK under oktober. ETF-handeln i Sverige svarade för 3,6% av den totala börshandeln. Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för drygt 76%. Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till ca 96%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden oktober 2014

Volatil marknad skapade kraftigt ökad ETF-omsättning

Läs mer

Under oktober uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till drygt 25 Mdr SEK, vilket kan jämföras med 8,5 Mdr SEK under september. Omsättningen under oktober är den högsta sedan maj 2012. ETF-handeln i Sverige svarade för 4,8% av den totala börshandeln, vilket är den största andelen sedan juli 2012. Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för drygt 73%. Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 96%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden september 2014

Nordiska ETF-marknaden september 2014

Läs mer

Under september uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 8,5 Mdr SEK, vilket kan jämföras med 10,8 Mdr SEK under augusti. Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för drygt 80%. ETF-handeln i Sverige svarade för 2,4% av den totala börshandeln. Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 94,5%.Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juli - augusti 2014

Nordiska ETF-marknaden juli - augusti 2014

Läs mer
 • Under augusti uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 10,8 Mdr SEK och under juli till ca 7,1 Mdr SEK. Detta kan jämföras med 10,2 Mdr SEK under juni. 
 • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för 71,5% i augusti och 75,6% i juli.
 • ETF-handeln i Sverige svarade för 3,5% av den totala börshandeln.
 • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 94,5%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juni 2014

Nordiska ETF-marknaden juni 2014

Läs mer
 • Under juni uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 10,2 Mdr SEK, att jämföras med ca 12,9 Mdr SEK under maj.
 • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för ca 80%.
 • ETF-handeln i Sverige svarade för ca 3,4% av den totala börshandeln.
 • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 94%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Nyhet

Beslut från Extra Ordinary General Meeting

Beslut från Extra Ordinary General Meeting 26 juni 2014

Läs mer

På extra ordinarie stämma i SHB SICAV beslutades den 26 juni 2014 att SHB SICAV skall träda i likvidation. Läs mer här.  

Nyhet

Inlösenvärden fastställda för avnoterade fonder

De avnoterade fondernas sista andelsvärden (NAV) är nu fastställda och kommer betalas ut i svenska kronor enligt nedan. Observera att XACT Oil Service endast handlades i Norge och kommer således betalas ut i norska kronor från det norska andelssystemet VPS.

Läs mer
Fond Andelsvärde
XACT Norden 120 136,50 SEK
XACT Bank 161,20 SEK
XACT Basindustri 110,90 SEK
XACT Bygg och Fastighet 154,68 SEK
XACT Energi 156,40 SEK
XACT Konsument 121,61 SEK
XACT Läkemedel 191,37 SEK
XACT Verkstad 119,34 SEK
XACT Kina 101,31 SEK
XACT Råvaror 68,01 SEK
XACT Obligation 115,67 SEK
XACT Repo 103,92 SEK
XACT Oil Service 110,60 NOK

Nyhet

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

SHB SICAV kallar till extra bolagsstämma enligt bifogad kallelse.

Läs mer

Aktieägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämman, själva eller genom fullmakt. Ytterligare information kan erhållas från Xact.

Klicka här för att läsa kallelsen och fullmakten i sin helhet.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2014

Nordiska ETF-marknaden maj 2014

Läs mer
 • Under maj uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 12,9 Mdr SEK, att jämföras med ca 12,8 Mdr SEK under april.
 • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för ca 80%.
 • ETF-handeln i Sverige svarade för 3,3% av den totala börshandeln.
 • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till 92%.
Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 15,10 per fondandel.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 10 juni 2014.

Schema för utdelning i fonden är följande:

2 juni Information om fastställd utdelning

10 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

11 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

13 juni Avstämningsdag

18 juni Utbetalningsdag

Nyhet

Avnotering av börshandlade fonder

Styrelsen för SHB SICAV har beslutat att avnotera följande börshandlade fonder onsdagen den 4 juni 2014:

Läs mer
FOND ISIN
XACT Norden 120 LU0530353027
XACT Bank LU0530353290
XACT Basindustri LU0530353969
XACT Bygg-& fastighet LU0530353456
XACT Energi LU0530353373
XACT Konsument LU0530353373
XACT Läkemedel LU0530353704
XACT Verkstad LU0530353886
XACT Oil Service LU0554583590
XACT Råvaror LU0530354181
XACT Kina LU0593935454
XACT Obligation LU0569192288
XACT Repo LU0569192445

Sista dag att sälja fondandelar över börsen i ovanstående fonder är onsdagen den 4 juni 2014. 

Säljorder läggs på vanligt sätt; genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår sedvanligt courtage. Försäljningslikviden utbetalas normalt tre bankdagar efter genomförd affär till det avkastningskonto som är knutet till din depå eller ditt ISK-eller VP-konto.

Fondens tillgångar kommer att avyttras omkring den 9 juni 2014. Om du inte avyttrat dina fondandelar senast onsdagen den 4 juni 2014 kommer dina fondandelar att lösas in omkring den 23 juni 2014. Likviden kommer att sättas in på det avkastningskonto som finns kopplat till din depå eller ditt ISK-eller VP-konto.

Om du har frågor om avnoteringen är du välkommen att ringa 08 – 701 40 00 eller skicka ett e-postmeddelande till xact@handelsbanken.se

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2014

Högre omsättning i april

Läs mer
 • Under april uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 12,8 Mdr SEK, att jämföras med ca 12,7 Mdr SEK under mars.
 • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för 81%.
 • ETF-handeln i Sverige svarade för 3,2% av den totala börshandeln.
 • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till drygt 93%.
Klicka här för att nå rapporten i sin helhet 

Nyhet

Utdelningsschema - XACT OMXSB Utd.

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer
2 juni 2014 Information om utdelning per andel meddelas
10 juni 2014 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
11 juni 2014 Ex. dag - fonden handlas exklusive utdelning  
13 juni 2014 Avstämningsdag        
18 juni 2014 Likviddag          

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2014

Högre omsättning i mars

Läs mer
 • Under mars uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 12,7 Mdr SEK, att jämföras med ca 12,4 Mdr SEK under februari.
 • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för 79%.
 • ETF-handeln i Sverige svarade för 2,8% av den totala börshandeln.
 • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till ca 93%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Bästa sektorfonden under mars månad var XACT Energi som ökade i värde med 2,76%. Den väljs av strategin för nästkommande månad. Sektorstrategin gick under mars sämre än XACT Norden 120. Läs mer nedan.

Läs mer

Sektorstrategin
Under mars gick de utvalda sektorerna -0,92% sämre än Norden 120 index. Resultat för strategin blev -1,18% jämfört med Norden 120 som slutade på -0,26%. Bästa sektorn under månaden var Energi med en utveckling på 2,76%.

De sektorer som väljs för april blir följande: XACT Bank, XACT Bygg & Fastighet och XACT Energi.

Momentumstrategin
För mars var det återigen aktier som modellen hade valt ut. Aktier avkastade 1,11% vilket var bättre än både obligationer och råvaror: Obligationer 0,54% och Råvaror  -1,48% (SEK).Snittet för de tre tillgångslagen var 0,06%.

För april väljer modellen återigen aktier.

Likaviktade strategin
Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,06 % jämfört med OMXS30 index som avkastade 1,11%. 

Då den likaviktade strategin är statisk görs inga månadsvisa val . 

Nyhet

Meddelande till andelsägare i SHB SICAV

Komplettering av fondnamn

Läs mer

I enlighet med ESMAs riktlinjer har styrelsen för SHB SICAV beslutat att komplettera fondnamnen för de fonder som är utgivna under SHB SICAV med "UCITS ETF".

Läs mer här.

Nyhet

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

Xact:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till bolagsstämma enligt bifogad kallelse.

Läs mer

Aktieägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämman, själva eller genom fullmakt. Ytterligare information kan erhållas från Xact.

Klicka här för att läsa kallelsen och fullmakten i sin helhet.

Nyhet

Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Utdelning i OMXS30-bolagen

Läs mer

Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda på aktiekurser per den 19 mars och att angivelserna därmed bara är en indikation på hur mycket OMXS30-index kommer att påverkas av utdelningarna. 

Klicka här för att se sammanställningen.

Läs gärna mer om index i utdelningstider här.  

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2014

Lägre omsättning under februari.

Läs mer
 • Under februari uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 12,4 Mdr SEK, att jämföras med ca 16,5 Mdr SEK under januari.
 • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för drygt 75%.
 • ETF-handeln i Sverige svarade för ca 3% av den totala börshandeln.
 • Xacts andel av den nordiska ETF-omsättningen uppgick till ca 94%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

   

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Läkemedel bäst av sektorerna under februari och sektorstrategin slog Norden 120 Index. Läs mer nedan.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under februari gick de utvalda sektorerna 0,58% bättre än Norden 120 index. Resultat för strategin blev 7,35% jämfört med Norden 120 som slutade på 6,77%. Bästa sektorn under månaden var återigen Läkemedel med 9,58%.

De sektorer som väljs för mars blir följande: Bank och försäkring med starkast trend och sedan tre sektorer på delad andra plats med lika strak trend: Bygg och fastighet, Basindustri samt Läkemedel. Eftersom Bygg och fastighet och Läkemedel uppvisade starkast trend månaden innan så kvarstår de som investeringar i strategin. 

 

Momentumstrategin

För Februari var det återigen aktier som modellen hade valt ut och avkastade 5,02 % vilket var bättre än både obligationer och råvaror: Obligationer 0,23% och Råvaror  4,24% (SEK). I snitt avkastades3,17%.

Alla tillgångsslag är i uppåttrend enligt modellen men Aktier väljs för 15:e månaden i rad.

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 3,17% jämfört med OMXS30 index som avkastade 5,02%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Nyhet

Omvänd split i XACT Derivat Bear

En omvänd split (sammanläggning) kommer att genomföras den 11 mars 2014 i den norska fonden XACT Derivat Bear.

Läs mer

Sammanläggningen sker på villkoret 1:10, dvs 10 gamla fondandelar sammanläggs till en (1) fondandel. Avrundning sker nedåt. Sammanläggningen genomförs den 11 mars 2014. Öppningskursen denna dag kommer att vara cirka 10 gånger högre än dagen före sammanläggningen. Fondens totala marknadsvärde kommer inte att påverkas av sammanläggningen. Läs mer här.

 

Nordiska ETF-marknaden januari 2014

Ökad omsättning i ETF-marknaden under januari.

Läs mer
 • Under januari uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 16,5 Mdr SEK, en ökning med drygt 37% jämfört med föregående månad.
 • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för ca 81% (13,3 Mdr SEK).
 • ETF-handeln i Sverige svarade för 4% av den totala börshandeln.
 • Xacts marknadsandel uppgick till 95%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

 

 

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Den likaviktade strategin gick bättre än aktier och sektorstrategin slog Norden 120 index. Läs mer nedan.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under Januari gick de utvalda sektorerna bättre än marknaden. Resultat för strategin blev 0,16% jämfört med Norden 120 som slutade på -0,96%. Med andra ord så gick strategin 1,12% procentenheter bättre än marknaden. Bästa sektorn under månaden var Läkemedel med 5,89 %.

De tre sektorerna som väljs för Januari blir följande: Bank och försäkring, Bygg och fastighet samt Läkemedel.

 

Momentumstrategin

För Januari var det återigen aktier som modellen hade valt ut och avkastade -2,14 % vilket var sämre än obligationer men bättre än råvaror: Obligationer 0,97% och Råvaror  -2,34% (SEK). I snitt avkastades-1,17 %.

Aktier och Obligationer är i upptrend för närvarande medan Råvaror är i nedtrend. För 14:e månaden i rad väljer modellen Aktier som tillgångsslag. 

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -1,17% jämfört med OMXS30-index som avkastade -2,14%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2013.

Läs mer
 • Under 2013 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 133 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 105 Mdr SEK.
 • Under december var den nordiska ETF-omsättningen knappt 12 Mdr SEK, varav ca 10 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2013 var Xacts marknadsandel ca 92%.
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 4,5%. Snittet för helåret var 3,5%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

  

 

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Se nedan hur strategimodellerna har utvecklats den senaste månaden.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under December gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev 1,52% jämfört med Norden 120 som slutade på1,68%. Med andra ord så gick strategin 0,16% procentenheter sämre än marknaden. Bästa sektorn under månaden var Konsument med 3,82%.

De tre sektorerna som väljs för Januari blir följande: Bank och försäkring, Konsument samt Läkemedel.

 

Momentumstrategin

För December var det återigen aktier som modellen hade valt ut vilket avkastade 1,93% vilket var bättre än de övriga tillgångslagen: Obligationer -0,44% och Råvaror  -0,78% (SEK). I snitt avkastades 0,24%.

Aktier och Obligationer är i upptrend för närvarande medan Råvaror är i nedtrend. För 13:e månaden i rad väljer modellen Aktier som tillgångsslag. 

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,24% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1,93%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under november 2013.

Läs mer
 • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 11,1 mdkr.
 • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 9,5 mdkr.
 • Xacts andel av den totala nordiska ETF-omsättningen var 87%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Nedan följer en uppdatering av strategimodellerna som finns att finna under "ETF Strategier".

Läs mer

Sektorstrategin

Under November gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev 0,55% jämfört med Norden 120 som slutade på1,57%. Med andra ord så gick strategin 1,02% procentenheter sämre än marknaden. Bäst under månaden var Läkemedel med 4,90%.

De tre sektorerna som väljs för December blir följande: Basindustri, Bygg & Fastighet samt Läkemedel.

 

Momentumstrategin

För November var det återigen aktier som modellen hade valt ut vilket avkastade 1,88% vilket är att anse om ett bra val då avkastningen för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer 0,61% och Råvaror  -1,19% (SEK). I snitt avkastades 0,44%.

Aktier och Obligationer är i upptrend för närvarande medan Råvaror är i nedtrend. För 12:e månaden i rad väljer modellen Aktier som tillgångsslag. 

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,44% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1,88%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden oktober 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under oktober 2013.

Läs mer
 • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 12,8 mdkr.
 • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 10,4 mdkr.
 • Xacts andel av den totala nordiska ETF-omsättningen var 94%. 

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Nedan följer en uppdatering av strategimodellerna som finns att finna under "ETF Strategier".

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under Oktober gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev 0,55% jämfört med Norden 120 som slutade på 2,08%. Med andra ord så gick strategin 1,53% procentenheter sämre än marknaden. Bäst under månaden var Bank med 9,86 %.

De tre sektorerna som väljs för November blir följande: Bank, Basindustri samt  Bygg & Fastighet.

 

Momentumstrategin

För Oktober var det återigen aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett  bra val då tillgångslaget avkastade1,90%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer 0,80% och Råvaror  -0,79% (SEK). I snitt avkastades 0,63%.

Aktier är fortfarande enda tillgångsslaget med positivt momentum. Råvaror är i sidotrend och obligationer är i nedtrend. För November månad så fortsätter därför modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,63% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1,90%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden september 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under september 2013

Läs mer
 • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 9,3 mdkr.
 • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 7,2 mdkr.
 • Xacts andel av den totala nordiska ETF-omsättningen var drygt 93%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Nya ISIN-koder efter omvänd split

På onsdag (9/10) kommer de tidigare aviserade sammanläggningarna (omvänd split) i Xact Bear och Xact Bear 2 att genomföras. Fonderna kommer i och med sammanläggningen att få nya ISIN-koder.

Läs mer

Nya ISIN-koder:

Xact Bear:  SE0005466513

Xact Bear 2: SE0005466505

Läs mer om sammanläggnigen här.

Nyhet

Strategimodellerna utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under September samt dess val av exponering för Oktober.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under September gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev 2,07% jämfört med Norden 120 som slutade på 4,57%. Med andra ord så gick strategin 2,50% procentenheter sämre än marknaden. Bäst under månaden var Konsument med 6,53 %.

De tre sektorerna som väljs för Oktober blir följande: Basindustri, Läkemedel samt Verkstad.

 

Momentumstrategin

För September var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett  bra val då tillgångslaget avkastade 3,72%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer 0,53% och Råvaror  -1,22% (SEK). I snitt avkastades 1,01%.

Aktier är fortfarande enda tillgångsslaget med positivt momentum. Råvaror är i sidotrend och obligationer är i nedtrend. För Oktober månad så fortsätter därför modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 1,01% jämfört med OMXS30-index som avkastade 3,72%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Omvänd split i Xact Bear & Xact Bear 2

Styrelsen i Handelsbanken Fonder AB har beslutat att genomföra en sammanläggning (omvänd split) i de börshandlade fonderna Xact Bear och Xact Bear 2.

Läs mer

Sammanläggningen genomförs eftersom andelskursena i dessa fonder nu är så låga att det påverkar handeln. Detta har att göra med att den minsta skillnaden mellan köp- och säljkurserna (spreaden) i dessa fonder är fem öre på börsen och om andelskursen då är låg så blir den procentuella spreaden hög. Efter att man genomfört sammanläggningen så kommer denna spread kunna vara lägre och fonderna blir billigare för våra kunder att handla och därmed mer effektiva.

Villkoret för den omvända spliten för Xact Bear är 1:10. Varje 10-tal fondandelar byts mot en (1) fondandel. Villkoret för den omvända spliten för Xact Bear 2 är 1:3. Varje 3-tal fondandelar byts mot en (1) fondandel. Avrundning sker nedåt.

Sammanläggningen kommer att genomföras enligt följande schema:

Omvänd split

Xact Bear – Sammanläggning av fondandelar 1:10 

Detta händer vid sammanläggningen: Från och med den 9 oktober (Ex-dagen) sker handeln i Xact Bear med sammanlagda fondandelar. Öppningskursen kommer denna dag vara cirka 10 gånger högre jämfört med dagen innan sammanslagningen då antalet fondandelar är 10 gånger färre. De sammanlagda (nya) fondandelarna kommer att redovisas på din depå i enlighet med din depåbanks rutiner.

Exempel: Äger du 625 fondandelar före den omvända spliten kommer du efter den omvända spliten att äga 625/10 = 62,5 andelar. Då avrundning sker nedåt kommer du att äga 62 andelar och få likvid för 0,5 andelar. Likvid för udda andelar kommer att utbetalas till kontot knutet till ditt VP-konto eller depå omkring den 24 oktober 2013.

Värdet på fondinnehavet påverkas inte av sammanläggningen

På Ex-dagen den 9 oktober 2013 kommer varje fondandels värde (NAV-kurs) vara cirka 10 gånger större jämfört med dagen innan sammanläggningen. Fondens totala marknadsvärde kommer inte att påverkas som en följd av sammanläggningen av andelarna.

Fondandelsägare som äger färre än 10 fondandelar kommer att få hela sitt innehav avyttrat. Andelsägare med ett innehav som inte är jämnt delbart med 10 kan köpa andelar över börsen till sedvanligt courtage i syfte att få ett innehav jämnt delbart med 10. Sådant köp måste ske senast den 8 oktober 2013.

Omvsplit2

Xact Bear 2 – Sammanläggning av fondandelar 1:3 

Detta händer vid sammanläggningen: Från och med den 9 oktober (Ex-dagen) sker handeln i Xact Bear 2 med sammanlagda fondandelar. Öppningskursen kommer denna dag vara cirka tre gånger högre jämfört med dagen innan sammanslagningen då antalet fondandelar är tre gånger färre. De sammanlagda (nya) fondandelarna kommer att redovisas på din depå i enlighet med din depåbanks rutiner.

Exempel: Äger du 185 fondandelar före den omvända spliten kommer du efter den omvända spliten att äga 185/3 = 61,66 andelar. Då avrundning sker nedåt kommer du att äga 61 andelar och få likvid för 0,66 andelar. Likvid för udda andelar kommer att utbetalas till kontot knutet till ditt VP-konto eller depå omkring den 24 oktober 2013.

Värdet på fondinnehavet påverkas inte av sammanläggningen

På Ex-dagen den 9 oktober 2013 kommer varje fondandels värde (NAV-kurs) vara cirka tre gånger större jämfört med dagen innan sammanläggningen. Fondens totala marknadsvärde kommer inte att påverkas som en följd av sammanläggningen av andelarna.

Fondandelsägare som äger färre än tre fondandelar kommer att få hela sitt innehav avyttrat. Andelsägare med ett innehav som inte är jämnt delbart med tre kan köpa andelar över börsen till sedvanligt courtage i syfte att få ett innehav jämnt delbart med tre. Sådant köp måste ske senast den 8 oktober 2013.

Omvsplit3

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden augusti 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under augusti 2013

Läs mer
 • Den totala omsättningen i Norden uppgick till drygt 9 mdkr.
 • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 6,7 mdkr.
 • Xacts andel av den totala nordiska ETF-omsättningen var 93%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under Aug samt dess val av exponering för Sept.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under Aug gick de utvalda sektorerna bättre än marknaden. Resultat för strategin blev -0,68% jämfört med Norden 120 som slutade på -1,00%. Med andra ord så gick strategin 0,32% procentenheter bättre än marknaden. Bäst gick Verkstad med 1,81%.

De tre sektorerna som väljs för Sept blir följande: Bank, Läkemedel samt Verkstad.

 

Momentumstrategin

För Aug var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett mindre bra val då tillgångslaget avkastade -1,56%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer -0,82% och Råvaror  3,99% (SEK). I snitt avkastades 0,53%.

Aktier är fortfarande enda tillgångsslaget med positivt momentum. Både Obligationer och Råvaror är i nedtrend. För Sept månad så fortsätter därför modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,53% jämfört med OMXS30-index som avkastade -1,56%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juni - juli 2013

Nedan finner ni uppdaterad information om ETF-marknaden under juni och juli.

Läs mer
 • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 19 mdkr.
 • Den totala omsättningen i Sverige uppgick till ca 14 mdkr.
 • XACT BULL 2 svarade för 21,23 % av all ETF-handel i Norden.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

Mvh Xact

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under Juli samt dess val av exponering för Aug.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under Juli gick de utvalda sektorerna bättre än marknaden. Resultat för strategin blev 9,19% jämfört med Norden 120 som slutade på 7,22%. Med andra ord så gick strategin 1,97% procentenheter bättre än marknaden. Bygg & Fastighet var den sektor som gick bäst med en avkastning på 11,17%. Sämst gick Verkstad med 4,54%.

De tre sektorerna som väljs för Aug blir följande: Energi, Läkemedel samt Basindustri.

 

Momentumstrategin

För Juli var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett bra val då tillgångslaget avkastade 7,22%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer 0,49% och Råvaror  3,90% (SEK). I snitt avkastades 3,87%.

Aktier är fortfarande enda tillgångsslaget med positivt momentum. Både Obligationer och Råvaror är i nedtrend. För Aug månad så fortsätter därför modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 3,87% jämfört med OMXS30-index som avkastade 7,22%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under Juni samt dess val av exponering för Juli.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under Juni gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev -7.12% jämfört med Norden 120 som slutade på -6.42%. Med andra ord så gick strategin 0.70% procentenheter sämre än marknaden. Läkemedel var den sektor som gick bäst med en avkastning på -3.69%. Sämst gick Basindustri med -9.51%.

De tre sektorerna som väljs för Juli blir följande: Konsument, Bygg & Fastighet samt Basindustri.

 

Momentumstrategin

För Juni var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett felaktigt val då tillgångslaget avkastade -5.25%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer -1.08% och Råvaror  -3.92% (SEK). I snitt avkastades -3.42%.

Aktier är enda tillgångsslaget med positivt momentum. Både Obligationer och Råvaror är i nedtrend. För Juli månad så fortsätter därför modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -3.42% jämfört med OMXS30-index som avkastade -5.25%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2013

Nedan finner ni uppdaterad information om ETF-marknaden under maj.

Läs mer
 • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 10,59 mdkr.
 • Av den totala börshandeln i Sverige svarade ETF:erna för 2,97 %.
 • XACT OMXS30 svarade för 23,36 % av all ETF-handel i Norden.

Klicka här för att se rapporten. 

Mvh Xact

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 13,00 per fondandel.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.

Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 11 juni 2013.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 • 3 juni Information om fastställd utdelning
 • 11 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 12 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
 • 14 juni Avstämningsdag
 • 19 juni Utbetalningsdag

För ytterligare information hänvisas till Xact, tel: 08-701 40 00

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under maj samt dess val av exponering för juni.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under maj gick de utvalda sektorerna bättre än marknaden. Resultat för strategin blev +2.66% jämfört med Norden 120 som slutade på +0.71%. Med andra ord så gick strategin 1.95% procentenheter bättre än marknaden. Bygg & Fastighet var den sektor som gick bäst med en avkastning på +2.94%. Sämst gick Basindustri med +2.45%.

De tre sektorerna som väljs för juni blir följande: Energi, Läkemedel samt Verkstad.

 

Momentumstrategin

För maj var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett fortsatt bra val då tillgångslaget avkastade +1.57%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer -0.71% och Råvaror  -1.52% (SEK). I snitt avkastades -0.22%.

För juni månad så fortsätter modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -0.22% jämfört med OMXS30-index som avkastade +1.57%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Utdelningsschema - XACT OMXSB Utd.

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt följande schema

3 juni 2013   Information om utdelningens storlek meddelas på xact.se
11 juni 2013   Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
12 juni 2013   Ex.dag - Fonden handlas exklusive utdelning  
14 juni 2013   Avstämningsdag        
19 juni 2013   Likviddag          

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2013

Nedan finner ni uppdaterad information om ETF-marknaden under april.

Läs mer
 • Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 14 mdkr.
 • Av den totala börshandeln i Sverige svarade ETF:erna för 3,59 % (2,69 % i mars).
 • XACT OMXS30 svarade för 22,95 % av all ETF-handel i Norden.

Klicka här för hela rapporten.

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under april samt dess val av exponering för maj.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under april gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev +0.05% jämfört med Norden 120 som slutade på +0.77%. Med andra ord så gick strategin 0.72% procentenheter sämre än marknaden. Bank var den sektor som gick bäst med en avkastning på +4.40%. Sämst gick Energi med -2.78%.

För maj görs följande förändringar, Bank och Energi ersätts med Bygg och Fastighet samt Basindustri. För maj följer alltså strategin Bygg & Fastighet, Verkstad och Basindustri.

 

Momentumstrategin

För april var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett fortsatt bra val då tillgångslaget avkastade +2.17%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer +0.96% och Råvaror  -5.90% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var -0.90%.

För maj månad så fortsätter modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -0.90% jämfört med OMXS30-index som avkastade 2.17%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Ordinarie bolagsstämma har hållits i SHB SICAV

Ordinarie bolagsstämma har hållits i SHB SICAV. För mer information se länken nedan.

Läs mer

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2013

Bifogat finner ni statistik över hur ETF-marknaden i Norden har utvecklats under mars 2013.

Läs mer

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under mars samt dess val av exponering för april.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under mars gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev +0.77% jämfört med Norden 120 som slutade på +0.84%. Med andra ord så gick strategin 0.07% procentenheter sämre än marknaden. Läkemedel var den sektor av våra tre sektorer som gick bäst med en avkastning på +2.69%. Sämst gick Verkstad med -0.75%.

För april görs en del förändringar, Läkemedel åker ut och ersätts med Bank. För april följer alltså strategin Bank, Verkstad och Energi.

 

Momentumstrategin

För mars var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett bra val då tillgångslaget avkastade +1.38%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer +0.52% och Råvaror  -0.11% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var +0.60%.

För april månad så fortsätter modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till +0.60% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1.38%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

Xact:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till bolagsstämma enligt bifogad kallelse.

Läs mer

Aktieägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämman, själva eller genom fullmakt. Ytterligare information kan erhållas från Xact.

Klicka här för att läsa kallelsen i sin helhet.

Klicka här för att läsa fullmakten i sin helhet. 

Nyhet

Indexpåverkan

Det är dax för många utav bolagen på Stockholmsbörsen att dela ut, och självklart även bolag som ingår i OMXS30-index.

Läs mer

Vi har därför sammanställt hur bolagens utdelningar slår i index. 

Klicka här för att läsa hela listan. 

OBS. viktigt att notera att beräkningarna är gjorda på kurser 14 mars 2013 och att det därmed bara är en indikation på hur mycket index kommer att påverkas. 

Läs gärna mer om index i utdelningstider här. 

Mvh Xact

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2013

Den totala nordiska ETF-omsättningen ökade med drygt 14% i februari jämfört med föregående månad. Av all handel svarade XACT OMXS30 för drygt 25%.

Läs mer

Läs mer här

Nyhet

Förändring i styrelsen för Handelsbanken Fonder AB

Till ny styrelseledamot tillika ordförande i Handelsbanken Fonder AB har på extra bolagsstämma den 5 mars 2013 valts Olle Lindstrand.

Läs mer

Läs mer här.

Nyhet

Ny Market Maker

Vi kan glädjande meddela att Virtu Financial nu är Market Maker i följande ETFer: Xact Bull, Xact Bull 2, Xact Bear, Xact Bear 2 och Xact OMXS30.

Läs mer

Klicka gärna på denna länk för att se alla våra MMs och APs. 

Mvh Xact

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under februari samt dess val av exponering för mars.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under februari gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev +1.96% jämfört med Norden 120 som slutade på +3.73%. Med andra ord så gick strategin 1.77% procentenheter sämre än marknaden. Verkstad var den sektor av våra tre sektorer som gick bäst med en avkastning på +6.57%. Sämst gick Basindustri med -2.89%.

För mars görs en del förändringar, Basindustri åker ut och ersätts med Energi. För mars följer alltså strategin Läkemedel, Verkstad och Energi.

 

Momentumstrategin

För februari var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett bra val då tillgångslaget avkastade +2.65%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer +0.27% och Råvaror  -3.50% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var -0.19%.

För mars månad så väljer modellen fortsatt tillgångsslaget Aktier (fjärde månaden i rad).

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -0.19% jämfört med OMXS30-index som avkastade 2.65%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Nedläggning av XACT Europe Bull och XACT Europe Bear

Måndagen den 25 februari 2013 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT Europe Bull och XACT Europe Bear över börsen.

Läs mer

NAV-kursen finner ni efter avnotering via Handelsbankens hemsida. 

Klicka in på Fonder, Fonder och kurser sedan Börshandlade fonder.

I mars 2013 kommer fonden att upplösas efter att fondens samtliga innehav har avyttrats. Sådan avyttring kommer att ske omkring den 6 mars 2013. Fonderna kommer därefter övertas av förvaringsinstitutet för avveckling. De som inte avyttrat sina fondandelar senast måndagen den 25 februari 2013 kommer att få sin likvid för inlösta fondandelar utbetald efter förvaringsinstitutets avveckling, vilket beräknas vara klart i mitten av mars. Försäljningslikviden kommer att sättas in på det avkastningskonto som finns kopplat till din depå eller VP-konto. Lär mer här.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden januari 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden ökade med drygt 11% jämfört med december månads omsättning.

Läs mer

Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 10,7 mdr SEK under januari, vilket var ca 11% mer än omsättningen i december. Jämfört med januari 2012 är dock omsättningen halverad. Xacts månadsbrev för januari 2013 hittar du här.   

Nyhet

Xacts sektor-ETF:er skapar möjligheter

2012 bjöd på en stark utveckling för många av Xacts börshandlade fonder. Av de fonder som uppvisade bäst värdeutveckling var flera så kallade sektor-ETF:er.

Läs mer

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under januari samt dess val av exponering för februari.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under januari gick de utvalda sektorerna bättre än marknaden. Resultat för strategin blev +5.62% jämfört med Norden 120 som slutade på +5.25%. Med andra ord så gick strategin 0.37% procentenheter bättre än marknaden under januari. Bank var den sektor av våra tre sektorer som gick bäst med en avkastning på +11.6%. Sämst gick Basindustri med +0.2%.

För februari görs en del förändringar. Bank och Konsument åker ut och ersätts med Läkemedel och Verkstad. För februari följer alltså strategin Läkemedel, Verkstad och Basindustri.

 

Momentumstrategin

För januari var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett bra val då tillgångslaget avkastade +5.83%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer -1.05% och Råvaror  +3.59% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var 2.79%

För februari  månad så väljer modellen fortsatt tillgångsslaget Aktier (tredje månaden i rad).

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 2.79% jämfört med OMXS30-index som avkastade 5.83%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Intressant läsning - Trading Case

De globala aktiemarknaderna fortsätter att visa styrka. Samtliga marknader vi följer ur ett kvant/tekniskt perspektiv befinner sig i en stigande trend och vi bedömer att sannolikheten för fortsatt uppgång är god. Hur kan detta påverka energisektorn och relaterade placeringar?

Läs mer

Läs mer här. 

Mvh Xact

Nyhet

All time high i XACT OMXS30

XACT OMXS30 har för första gången ett förvaltat kapital på över 9 miljarder SEK. Fonden har 5 stjärnor i Morningstars fondrating och är Sveriges näst största aktieindexfond. Den fina långsiktiga riskjusterade avkastningen i kombination med att den handlas via börsen, är förklaringar till fondens popularitet.

Läs mer

Mvh Xact

Nyhet

Ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida! På den nya hemsidan har vi samlat all den information om våra ETF:er som du tidigare kunde hitta på vår gamla hemsida, plus massa spännande nyheter.

Läs mer

Nytt på hemsidan är bl a att respektive fonds så kallade iNAV (teoretiskt värde i realtid) visas och att kvoterade köp-och säljkurser visas med endast tre minuters fördröjning. På den nya hemsidan hittar du även intressanta strategier som är enkla att följa med hjälp av våra ETF:er.

Vi hoppas du kommer att uppskatta vår nya hemsida, och om du har synpunkter på förbättringar är du naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till oss!   

Mvh Xact

Stark utveckling av Xact 2012

Vi kan konstatera att 2012 var ett år som bjöd på stark utveckling för majoriteten av våra ETFer. Hela 80 % av utbudet gav positiv utveckling. Xact Oil Service toppade listan på dryga trettio procent.

Läs mer

Bifogad bild visar utvecklingen 2012 i SEK för samtliga Xact´s börshandlade fonder.

Tack för ett bra år!

Mvh Xact

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden december 2012

Den totala omsättningen i den nordiska ETF-marknaden slutade på 220 mdr för helåret 2012. Av all handel skedde 92% i XACTs ETF:er.

Läs mer

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden november 2012

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden uppgick till 12 164 MSEK i november att jämföras med 13 561 MSEK i oktober. Xacts ETF:er svarade för drygt 91% av den nordiska omsättningen. Läs mer i Xacts månadsbrev.

Läs mer

Läs månadsbrevet här. 

Nyhet

Nedläggning av Xact Europe Bull och Xact Europe Bear

De börshandlade fonderna Xact Europe Bull och Xact Europe Bear kommer att läggas ned. Måndagen den 25 februari 2013 är sista dagen som det går att sälja fondandelar i Xact Europe Bull och Xact Europe Bear över börsen.

Läs mer

För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto så snart förvaringsinstitutet (Skandinaviska Enskilda Banken) avvecklat fonden.

Fram till och med den 25 februari 2013 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Läs mer här i brev som skickats ut till registrerade fondandelsägare.

Nyhet

XACTs nordiska sektorer handlas med lägre spread

Investeringsbeslut baserat på underliggande ekonomiska trender eller cykler kan enkelt omsättas med XACTs nordiska sektor-ETF:er.

Läs mer

Dessa unika fonder möjliggör investeringar i olika sektorer istället för att investera i ett fåtal aktier inom sektorn, smart och kostnadseffektivt. Läs mer här.

Nyhet

Handelsbanken rekommenderar XACT Verkstad

Handelsbankens senaste aktiestrategirapport innehåller förväntningar om en stigande börs under de kommande 6 månaderna.

Läs mer

Sektorsynen har förändrats från föregående rapport till att nu förorda cykliska sektorer. Läs Handelsbankens Capital Markets analys här.

Nyhet

Xact OMXSB förblir utdelande

Genom en ändring i fondbestämmelserna som träder ikraft idag (5/11-2012), kommer XACT OMXSB årligen att ge en utdelning. Utdelningen kommer att baseras på de utdelningar som tillfaller fonden och kommer att betalas ut i april-juni.

Läs mer

De övriga XACT fonderna kommmer i och med ändrad lagstiftning per den 31/12-2011 inte längre att ge någon utdelning. Fonder registrerade i Sverige har tidigare lämnat utdelning för att inte bli beskattade på sitt skattepliktiga resultat. Efter ändrade skatteregler är beskattningen i fonden borttagen och därmed faller motivet att lämna utdelning. 

Läs gärna hela brevet som har gått ut om detta. 

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden septermber 2012

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden uppgick till 15 939 MSEK i september, en ökning med 12%jämfört med föregående månad. XACTs ETF:er svarade för 90% av den totala nordiska omsättningen.

Läs mer

Läs månadsbrevet här.

Nyhet

Handelsbanken rekommenderar XACT Bear 2

Börsen har haft en stark utveckling sedan den 1 juni, men sentimentet på börsen kan ändras snabbt speciellt med tanke på den ovanliga ekonomiska situationen.

Läs mer

Läs hela rapporten här.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden augusti 2012

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden uppgick till 14 251 MSEK i augusti. XACTs andel av omsättningen uppgick till 93%.

Läs mer

Nyhet

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar XACT Bank

När vi summerar rapportsäsongen för det andra kvartalet kan vi konstatera att det finns en klart lysande stjärna. Banksektorn uppvisar en imponerande motståndskraft i tider av makroekonomisk och regulatorisk motvind.

Läs mer

 Läs Handelsbanken Capital Markets analys här.

Maximera avkastningen med rätt bransch.

I senaste numret av Privata Affärer beskrivs hur du kan utnyttja konjunkturens svängningar med XACTs sektor-ETFer.

Läs mer

Nyhet

Så hade du slagit index med 17 procent

ETF Sverige skriver om sektor ETFer.

Läs mer

Läs artikeln här.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juli 2012

Hävstångsfonder står fortsatt för en stor del av omsättningen i norden vilken sjönk under månaden.

Läs mer

Läs mer här.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden juni 2012

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden uppgick till drygt 20 mdr SEK under juni 2012.

Läs mer

Nyhet

Handelsbanken rekommenderar XACT Oil Service

Oljeservicesektorn har utvecklats väl under de senaste åren och med stöd av fortsatt hög global efterfrågan bedömer Handelsbanken att utsikterna är fortsatt ljusa.

Läs mer

Läs hela rapporten här.

Nyhet

XACT OMXS30 får fem stjärnor hos Morningstar

Sedan slutet av maj har XACT OMXS30 fem stjärnor hos Morningstar vilket innebär att fonden har högsta betyg inom kategorin.

Läs mer

Fondens avkastning och risk jämförs av Morningstar med alla andra fonder inom kategorin i Europa.

Nyhet

Utdelningsbelopp fastställda

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 är nu fastställda enligt nedan:

Läs mer
Fond Valuta Utdelning per andel Antal andelar Total utdelning
XACT OMXS30 SEK 1,64 82 600 000 135 464 000
XACT OMXSB SEK 14,43 5 475 000 79 004 250
XACT Norden 30 EUR 0,06 51 850 000 3 111 000

Se pressmeddelande här.

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 kommer ske enligt följande schema: 

7/6 Information om utdelningens storlek meddelas

8/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

11/6 Ex. dag - fonden handlas exklusive utdelning

13/6 Avstämningsdag

18/6 Utbetalningsdag SEK

20/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 8 juni 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 8 juni 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 8 juni 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

För ytterligare information kontakta XACT Fonder på 08 - 701 40 00

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden maj 2012

ETF-andelen av total börshandel växer och omsättningen ökade under månaden.

Läs mer

 Läs hela månadsbrevet med statistikhär.

Nyhet

Utdelningsschema för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 kommer ske enligt följande schema:

Läs mer

7/6 Information om utdelningens storlek meddelas

8/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

11/6 Ex. dag - fonden handlas exklusive utdelning

13/6 Avstämningsdag

18/6 Utbetalningsdag SEK

20/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 8 juni 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 8 juni 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 8 juni 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

 

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

För ytterligare information kontakta XACT Fonder på 08 - 701 40 00

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden april 2012

ETF-andelen av total börshandel ökade i Sverige och Nasdaq OMX noterade den första optionen på en ETF i Sverige.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet med statistik här.

Pressmeddelande

Optioner på XACT OMXS30

Fr o m idag är det möjligt att handla standardiserade optioner på XACT OMXS30. Detta är de första optionerna på en börshandlad fond som noteras av NASDAQ OMX Stockholm.

Läs mer

Läs pressmeddelandet här.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2012

Ökad omsättning jämfört med februari och en ökad ETF-handel med 12,1 % jämfört med mars 2011.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet här.

Pressmeddelande

Ordinarie och extra bolagsstämma har hållits i SHB SICAV

Ordinarie och extra bolagsstämma har hållits i SHB SICAV.

Läs mer

Läs mer här.

Pressmeddelande

Kallelser till andelsägare i SHB SICAV

XACT:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till extra och ordinarie bolagsstämma den 10 april 2012 enligt bifogade kallelser.

Läs mer

Andelsägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämmorna. Deltagande förutsätter dock att fullmakter ges in till bolaget senast kl 17.00 den 5 april 2012. Aktieägare som önskar delta på stämma ombeds därför kontakta XACT (telefon 08-701 40 00, emailxact@handelsbanken.se) för ytterligare information.

Kallelse till den extra bolagsstämman

Kallelse till den ordinarie bolagsstämman


Nyhet

Utdelningstider på börsen

Se aktuella utdelningar inom indexet NASDAQ OMXS30 nedan:

Läs mer
Bolag Ex dag Ungefärlig indexpåverkan
ABB Ltd 2012-04-30 0,01%
Atlas Copco AB 2012-04-30 0,16%
Atlas Copco AB 2012-04-30 0,07%
Sandvik AB 2012-05-03 0,14%
Swedish Match AB 2012-05-03 0,05%
Boliden AB 2012-05-04 0,04%
Hennes & Mauritz AB 2012-05-04 0,51%
Nokia OYJ 2012-05-04 0,00%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2012-05-04 0,28%
Scania AB 2012-05-07 0,07%
Securitas AB 2012-05-08 0,04%
Tele2 AB 2012-05-08 0,10%
Modern Times Group AB 2012-05-09 0,02%


Läs mer om XACTs hävstångsfonder i utdelningstider här.
Vid en jämförelse av hur våra Bull & Bear-fonder utvecklas mot index, ska du titta på OMXS30GI som är ett total return-index, dvs. ett index som tar hänsyn till utdelningarna. I flertalet dagstidningar och på olika hemsidor visas ofta utvecklingen på OMXS30 som ett prisindex där utdelningarna från de ingående bolagen inte är återinvesterade.  

Nyhet

Utdelningsbelopp fastställda

Utdelningsbeloppen för XACT Bear, XACT Bear 2, XACT Bull och XACT Bull 2 är nu fastställda enligt nedan:

Läs mer

Fond

Valuta

Utdelning per andel

Antal andelar

Total utdelning

XACT Bear

SEK

0,26

54 600 000

14 196 000

XACT Bear 2

SEK

0,83

5 350 000

4 440 500

XACT Bull

SEK

1,58

6 350 000

10 033 000

XACT Bull 2

SEK

2,30

3 800 000

8 740 000

Se pressmeddelande här.

Utdelningarna kommer ske enligt följande schema:

14/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

15/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

16/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

23/3  Utbetalningsdag SEK

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 15 mars 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 15 mars 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 15 mars 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

 

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

För ytterligare information kontakta XACT på 08 - 701 40 00

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 2 2012

XACTs förvaltade kapital på All time high! Stigande omsättning från januari till februari där XACT Bull 2 står för en fortsatt hög andel.

Läs mer

Nyhet

Börshandlade fonder - en marknad i utveckling

Den 10 februari anordnade XACT ett event om börshandlade fonder tillsammans med NASDAQ OMX

Läs mer

För att ta del av de presentationer som hölls under dagen kan du klicka här.

Nyhet

Utdelningar från XACTs fonder

Utdelningar i XACT Bear, XACT Bull, XACT Bear 2 och XACT Bull 2 kommer ske enligt följande schema:

Läs mer

14/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

15/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

16/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

23/3  Utbetalningsdag SEK

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 15 mars 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 15 mars 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 15 mars 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg. 

Har inte beskattningen av fonder ändrats så att svenska fonder inte längre måste göra en utdelning?
Jo, men årets utdelning härör sig till förra årets resultat. Den 1 januari 2012 förändrades beskattningen av fonder. Tidigare skedde utdelningen från svenska fonder av skatteskäl. I och med förändringen kommer svenska fonder från och med nästa år inte att behöva lämna någon utdelning. Istället betalar fondandelsägaren en schablonskatt. Årets utdelning härrör från förra årets resultat, det vill säga innan förändringen trädde ikraft. Mer om den nya skattelagstiftningen kan du läsa påHandelsbankens websida.

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden januari 2012

I januari stod XACT Bull 2 för hela 24,4 % av all omsättning i ETF-er i Norden! Den totala omsättningen sjönk tillbaka från 24 459 MSEK i december till 21 475 MSEK i januari.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet här.

Nyhet

XACT OMXS30 större än någonsin

Vår äldsta fond XACT OMXS30 är just nu större än den någonsin varit tidigare.

Läs mer

Fondförmögenheten var på morgonen idag, den 2 februari, 8,3 miljarder. Vi ser detta som ett bevis för att fler och fler upptäcker fördelarna med att investera i ETF:er. Genom XACT OMXS30 kan du snabbt och enkelt, med ett courtage, få en bra exponering mot den svenska aktiemarknaden.

Att fler och fler upptäcker fördelarna med att investera i ETF:er märks också på att handeln i ETF:er på NasdaqOMX i januari ökade med 12% jämfört med januari året innan. Detta samtidigt som aktiehandeln på NasdaqOMX minskat med 12% för motsvarande period.

Källa: XACT och NasdaqOMX Nordic nyhetsbrev

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 1 2012

ETF-omsättningen i Norden slutade på 347 miljarder SEK för 2011, vilket var cirka 20 miljarder mer än 2010. De mest omsatta ETF:erna under året var XACT Derivat Bear och XACT Derivat Bull.

Läs mer

Nyhet

Hög omsättning i ETF:er 2011

ETF-omsättningen i Norden slutade på 347 miljarder SEK för 2011, vilket var cirka 20 miljarder mer än 2010.

Läs mer

De mest omsatta ETF:erna under året var XACT Derivat Bear och XACT Derivat Bull. Mer info kommer i nästa månadsbrev.

Pressmeddelande

XACT Fonder AB överlåter förvaltningen till Handelsbanken Fonder AB

XACT Fonder ABs styrelse har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder som idag förvaltas av fondbolaget till Handelsbanken Fonder AB.

Läs mer

XACT Fonder AB och Handelsbanken Fonder AB tillhör båda Handelsbankskoncernen. Handelsbanken Fonder ABs styrelse har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger XACT Fonder AB tillåtelse härtill, dock tidigast den 1 januari 2012.

Förvaltningen av fonderna kommer att vara densamma och fondbestämmelserna kvarstår oförändrade förutom att förvaltande fondbolag ändras. I praktiken innebär överlåtelsen ingen förändring eftersom Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av XACT Fonder AB redan sedan tidigare sköter den dagliga förvaltningen av fonderna. Fonderna behåller sina namn.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 10 2011

Omsättningen för den nordiska ETF-marknaden slutade på 39,4 miljarder SEK i oktober, 3 miljarder SEK lägre än september.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet här:

Nyhet

ETF-omsättningen för oktober

Den totala ETF-omsättningen för oktober slutade på 39,4 miljarder SEK.

Läs mer

Det var 3 miljarder kronor lägre än i september. Den svenska handeln stod för 69,2 %, Norges handel stod för 29,4 % och 1,4 % av handeln skedde i Finland. XACT Derivat Bear var den mest omsatta ETF:en följd av XACT Bull och XACT Bull 2. Mer information kommer i nästa månadsbrev.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 9 2011

Det var fortsatt hög omsättning för den nordiska ETF-marknaden under september. Totalt omsattes det ETF:er för 42,4 miljarder SEK vilket var 12 miljarder lägre än rekordmånaden agusti.

Läs mer

Läs hela vårt månadsbrev här.

Nyhet

Fortsatt hög omsättning för ETF:er

Omsättningen för september slutade på 42,4 miljarder SEK totalt för samtliga ETF:er noterade i Norden.

Läs mer

I Sverige var omsättningen 29,5 miljarder, i Norge 12,6 miljarder och i Finland knappt 300 miljoner. Även om handeln minskade jämfört med augusti (54,5 miljarder) är det fortsatt väldigt hög omsättning. Mer info kommer i nästa månadsbrev.

Pressmeddelande

XACT Kina - ny krydda i din portfölj

Nu kan du handla Hong Kong-börsens 40 största kinesiska bolag på NASDAQ OMX Stockholm. I ett slag får du möjlighet att vara med på en spännande resa i Kina!

Läs mer

Nyhet

XACTs månadsbrev nr 8 2011

I augusti blev det rekordomsättning för den nordiska ETF-marknaden. Omsättningen slutade på 54,5 miljarder vilket var 8,5 miljarder mer än föregående rekordmånad, maj 2010.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet här.

Nyhet

Rekordomsättning!

ETF-omsättningen i Norden steg till 54,5 miljarder SEK i augusti, vilket är rekord!

Läs mer

ETF-omsättningen i Norden steg till 54,5 miljarder SEK i augusti, vilket är rekord! Förra rekordmånaden var maj 2010 då omsättningen var 45,9 miljarder SEK. 66% av handeln skedde i Sverige, 32,5% i Norge och 1,5% i Finland.

XACTs marknadsandel av den totala omsättningen i Norden var hela 92% i augusti. De sex mest omsatta ETF:erna var samtliga hävstångsfonder utgivna av XACT och stod tillsammans för 81% av all omsättning.

Snittomsättningen per månad för perioden januari 2011 till och med juli 2011 var 21,8 miljarder.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 7 2011

I juni var den totala omsättningen i Nordens ETF:er 22,2 miljarder SEK. I juli sjönk omsättningen till 16,7 miljarder SEK

Läs mer

Läs hela månadsbrevet här.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 6 2011

Omsättningen för den nordiska ETF-marknaden steg i maj till 24,3 miljarder SEK. Det var en ökning med cirka 8 miljarder från april.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet här.

Nyhet

Fastställd utdelning

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 är nu fastställda

Läs mer

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 är nu fastställda enligt nedan:

Fond

Valuta

Utdelning per andel

Antal andelar

Total utdelning

XACT OMXS30

SEK

5.60

63 750 000

357 000 000

XACT OMXSB

SEK

13.90

7 725 000

107 377 500

XACT Norden 30

EUR

0.24

51 950 000

12 468 000

 

 

Utdelningsschema för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

XACTs fonder med säte i Sverige lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna. Detta sker för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fondens resultat, dels för fondandelsägaren vid avyttring av fondandelarna. Till skillnad från flertalet vanliga fonder i vilka utdelningen återinvesteras i nya fondandelar, utbetalas utdelningen i XACTs fonder kontant.

Mer information om utdelningar från XACTs fonder hittar du under "Utdelning från fonderna".

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 kommer att ske enligt följande schema:

7/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

8/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

16/6 Utbetalningsdag för XACT OMXS30 och XACT OMXSB

20/6 Utbetalningsdag för XACT Norden 30

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 8 juni 2011. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 8 juni 2011. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 8 juni 2011. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på Ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg. 

Nyhet

Utdelningsschema för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

Utdelningsschema för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

Läs mer

XACTs fonder med säte i Sverige lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna. Detta sker för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fondens resultat, dels för fondandelsägaren vid avyttring av fondandelarna. Till skillnad från flertalet vanliga fonder i vilka utdelningen återinvesteras i nya fondandelar, utbetalas utdelningen i XACTs fonder kontant.

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 kommer att ske enligt följande schema:

7/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

8/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

16/6 Utbetalningsdag för XACT OMXS30 och XACT OMXSB

20/6 Utbetalningsdag för XACT Norden 30

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 8 juni 2011. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 8 juni 2011. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 8 juni 2011. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på Ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 5 2011

I april slutade omsättningen på 16,5 miljarder SEK för den nordiska ETF-marknaden. Det var betydligt lägre än föregående månad då omsättningen var 28,3 miljarder SEK.

Läs mer

Läs hela månadsbrevet här.

Nyhet

Utdelningstider på de nordiska börserna

Den 4/5 handlas Boliden, Nokia samt Sandvik ex. rätt till utdelning. Securitas och Scania handlas ex. rätt till utdelning den 5/5 respektive den 6/5.

Läs mer

Den 4/5 handlas Boliden, Nokia samt Sandvik ex. rätt till utdelning. Securitas och Scania handlas ex. rätt till utdelning den 5/5 respektive den 6/5. Vid en jämförelse av hur våra Bull & Bear-fonder utvecklas mot index, ska du titta på OMXS30GI som är ett total return-index, dvs. ett index som tar hänsyn till utdelningarna. 

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 4 2011

Omsättningen steg från 20,3 till 28,3 miljarder SEK på den nordiska ETF-marknaden i mars.

Läs mer

Läs senaste månadsbrevet i sin helhet här.

Pressmeddelande

Ordinare bolagsstämma har hållits i SHB SICAV.

Ordinare bolagsstämma har hållits i SHB SICAV.

Läs mer

Läs mer här

Pressmeddelande

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

Kallelse till aktieägare i SHB SICAV.

Läs mer

XACT:s Luxemburg-registrerade ETF:er ges ut av SHB SICAV. SHB SICAV kallar till bolagsstämma enligt bifogad kallelse. Aktieägare har rätt (men ingen skyldighet) att delta vid stämman, själva eller genom fullmakt. Ytterligare information kan erhållas från XACT. För att läsa kallelsen i sin helhet, klicka här.

Pressmeddelande

XACT noterar första svenska ränte-ETFerna

XACT är först ut med att notera två svenska räntebaserade ETFer den 21 mars.

Läs mer

XACT är först ut med att notera två svenska räntebaserade ETFer den 21 mars. XACT Obligation är baserad på en bred korg med svenska obligationer och XACT Repo följer Riksbankens reporänta. Läs hela pressmeddelandet här.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 3 2011

XACT korsnoterar åtta ETFer på Oslo Börs och noterar även en helt ny unik ETF inriktad på nordiska företag inom oljeutvinning.

Läs mer

Pressmeddelande

XACT noterar unik ETF på Oslo Börs

XACT noterar nu världens första ETF helt inriktad på nordiska företag inom oljeutvinning.

Läs mer

XACT noterar nu världens första ETF helt inriktad på nordiska företag inom oljeutvinning. XACT Oil Service följer "Oslo Børs OBX Oil Service Index" (OBOSX), ett index baserat på utvecklingen på de största bolagen på Oslo Börs med koppling till oljebranschen. Läs hela pressmeddelandet här.

Nyhet

Information kring utdelningar i XACTs hävstångsfonder

Information kring utdelningar i XACTs hävstångsfonder

Läs mer

Ingen av XACTs börshandlade hävstångsfonder har uppvisat något utdelningsbart resultat för 2010 och kommer därför inte lämna någon utdelning

Pressmeddelande

XACT Nordic 30 byter namn till XACT Norden 30

Den 1 mars 2011 byter vår börshandlade fond XACT Nordic 30 namn till XACT Norden 30. Fondens ISIN-kod är oförändrad. Anledningen till namnbytet är en anpassning av fondnamnet till XACTs övriga utbud av fonder med nordiskt fokus.

Läs mer

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 2 2011

Under 2010 har trenden i Europa gått mot att notera en ETF på flera handlesplatser.

Läs mer

Pressmeddelande

Förändring i styrelsen för SHB SICAV och XACT Fonder AB

Förändring i styrelsen för SHB SICAV och XACT Fonder AB.

Läs mer

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 1 2011

Rekordår för antalet nya ETFer som tagits upp till handel på de nordiska börserna.

Läs mer

Pressmeddelande

XACT Bull 2 - Bästa Sverigefond 2010

XACT Bull 2 blev utan konkurrens 2010 års bästa Sverigefond med en avkastning på 46,6% under året.

Läs mer

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 11 2010

Sverige är den femte största ETF-marknaden i Europa! Sista månadsbrevet för i år.

Läs mer

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 10 2010

Ekonomisajten E24 redovisade Morningstars granskning av Sverigefonder och hur de har lyckats i år. Av de tio bästa Sverigefonderna i år är sex indexfonder.

Läs mer

Pressmeddelande

XACT OMXS30 firar 10 år

Det är idag tio år sedan den första börshandlade fonden, XACT OMXS30TM, noterades på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Det är idag tio år sedan den första börshandlade fonden, XACT OMXS30TM, noterades på Stockholmsbörsen. Sedan dess har omsättningen i börshandlade fonder eller ETFer (Exchange Traded Funds) hundrafaldigats och ETFer har gått från en tillvaro som kostnadseffektiva verktyg för ett fåtal stora professionella investerare till prisvärda favoriter hos ett ökande antal privatplacerare. 

- Jag tror bara vi är i början av utvecklingen. Med ett ökat utbud av ETFer med olika placeringsinriktningar som därmed skapar ökade möjligheter kommer säkert allt fler att välja ETFer som en del av sin placeringsstrategi, sa Henrik Norén, vd XACT Fonder AB, i samband med att bolagets förstfödde XACT OMXS30TM firades på NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen).

- Att intresset ökat allt mer för ETFer kan vi bl a se genom det nettoinflöde som varit i XACT OMXS30TM under de senaste tre åren, fortsätter Henrik Norén. Det förvaltade kapitalet har ökat med drygt 100 procent, trots en svagt vikande börs.

Handeln i ETFer har utvecklats explosionsartat sedan starten, från en omsättning under år 2001 på knappt 1,8 miljarder kronor till drygt 210 miljarder kronor förra året.
- En börshandlad fond är ett enkelt och billigt sätt att följa utvecklingen på en viss marknad, till exempel aktiemarknaden, vilket har bidragit till ETFernas ökade popularitet även hos småsparare, säger Jenny Rosberg, vice vd på NASDAQ OMX Nordic.

Sedan starten har börsen och XACT OMXS30TM, som följer aktieutvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, gjort en dramatisk resa som inleddes under den utdragna börsnedgången i IT-bubblornas spår, terrorattacker och finanskrisen 2008, en tuff resa där fonden idag ligger på 25 procent plus efter tio år. Förändringen i index är en historisk exposé över utvecklingen i de 30 största svenska företagen under perioden. Vid starten i oktober 2000 hade Ericsson-aktien störst vikt i indexet med cirka en tredjedel, följd av AstraZeneca och Nordea. Idag är det HM som är störst, därefter kommer Nordea och TeliaSonera.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 9 2010

Intresset för börshandlade fonder växer. Detta märks tydligt på uppmärksamheten som börshandlade fonder får i media. Ett annat tydligt tecken är att 56 nya ETF:er har noterats i Stockholm under det senaste året.

Läs mer

Pressmeddelande

XACT lanserar första råvaru-ETF:en på Stockholmsbörsen

XACT noterade den 12 oktober en ny börshandlad fond som följer priset på 15 råvaror, bland annat olja, el, pappersmassa och guld.

Läs mer

- På senare år har intresset för både råvaror och börshandlade fonder ("ETF") ökat markant, det är därför naturligt för oss att nu erbjuda en råvaru-ETF, säger Henrik Norén, vd XACT Fonder, idag världens största leverantör av ETF:er med nordisk inriktning.

- Vår nya råvaru-ETF erbjuder investerare ett unikt tillfälle att till låg avgift placera i en produkt som kombinerar den traditionella fondens riskspridning med aktiens handelsmöjligheter, fortsätter Henrik Norén.

XACT Råvaror är den första börshandlade fonden som kombinerar global exponering med tydligt nordiskt fokus, bland annat är fonden den enda ETF:en med el och pappersmassa i råvarumixen.

- För den som exempelvis tror på en kall vinter kan XACT Råvaror vara en intressant placering. Elpriset stiger med kylan, något som också kommer att avspeglas i fondens utveckling, säger Henrik Norén.

Råvaror lockar idag allt fler investerare och har blivit en naturlig del av riskspridningen i allt fler portföljer.

- I en portfölj med medelhög risk och med en 10-årig placeringshorisont  rekommenderar vi idag upp till 20 % råvaror, säger Torbjörn Iwarson, råvaruchef vid Handelsbanken.

Råvaror har haft riktigt bra avkastning såväl om man ser till det senaste decenniet som till de senaste 40 åren. Råvaror ger även mycket god riskspridning till ett långsiktigt sparande och bidrar därför till ett tryggt sparande.

- Råvarorna som ingår i indexet är till stor del sådana som man själv kommer att konsumera i framtiden och en placering i ETF:en är ett enkelt sätt att spara till framtida konsumtion, säger Torbjörn Iwarson.

XACT Råvaror följer SHB Commodity Index Excess Return som från januari 2005 till september 2010 har stigit med 41,6%.

XACT Råvaror noteras på Nasdaq OMX Stockholm tisdagen den 12 oktober. ETF:er tillhör idag de snabbast växande finansiella produkterna och XACT Råvaror är den nionde nya ETF:en som XACT noterat hösten 2010.

ETF:en följer sammanlagt 15 råvaror (andel i procent inom parentes): Bensin (13%), Gasolja (diesel) (13%), Råolja(13%), Elektricitet (12%), Koppar (11%), Aluminium (9%), Guld (7%), Sojabönor (5%), Zink (4%), Vete (3%), Nötkreatur (3%), Silver (2%), Pappersmassa (2%), Griskött (2%) och Nickel (1%) som samtliga är av stor betydelse för de nordiska ekonomierna. Fonden har sitt säte i Luxemburg.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Norén, VD, XACT Fonder AB, tfn: 08-701 12 22

XACT är Nordens största utgivare av ETF:er och förvaltar idag 20 miljarder kronor fördelat på 20 ETF:er.

XACT Fonder bildades år 2000 av dåvarande OM Gruppen AB (nuvarande Nasdaq OMX), samma år som den första börshandlade fonden (ETF:en) lanserades i Europa. 2004 förvärvades bolaget av Handelsbanken och är sedan dess ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. XACT blev först i världen med att erbjuda ETF:er med hävstång när XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.  Den dagliga omsättningen i XACTs ETF:er är i snitt cirka 1 miljard kronor

Pressmeddelande

Rekordnotering av åtta nya nordiska ETF:er från XACT

XACT noterar åtta nya börshandlade fonder (ETF:er), den mest omfattande noteringen hittills av ETF:er med nordisk inriktning.

Läs mer

XACT noterar åtta nya börshandlade fonder (ETF:er), den mest omfattande noteringen hittills av ETF:er  med nordisk inriktning.

De nya ETF:erna består av XACT Norden 120, som följer NASDAQ OMX index baserat på de 120 största och mest omsatta nordiska bolagen, samt sju sektor-ETF:er som följer de största noterade  nordiska bolagen inom sektorerna bank- och försäkring, basindustri, bygg- och fastighet, energi, konsumentvaror, läkemedel och verkstad.


- Med vår nya breda notering möter vi nu en ökad efterfrågan på ETF:er med exponering mot nordiska bolag, säger Henrik Norén, vd XACT Fonder, idag världens största leverantör av ETF:er med nordisk inriktning.

ETF:er är en av de snabbast växande investeringsformerna i världen. XACTs nya ETF:er skapar helt nya möjligheter för investerare med fokus på den nordiska marknaden. Med hjälp av de nya sektor-ETF:erna blir det möjligt att skapa en portfölj anpassad till marknadstron inom de viktigaste sektorerna inom de nordiska ekonomierna. 

XACT:s ETF:er baseras på NASDAQ OMX:s nordiska sektorindex med de största nordiska bolagen inom de valda sektorerna. Det innebär att investerare istället för att placera i ett enskilt bolag kan sprida riskerna med en aktiekorg som handlas på samma sätt som en vanlig aktie på börsen. Låga förvaltningsavgifter har sedan länge etablerat ETF:er till ett av de mest använda verktygen för professionella placerare med ett långsiktigt strategiskt ägande.

- De här ETF:erna riktar sig mot alla typer av investerare och är attraktiva  för småsparare som nu enkelt och kostnadseffektivt kan få en sektorexponering med diversifierad risk, säger Jenny Rosberg, vice vd på Nasdaq OMX Nordic. 

Följande åtta nya ETF:er noteras den 29 september på Nasdaq OMX Stockholm:

XACT Norden 120                       (De 120 största och mest omsatta nordiska bolagen)

XACT Bank                                   (De största nordiska bank- och försäkringsbolagen)

XACT Basindustri                       (De största nordiska basindustribolagen)              

XACT Bygg & Fastighet            (De största nordiska bygg- och fastighetsbolagen)                          

XACT Energi                                (De största nordiska energibolagen)                       

XACT Konsumentvaror            (De största nordiska konsumentvarubolagen)     

XACT Läkemedel                        (De största nordiska läkemedelsbolagen)             

XACT Verkstad                            (De största nordiska verkstadsbolagen)                

 

Fonderna har sitt säte i Luxemburg. 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222 

XACT är Nordens största utgivare av ETF:er och förvaltar idag 20 miljarder kronor fördelat på 12 ETF:er.

XACT Fonder bildades år 2000 av dåvarande OM Gruppen AB (nuvarande Nasdaq OMX), samma år som den första börshandlade fonden (ETF:en) lanserades i Europa. 2004 förvärvades bolaget av Handelsbanken och är sedan dess ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. XACT blev först i världen med att erbjuda ETF:er med hävstång när XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.  Den dagliga omsättningen i XACTs ETF:er är i snitt cirka 1 miljard kronor.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 8 2010

I Europa står än så länge privata investerare för endast 10% av ETF-marknaden. I USA är andelan mycket högre.

Läs mer

Mer om detta kan du läsa i XACT månadsbrev nr 8.

Nyhet

XACTs månadsbrev nr 7 2010

Den nordiska ETF omsättningen har successivt minskat under sommarmånaderna juni och juli. Detta och föga överraskande och i linje med den totala aktieomsättningen på börsen. I relativa termer har ETF omsättningen dock ökat.

Läs mer

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 6 2010

Volatiliteten på Stockholmsbörsen och Oslo Börs har under maj månad varit väldigt hög, vilket resulterat i en rekordhög omsättning i Nordens ETFer.

Läs mer

Nyhet

Fastställd utdelning

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 är nu fastställda.

Läs mer

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 är nu fastställda.

 

Fond

Valuta

Utdelning per andel

Antal andelar

Total utdelning

XACT OMXS30

SEK

3,44

67 500 000

232 200 000

XACT OMXSB

SEK

18,01

4 450 000

80 144 500

XACT Nordic30

EUR

0,16

45 200 000

7 232 000

 

 

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:

4/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

7/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

8/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

15/6 Utbetalningsdag SEK

17/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 7 juni 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 7 juni 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 7 juni 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

Utdelningar i  XACT Bear, XACT Bull, XACT Bear 2, XACT Bull 2, XACT Europe Bear 2 och XACT Europe Bull 2 skedde enligt följande schema:

10/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

11/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

12/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

16/3  Avstämningsdag

19/3  Utbetalningsdag SEK

23/3  Utbetalningsdag EUR

 

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 11 mars 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 11 mars 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 11 mars 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

För ytterligare information kontakta XACT Fonder på 08 - 701 40 00

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 5 2010

Börshandlade fonder har haft en rekordomsättning under de turbulenta dagarna på marknaden. Börshandlade fonder visar särskilt sin styrka i sådana börsklimat som det har varit i inledningen av maj" säger Henrik Noren VD för XACT Fonder.

Läs mer

Nyhet

Utdelningsschema för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic 30

XACTs fonder lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna.

Läs mer

XACTs fonder lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna. Detta sker för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fondens resultat, dels för fondandelsägaren vid avyttring av fondandelarna. Till skillnad från flertalet vanliga fonder - där utdelningen återinvesteras i nya fondandelar - utbetalas utdelningen i XACTs fonder kontant.

Mer information om utdelningar hittar du under "Utdelningar från fonderna".

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:

4/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

7/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

8/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

15/6 Utbetalningsdag SEK

17/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 7 juni 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 7 juni 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 7 juni 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg. 

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 4 2010

Den 26 mars noterade Deutsche Bank sin första ETF i Sverige

Läs mer

Den 26 mars noterade Deutsche Bank sin första ETF i Sverige, DB X-Tracker DJ EURO STOXX 50 ETF. Med deras intåg på den svenska marknaden finns nu tre utgivare av börshandlade fonder i Sverige. Från och med nästa månadsbrev redovisas även ETFer från Deutsche Bank i statistiken.

 

Läs hela månadsbrevet här

Nyhet

Fastställd utdelning

Utdelningen i XACT Bull, XACT Bear, XACT Bull 2, XACT Bear 2, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 har nu fastställts.

Läs mer

Utdelningen i XACT Bull, XACT Bear, XACT Bull 2, XACT Bear 2, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 har nu fastställts.

Utdelningsbeloppet i XACT Bear har fastställts till totalt 
1 343 000 SEK, motsvarande 0,02 SEK per andel.

Övriga fonder lämnar ingen utdelning. 

De som är registrerade fondandelsägare i XACT Bear på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 11 mars 2010.

Schema för utdelning i XACT Bear är följande: 

Mars
10      Information om fastställd utdelning
11      Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 
12      Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
16      Avstämningsdag
19      Utbetalningsdag

För ytterligare information hänvisas till XACT Fonder AB, tel: 08 701 40 00

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 3 2010

Nytt månadsbrev från XACT.

Läs mer

Du finner XACT månadsbrev nr 3 här.

Nyhet

Utdelningsdatum för XACTs fonder

XACTs fonder lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna.

Läs mer

XACTs fonder lämnar, precis som andra svenskregistrerade fonder, utdelning till fondandelsägarna. Detta sker för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fondens resultat, dels för fondandelsägaren vid avyttring av fondandelarna. Till skillnad från flertalet vanliga fonder - där utdelningen återinvesteras i nya fondandelar - utbetalas utdelningen i XACTs fonder kontant.

När utdelningen avskiljs från fondandelen, sker samma sak som när utdelning avskiljs från en aktie. På exdagen, dvs dagen då utdelningen avskiljs från fonden, kommer priset på fonderna - allt annat lika - att sjunka med utdelningsbeloppet. Har exempelvis fonden ett NAV på 100 kronor och utdelningen är 3 kronor/andel kommer NAV på exdagen vara 97 kronor.

Äger du fondandelar på den så kallade avstämningsdagen så kommer du att få utdelningen utbetald till det konto som du har kopplat till ditt VP-konto eller din depå. Sista dagen att köpa fondandelar för att vara berättigad till utdelningen är därmed tre dagar före avstämningsdagen, då andelsaffärerna tar tre dagar att avveckla.

XACT Bull och XACT Bear lämnar normalt utdelning i mars. XACTs övriga fonder lämnar normalt utdelning i juni. Styrelsen i XACT Fonder beslutar om utdelningens storlek och informerar marknaden om detta och utdelningstidpunkt i god tid innan utdelningstillfället.

 

Utdelningar i XACT Bear, XACT Bull, XACT Bear 2, XACT Bull 2, XACT Europe Bear 2 och XACT Europe Bull 2 kommer ske enligt följande schema:

10/3 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

11/3  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

12/3  Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

19/3  Utbetalningsdag SEK

23/3  Utbetalningsdag EUR

 

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 11 mars 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 11 mars 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 11 mars 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

 Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.     

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg. 

 

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:

4/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning

7/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

8/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning

15/6 Utbetalningsdag SEK

17/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 7 juni 2010. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 7 juni 2010. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 7 juni 2010. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Pressmeddelande

Nya handelstider för XACTs fonder

I och med lanseringen av INET på NasdaqOMX stänger nu handeln i XACTs fonder fem minuter senare, klockan 17.25.

Läs mer

I och med lanseringen av INET på NasdaqOMX stänger nu handeln i XACTs fonder fem minuter senare, klockan 17.25. Burgundy har genomfört samma ändring. Handelstiderna för XACTs fonder är därmed för både NasdaqOMX och Burgundy:

Öppnar 09.00 med call 
Stänger 17.25 utan call

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 2

I XACTs månadsbrev för februari kan du läsa vilken som var den mest omsatta börshandlade fonden i norden samt att Burgundy tar allt större del av handeln med börshandlade fonder.

Läs mer

Nyhet

XACTs månadsbrev

XACTs månadsbrev kommer att ta upp aktuella ämnen och händelser inom ETF området i norden.

Läs mer

Nyhet

Årets avkastning för XACT fonder

2009 var till slut ett bra börsår vilket innebär att XACTs fonder, med undantag för XACT Bear, också har gått väldigt bra. Bäst under året har XACT Bull varit som har avkastat 75,2%. Detta innebär att XACT Bull blev årets bästa sverigefond.

Läs mer

2009 var till slut ett bra börsår vilket innebär att XACTs fonder, med undantag för XACT Bear, också har gått väldigt bra. Bäst under året har XACT Bull varit som har avkastat 75,2%. Detta innebär att XACT Bull blev årets bästa sverigefond.

Avkastning över 1 år

 

  Fondavkastning Indexavkastning
XACT BEAR -55,0% -
XACT BULL 75,2% -
XACT F EURO 27,4% 31,5%
XACT F Sweden 62,0% 61,9%
XACT Nordic30 28,0% 28,3%
XACT OMXS30 49,1% 49,1%
XACT OMXSB 48,4% 48,7%

 

Avkastning över 3 år 

  Fondavkastning per år Indexavkastning per år
XACT BEAR -9,5% -
XACT BULL -10,1% -
XACT F EURO -2,7% -0,9%
XACT F Sweden - -
XACT Nordic30 -5,8% -5,5%
XACT OMXS30 -2,9% -2,7%
XACT OMXSB -4,2% -4,0%

 

Avkastning över 5 år

  Fondavkastning per år Indexavkastning per år
XACT BEAR - -
XACT BULL - -
XACT F EURO - -
XACT F Sweden - -
XACT Nordic30 - -
XACT OMXS30 8,3% 8,6%
XACT OMXSB 8,3% 8,7%

 

Avkastning sen fonden startades

  Fondavkastning per år Indexavkastning per år Fondens startdatum
XACT BEAR -18,8% - februari -05
XACT BULL 6,8% - februari -05
XACT F EURO 0,3% 2,0% september -06
XACT F Sweden -4,4% -4,2% mars -07
XACT Nordic30 -4,3% -4,0% maj -06
XACT OMXS30 0,5% 0,6% oktober -00
XACT OMXSB 13,0% 13,5% maj -03

Pressmeddelande

XACT lanserar nya börshandlade fonder

XACT har noterat två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen. De nya fonderna, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 följer Dow Jones EURO STOXX 50 Index, vilket speglar utvecklingen av de 50 största aktierna i Euroland.

Läs mer

Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Europe Bull 2 med ca två procent om index stiger med en procent. XACT Europe Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2. Fonderna handlas på Stockholmsbörsen i svenska kronor och är de enda i sitt slag i Sverige. Förvaltningsavgiften är 0,6 %. Handelsbanken, Carnegie och Erik Penser är marknadsgaranter för fonderna.  

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång och vi har idag totalt åtta hävstångsfonder, säger Henrik Norén VD för XACT Fonder. "Vi upplever en stor efterfrågan på denna fondtyp och det känns därför naturligt att nu erbjuda europeisk exponering under samma koncept."

"Dow Jones EURO STOXX 50 Index är det mest valda indexet för börshandlade produkter eftersom det erbjuder likvid exponering mot Europas ledande storbolag i en produkt" säger Ricardo Manrique, VD för STOXX Ltd. "Indexet är det logiska valet när XACT nu expanderar sitt utbud av hävstångsfonder".

XACTs hävstångsfonder är ofta de värdepapper som handlas mest på Stockholmsbörsen, Oslo Børs och Burgundy. Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 14 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Børs. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222

Pressmeddelande

XACT lanserar nya börshandlade fonder

XACT har noterat två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen.

Läs mer

XACT har noterat två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen. De nya fonderna, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 följer Dow Jones EURO STOXX 50 Index, vilket speglar utvecklingen av de 50 största aktierna i Euroland. Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Europe Bull 2 med ca två procent om index stiger med en procent. XACT Europe Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2. Fonderna handlas på Stockholmsbörsen i svenska kronor och är de enda i sitt slag i Sverige. Förvaltningsavgiften är 0,6 %. Handelsbanken, Carnegie och Erik Penser är marknadsgaranter för fonderna.  

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång och vi har idag totalt åtta hävstångsfonder, säger Henrik Norén VD för XACT Fonder. "Vi upplever en stor efterfrågan på denna fondtyp och det känns därför naturligt att nu erbjuda europeisk exponering under samma koncept."

"Dow Jones EURO STOXX 50 Index är det mest valda indexet för börshandlade produkter eftersom det erbjuder likvid exponering mot Europas ledande storbolag i en produkt" säger Ricardo Manrique, VD för STOXX Ltd. "Indexet är det logiska valet när XACT nu expanderar sitt utbud av hävstångsfonder".

XACTs hävstångsfonder är ofta de värdepapper som handlas mest på Stockholmsbörsen, Oslo Børs och Burgundy. Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 14 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Børs. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222

Pressmeddelande

Sista dag att handla XACT F Sweden över börsen är den 17 december 2009

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") läggs ned vid årsskiftet.

Läs mer

Måndagen den 14 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Euro över börsen och torsdagen den 17 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Sweden över börsen. För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto omkring den 7 januari respektive 11 januari 2010.

Fram till och med den 14 december respektive den 17 december 2009 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

 

 

XACT FTSE RAFI Euro

XACT FTSE RAFI Sweden

Sista dag att sälja över börsen

14-dec-09

17-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare somsålt över börsen

17-dec-09

22-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare sominte sålt sina andelar över börsen senast den 14 december respektive den 17 december

11-jan-10

07-jan-10

Pressmeddelande

Sista dag att handla XACT F Sweden över börsen är den 17 december 2009

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") läggs ned vid årsskiftet.

Läs mer

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") läggs ned vid årsskiftet.

Måndagen den 14 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Euro över börsen och torsdagen den 17 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Sweden över börsen. För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto omkring den 7 januari respektive 11 januari 2010.

Fram till och med den 14 december respektive den 17 december 2009 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

 

 

XACT FTSE RAFI Euro

XACT FTSE RAFI Sweden

Sista dag att sälja över börsen

14-dec-09

17-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare somsålt över börsen

17-dec-09

22-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare sominte sålt sina andelar över börsen senast den 14 december respektive den 17 december

11-jan-10

07-jan-10


Pressmeddelande

XACT har lanserat nya börshandlade fonder

Fredagen den 6 november noterade XACT Fonder två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen

Läs mer

De nya fonderna, XACT Bull 2 och XACT Bear 2, baseras på OMXS30TM-indexet, vilket speglar utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Bull 2 med cirka två procent om index stiger med en procent. XACT Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2.

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång, de välkända fonderna XACT Bull och XACT Bear. Fonderna följer Stockholmsbörsens utveckling med en hävstång på 1,5 och är ofta bland de mest handlade värdepapperen på Burgundy och Stockholmsbörsen. Dessa fonder är våra mest populära fonder hittills och det känns därför logiskt att nu utöka vårt utbud av hävstångsfonder", säger Henrik Norén VD för XACT Fonder.

Förvaltningsavgiften är 0,6 % per år. Handelsbanken, Carnegie och Nordea är marknadsgaranter för fonderna. 
Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 12 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Börs.

Läs mer om hävstångsfonder

Läs mer om XACT Bull 2

Läs mer om XACT Bear 2


För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222

Nyhet

Utdelningens storlek i XACT F Euro och XACT F Sweden

Utdelningsschema:

Läs mer

Utdelningsschema:

12 oktober 2009 - Information om utdelningens storlek meddelas
13 oktober 2009 - Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
14 oktober 2009 - Fonden handlas exklusive utdelning
16 oktober 2009 - Avstämningsdag
21 oktober 2009 - Utbetalningsdag för XACT F Sweden
23 oktober 2009 - Utbetalningsdag för XACT F Euro

 

 

Fond

Valuta

Utdelning per andel

Antal andelar

Total utdelning

XACT FTSE RAFI Fundamental Euro

EUR

0,22

250 000

55 000

XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden

SEK

0,06

6 300 000

378 000

Pressmeddelande

Nedläggning av XACT F Euro och XACT F Sweden

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") kommer att läggas ned.

Läs mer

Måndagen den 14 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Euro över börsen och torsdagen den 17 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Sweden över börsen. För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto omkring den 7 januari respektive 11 januari 2010.

 

 

Fram till och med den 14 december respektive den 17 december 2009 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

 

 

 

XACT FTSE RAFI Euro

XACT FTSE RAFI Sweden

Sista dag att sälja över börsen

14-dec-09

17-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare som sålt över börsen

17-dec-09

22-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare som löst in sina andelar efter den 14 december respektive den 17 december

11-jan-10

07-jan-10

Nyhet

Extra utdelning i XACT F Euro och XACT F Sweden

Till följd av att fonderna ska läggas ner och för att slippa dubbelbeskattning gör XACT F Euro och XACT F Sweden en extra utdelning

Läs mer

Fonderna läggs ned vid årsskiftet

XACT FTSE RAFI Fundamental Euro (XACT F Euro) och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden (XACT F Sweden) kommer att läggas ned vid årsskiftet. Skälet till beslutet om nedläggning är att fonderna bedöms ha för lite förvaltat kapital. Sedan fondernas start har dessutom handeln i dessa varit liten.

Sista dag att handla fondandelar över börsen är den 14 december 2009 för XACT F Euro och 17 december 2009 för XACT F Sweden.  Fondandelsägare som inte sålt sina andelar över börsen senast denna dag kommer att få sina andelar inlösta i den 7 januari 2010 (XACT F Sweden) respektive 11 januari 2010 (XACT F Euro).

Fonderna lämnar extra utdelning

I syfte att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar, kommer fonderna att lämna en extra utdelning enligt följande utdelningsschema;

 

 

12 oktober

Offentliggörande av utdelningens storlek efter börsens stängning kl 17.30

 

13 oktober

 

Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

 

14 oktober

 

Ex dag - Utdelningen avskiljs och fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

21 oktober

Likvid utbetalas för XACT F Sweden

23 oktober

Likvid utbetalas för XACT F Euro

 

 

Jag vill få utdelning

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 13 oktober 2009. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 13 oktober. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Jag vill inte få utdelning

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 13 oktober 2009. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

På Ex-dagen faller kursen med utdelningens storlek

Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Pressmeddelande

Nedläggning av XACT F Euro och XACT F Sweden

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") kommer att läggas ned.

Läs mer

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") kommer att läggas ned.

Måndagen den 14 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Euro över börsen och torsdagen den 17 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Sweden över börsen. För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto omkring den 7 januari respektive 11 januari 2010.

Fram till och med den 14 december respektive den 17 december 2009 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

 

 

XACT FTSE RAFI Euro

XACT FTSE RAFI Sweden

Sista dag att sälja över börsen

14-dec-09

17-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare som sålt över börsen

17-dec-09

22-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare som löst in sina andelar efter den 14 december respektive den 17 december

11-jan-10


Pressmeddelande

Nya tider...

Nya tider för handel med fondandelar på stockholmsbörsen

Läs mer

Från och med den 6 juli startar handeln börshandlade fonder klockan 09.00. Handeln stänger 17.20.

Nyhet

Utdelningsdatum i Xact F Euro, Xact F Sweden, Xact OMXS30, Xact OMXSB och Xact Nordic30

Utdelningar i XACT F Euro, XACT F Sweden, XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:

Läs mer

Utdelningar i XACT F Euro, XACT F Sweden, XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 kommer ske enligt följande schema:

4/6 Utdelningens storlek meddelas efter marknadens stängning 
5/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 
8/6 Ex.dag - fondandelarna handlas exklusive utdelning 
10/6 Avstämningsdag 
15/6 Utbetalningsdag SEK 
17/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 5 juni 2009. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 5 juni. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen. Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 5 juni 2009. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar. Vad händer på ex-dagen? Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen. Varför lämnas inte en utdelningsprognos? Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

Kan både Bull och Bear avkasta negativt under samma period?

Till och med 2009-03-13 har OMXS30-index avkastat -0,5%, medan Bull och Bear har avkastat -2,2 och -6,3% respektive.

Läs mer

Till och med 2009-03-13 har OMXS30-index avkastat -0,5%, medan Bull och Bear har avkastat -2,2 och -6,3% respektive. Hur kan det komma sig att båda fonderna förlorat värdesamtidigt? XACT Bull’s placeringsmål är att avkasta cirka en och en halv gånger så mycket som förändringen i OMXS30-index på daglig basis. Eftersom placeringsinriktningen är ganska lätt att ta till sig tänker man inte alltid på vad som händer nästa dag. Vi vill förklara lite om hur fonderna fungerar på längre sikt än en dag. Läs mer om hävstångsfonder under våra utbildningssidor.

Nyhet

Utdelningens storlek i XACT Bull och XACT Bear

Utdelningens storlek i XACT Bull och XACT Bear

Läs mer

Utdelningens storlek i Xact Bull har fastställts till 41 996 500 kr, motsvarande 1,69 kr per fondandel. Utdelningens storlek i Xact Bear har fastställts till 83 215 000 kr, motsvarande 1,87 kr per fondandel. För att erhålla utdelning i Xact Bull och Xact Bear krävs att man på avstämningsdagen är registrerad innehavare av fondandelarna. Vill man inte erhålla utdelning krävs försäljning av fondandelarna senast den 19 mars 2009. Utdelningsschema: 18/3 Information om utdelningens storlek meddelas 19/3 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 20/3 Ex.dag - fonden handlas exklusive utdelning 24/3 Avstämningsdag 27/3 Utbetalningsdag Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 19/3 till och med den 24/3. För ytterligare information kontakta XACT Fonder AB, tfn: 08-701 40 00

Pressmeddelande

Idag, den 15 januari, ändras noteringsvalutan i XACT F Euro och XACT Nordic

Från och med idag torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Från och med idag torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen. Ändringen sker för att underlätta handeln för svenska investerare som härmed slipper valutaväxlingar inför handel i värdepappren. Fondernas förvaltning och underliggande tillgångar kommer inte att påverkas och därmed har fonderna samma risk och avkastning som tidigare. Fondernas redovisningsvaluta är oförändrad i EUR. Det är i denna valuta som fondens avkastning mäts och rapporteras i, i enlighet med tidigare principer. Mer information om XACT Fonder finns på www.xact.se . Frågor besvaras även av Jacob Sternius, XACT Fonder, Tel 070 525 81 77

Pressmeddelande

Meddelande till andelsägare av placeringsfonden XACT OMXH25™

Handelsbanken Fondbolag Ab har beslutat den 28.12.2008 att upplösa Placeringsfonden XACT OMXH25™.

Läs mer

Handelsbanken Fondbolag Ab har beslutat den 28.12.2008 att upplösa Placeringsfonden XACT OMXH25™. Fondens kapital har sjunkit under den i lagen om placeringsfonder angivna minimigränsen. Teckningar och inlösningar har avbrutits. De fonduppdrag som mottagits innan beslutet om upplösningen tagits verkställs dock enligt fondens stadgar. Handeln med fondandelar samt Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finlands market making upphör då börshandel avslutas den 29.12.2008. Vi strävar efter att realisera fondens tillgångar och betala dem till andelsägarna senast den 9.1.2009. Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsen

Pressmeddelande

Ändrad noteringsvaluta i XACT F Euro och XACT Nordic 30

Från och med torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Från och med torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen. Ändringen sker för att underlätta handeln för svenska investerare som härmed slipper valutaväxlingar inför handel i värdepappren. Fondernas förvaltning och underliggande tillgångar kommer inte att påverkas och därmed har fonderna samma risk och avkastning som tidigare. Fondernas redovisningsvaluta är oförändrad i EUR. Det är i denna valuta som fondens avkastning mäts och rapporteras i, i enlighet med tidigare principer. Mer information om XACT Fonder finns på www.xact.se. Frågor besvaras även av Jacob Sternius, XACT Fonder, Tel 070 525 81 77

Nyhet

Dagens avkastning i Bull och Bear

dag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%.

Läs mer

Idag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%. Fondernas avkastning jämfört med index ser därmed ut att skilja sig från det normala. Det är viktigt att poängtera att fonderna fungerar som de ska. Skillnaderna mellan index och Bull och Bear idag beror till största delen på två mäteffekter; 1. Börsen igår förändrade sig från det att fonderna stängde vid 17.20 till dess att börsen stängde vid 17.30. 2. Sista avslut i fonderna, men framförallt Bull, skilde sig från den teoretiska kursen vid 17,20. Mer om dessa effekter kan man läsa om på vår hemsida. 

Pressmeddelande

Ändring i fondbestämmelser

Ändring i fondbestämmelser

Läs mer

XACT fonder gör ändringar i fondbestämmelserna för alla XACTs svensknoterade fonder.

Pressmeddelande

Återupptagen handel i XACT Bull ochXACT Bear

Återupptagen handel i XACT Bull ochXACT Bear

Läs mer

XACT beslutade idag (den 15 oktober) på morgonen att inte starta handeln i fonderna XACT Bull och XACT Bear. Skälet till handelsstoppet var ett misstänkt fel i de filer som skickas till fondernas marknadsgaranter. Handelsstoppet vidtogs som en säkerhetsåtgärd för att utreda om något fel förelåg. Det visade sig att så inte var fallet, varför handeln återupptogs 10,20.

Pressmeddelande

Förändringar i XACTs styrelse

XACT Fonder AB, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, har vid XACTs extra bolagsstämma i september 2008 utsett Claes Norlén, chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning, till styrelseledamot för XACT Fonder.

Läs mer

XACT Fonder AB, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, har vid XACTs extra bolagsstämma i september 2008 utsett Claes Norlén, chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning, till styrelseledamot för XACT Fonder. Claes efterträder Patrik Hertsberg som lämnar styrelsen. För ytterligare information kontakta: Henrik Norén, VD, tfn 08-701 1222 Marknaden för börshandlade fonder har haft en kraftig tillväxt i Europa sedan år 2000. XACT Fonder är marknadsledare inom börshandlade fonder ("ETF") i Norden. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Idag finns det sju XACT-fonder noterade i Stockholm, tre i Oslo och en i Helsingfors.

Nyhet

Omsättningsrekord

Omsättningsrekord i Xact Bear

Läs mer

Idag, 2008-09-08, sattes omsättningsrekord i Xact Bear: 15,3 miljoner andelar bytte ägare och detta motsvarar 960 miljoner kronor, värderat till stängningskurs. I de svenskregistrerade Xactfonderna omsattes hela 1,7 miljarder kronor, värderat till stängningskurs. //Xact Fonder

Nyhet

Utdelningsbelopp

Utdelningsbelopp i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden, XACT F Euro – Juni 2008

Läs mer
Fond Valuta Utdelning per andel Antal andelar Total utdelning
XACT OMXS30 SEK 4,00 21 900 000 87 600 000
XACT OMXSB SEK 28,50 5 300 000 151 050 000
XACT Nordic30 EUR 0,24 8 750 000 2 100 000
XACT FTSE RAFI Fundamental Euro EUR 1,80 900 000 1 620 000
XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden SEK 1,35 11 050 000 14 917 500

Därmed är den 3 juni sista dag för handel innan utdelningar avskiljs. Utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden och XACT F Euro kommer att ske enligt följande: 2 juni 2008 – Utdelningsbeloppet per fond tillkännages på www.xact.se efter marknadens stängning kl 17:30. 3 juni – Sista dag att handla fondandelar inklusive utdelning. 4 juni – Ex-dag. 9 juni – Avstämningsdag. 12 juni – Utbetalningsdag för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT F Sweden. 16 juni – Utbetalningsdag för XACT Nordic 30 och XACT F Euro. Primärmarknaden för att skapa/inlösa andelar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden och XACT F Euro kommer att vara stängd från och med 3 juni till och med 9 juni.

Nyhet

Påminnelse om utdelningar 3-4 juni!

Du har väl inte missat att de flesta Xact Fonder lämnar utdelningar den 4 juni.

Läs mer

Därmed är den 3 juni sista dag för handel innan utdelningar avskiljs. Utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden och XACT F Euro kommer att ske enligt följande: 2 juni 2008 – Utdelningsbeloppet per fond tillkännages på www.xact.se efter marknadens stängning kl 17:30. 3 juni – Sista dag att handla fondandelar inklusive utdelning. 4 juni – Ex-dag. 9 juni – Avstämningsdag. 12 juni – Utbetalningsdag för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT F Sweden. 16 juni – Utbetalningsdag för XACT Nordic 30 och XACT F Euro. Primärmarknaden för att skapa/inlösa andelar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden och XACT F Euro kommer att vara stängd från och med 3 juni till och med 9 juni.

Nyhet

Utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic30, XACT F Sweden och XACT F Euro.

Utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden och XACT F Euro kommer att ske enligt följande:

Läs mer

Utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden och XACT F Euro kommer att ske enligt följande: 2 juni 2008 – Utdelningsbeloppet per fond tillkännages på www.xact.se efter marknadens stängning kl 17:30. 3 juni – Sista dag att handla fondandelar inklusive utdelning. 4 juni – Ex-dag. 9 juni – Avstämningsdag. 12 juni – Utbetalningsdag för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT F Sweden. 16 juni – Utbetalningsdag för XACT Nordic 30 och XACT F Euro. Primärmarknaden för att skapa/inlösa andelar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT Nordic 30, XACT F Sweden och XACT F Euro kommer att vara stängd från och med 3 juni till och med 9 juni.

Nyhet

Kommentar till performance i Xact Bull och Xact Bear

Kommentar till performance i Xact Bull och Xact Bear

Läs mer

Från årsskiftet till 21 april i år var avkastningen i Bear +8% och Bull var -12,3%. OMXS30 index har avkastat -7,2%. Hur kan detta stämma överens? Gör följande tankeexperiment: Vi investerar 100 kr i Bull och lika mycket i Bear. Index rör sig 2% till nästa dag och på grund av fondernas hävstång blir ena fonden är därmed värd 103 kr och den andra 97 kr. Summan av investeringarna är 200 kr. Inget konstigt så långt. Men nästa dag har vi därmed investerat 103 kr i ena och 97 kr i andra fonden. Går börsen upp eller ner denna dag förändras den större fonden något mer än den mindre (103%*103 är mer än 103%*97, och 97%*103 är mer än 97%*97). Tillsammans är fonderna värda 200,18 vid uppgång, eller 199,82 vid nedgång. Fonderna är inte längre varandras spegelbilder. Effekten är en ränta på ränta effekt som är extra tydlig i fonder med hävstång. Den visar att det är bäst att se till daglig värdeförändring och inte nödvändigtvis jämföra med indexutvecklingen över två dagar, en vecka, eller ett år. Bortsett från denna matematiska effekt finns det ytterligare förklaringar för årets performance som främst gäller utdelningar. Vi har snyggat upp en artikel om Bull, Bear och index som vi hoppas kan vara till hjälp. Slutsatsen i artikeln är denna: Avslutningsvis kan vi konstatera att fonderna är mycket enkla vid första anblick men avsevärt mer komplicerade när man tittar på detaljerna. Det finns inget helt lämpligt index för fonderna att följa och det är när man ska räkna om fondernas prestanda till välkända index som frågorna uppstår. Det är mycket enklare att äga fondandelar i Bull eller Bear än att förstå precis hur de fungerar. Du kan även ladda ner en modell som illustrerar hur Bull och Bear avkastar dag för dag som visar att 10% avkastning på ett år inte nödvändigtvis behöver ge +15% i avkastning för Bull eller -15% för Bear.

Hur utdelningar i indexbolag påverkar priset på Bull och Bear

I mars-maj lämnar många bolag noterade på Stockholmsbörsen utdelning. Detta har ingenting att göra med utdelningarna som fonderna Bull och Bear lämnar i Mars.

Läs mer

I mars-maj lämnar många bolag noterade på Stockholmsbörsen utdelning. Detta har ingenting att göra med utdelningarna som fonderna Bull och Bear lämnar i Mars (dessa lämnas för att fonden inte ska betala skatt, mer om detta i fondbestämmelserna). Index består en korg av bolag. När ett av dessa index-bolag lämnar utdelning kommer korgen av bolag att vara värd mindre, allt annat lika. Exempel: 1. Indexbolagens värde är 100 kr dagen före utdelning. 2. Indexbolagens värde dagen efter utdelning är 99 kr, givet börsen är oförändrad och utdelningen är 1 kr kontant. 3. OMXS30-index beräknas: 99/100-1=-0,01, eller -1%. En person som ägt aktier i indexbolagen är lika glad för det: han har ju aktier värda 99 kr och 1 krona i fickan. Trots att index har fallit med en procent! Är denna person ett finansgeni? Knappast, det är snarare index som rapporterats ha fallit, men ingen har blivit varken fattigare eller rikare. Bull och Bear kan sägas bestå av portföljer och inte av index. Därför är de immuna mot de beräknade indexförändringar som kommer sig av utdelningar i börsbolag. Värdet på Bull och Bear påverkas inte i det fall att index har fallit pga utdelningar.Fråga: Varför följer ni ett prisindex som är känsligt för utdelningseffekter istället för ett index som återinvesterar utdelningarna? Svar: OMXS30 är väldigt välkänt och publiceras bara som prisindex. Fonderna skulle avkasta precis likadant oavsett om man jämförde med något annat index, det är bara beräkningsteknisk. Fråga: Hur kan jag värdera fonden? Svar: Använd prissättningsformeln (http://www.xact.se/Fondinnehav.htm).

Nyhet

Utdelningens storlek i Xact Bull och Xact Bear

Mars 2008: Utdelningens storlek i Xact Bull och Xact Bear

Läs mer

Utdelningens storlek i Xact Bull fastställs till 22 424 500 kr totalt, motsvarande 3,01 kr per andel. Utdelningens storlek i Xact Bear fastställs till 54 144 000 kr totalt, motsvarande 1,44 kr per andel. Idag, onsdag 19/3, är sista dag att sälja andelar för att inte erhålla utdelningen i Xact Bull och Xact Bear. Utdelningsschema: 19/3 Styrelsebeslut och information om utdelningens storlek meddelas 20/3 Exdag (Obs skärtorsdagen är halvdag) - fonden handlas exklusive utdelning 26/3 Avstämningsdag 31/3 Utbetalningsdag Utdelningsbeloppet per andel meddelas på vår websida (www.xact.se ) den 19 mars 2008. Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 19/3 till och med den 26/3. Sekundärmarknaden på Stockholmsbörsen förväntas inte påverkas av att primärmarknaden håller stängt.

Nyhet

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear – Mars 2008

Läs mer

Utdelningarna i XACT Bull och XACT Bear har följande datum: Mars 19 Styrelsebeslut och information om utdelningens storlek meddelas efter börsens stängning 20 Exdag (Obs skärtorsdagen är halvdag) - fonden handlas exklusive utdelning 26 Avstämningsdag 31 Utbetalningsdag Utdelningsbeloppet per andel meddelas på vår websida (www.xact.se ) efter börsens stängning den 19 mars 2008. Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 19/3 till och med den 26/3. Sekundärmarknaden på Stockholmsbörsen förväntas inte påverkas av att primärmarknaden håller stängt.

Nyhet

Bull och Bear i Norge och norsk webbsida

Bull och Bear i Norge och norsk webbsida

Läs mer

Idag, 2008-01-22 noteras fonderna Xact Derivat Bull och Xact Derivat Bear på Oslo börs. Båda fonderna är noterade i NOK och har 200% hävstång mot OBX-index. Besök vår norska webbsida för mer information.

Nyhet

Omsättningsrekord i XACT Bear

Omsättningsrekord i XACT Bear

Läs mer

XACT Bear är just nu (2008-01-09 kl 16:00) den nionde mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen! Det har aldrig tidigare varit så hög omsättning som idag: 15,3 miljoner andelar till ett sammanlagt värde om 860 mkr har omsatts. Och dagen är inte slut ännu.

Pressmeddelande

Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder

Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder

Läs mer

Stockholm den 2 januari 2008 Pressmeddelande Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder Idag, den 2 januari 2008, får OMX Nordiska Börs Stockholms (Stockholmsbörsen) lista för börshandlade fonder nya börsposter. Börsposterna sänks för samtliga noterade fonder till en (1) andel, vilket gör att börsposterna i praktiken avskaffas. Tidigare har börsposternas storlek varierat mellan 25 till 100 fondandelar beroende på fond, vilket gjort att börspostens värde varierat mellan ca 2 300 kronor till ca 17 000 kronor. "Att börsposten sätts till en andel gör att det blir enklare att handla enstaka andelar och udda poster. Denna förbättring gagnar främst privatpersoner och mindre investerare som funnit det opraktiskt med höga värden på börsposter" säger Jacob Sternius, produktutvecklare hos Xact Fonder. "Detta följer även den internationella standarden för ETFer (Exchange Traded Funds) som handlas på detta sätt i exempelvis Tyskland, Frankrike och Italien."

Fondens kortnamn

Ny börspost

Kurs per andel* och därmed ny börspost

Tidigare börspost

Cirkavärde på tidigare börspost*

Xact OMXS30

1

108 SEK

50

5 379 SEK

Xact OMXSB

1

336 SEK

Nyhet

Xact Bear är glödhet!

Stockholm 2007-11-16

Läs mer

Senaste veckan har Xact Bear avkastat + 5,4 % och sista månaden + 20.2 % enligt Morningstar. För kunder som önskar en positiv avkastning på den fallande stockholmsbörsen finns det bara ett alternativ, Xact Bear!

Pressmeddelande

XACT VINX30 byter namn till XACT Nordic 30

Den 1 december 2007 byter den börshandlade indexfonden XACT VINX30 namn till XACT Nordic 30.

Läs mer

Stockholm den 29 november 2007 Pressmeddelande Den 1 december 2007 byter den börshandlade indexfonden XACT VINX30 namn till XACT Nordic 30. Fondens ISIN-kod är oförändrad. Anledningen till namnbytet är att tydliggöra fondens inriktning och exponering. XACT Nordic 30 är en börsnoterad fond som följer VINX30 index. Fonden erbjuder en kostnadseffektiv placering som representerar utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna. XACT Nordic 30 är den enda börshandlade fonden i världen som ger exponering mot den nordiska regionen. Fonden har sedan start, 2006-05-04, avkastat 12,8 %. Den väldiversifierade Norden-exponering som fonden erbjuder har visat sig ge en bättre avkastning än Stockholmsbörsen* som för motsvarande period avkastat 3,8 %. Börshandlade indexfonder kännetecknas främst av handel i realtid och låga avgifter. Fonderna passar därmed placerare med såväl kortsiktig som långsiktig placeringshorisont.

Nyhet

Förvaltningsavgiften för Xact OMXH25 sänks

Förvaltningsavgiften för Xact OMXH25 sänks 2007-06-21

Läs mer

Från och med den idag, den 25 juni, sänks förvaltningsavgiften för Xact OMXH25 till 0,18 % p.a. Den tidigare förvaltningsavgiften var 0,25 % p.a. Sänkningen gör att Xact OMXH25 är den billigaste aktiefonden i Finland med finsk aktieexponering.

Nyhet

Utdelningsbelopp juni 2007

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT F Sweden, XACT F Euro – Juni 2007

Läs mer

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT F Sweden, XACT F Euro – Juni 2007

Fond Valuta Utdelning per andel Antal andelar Total utdelning
Xact OMXS30 SEK 2,830 32950000 93248500
Xact OMXSB SEK 10,250 24325000 249331250
Xact VINX30 EUR 0,140 5000000 700000
XACT FTSE RAFI Fundamental Euro EUR 0,570 1600000 912000
XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden SEK 0,840 64350000 54054000

Utdelningar kommer att betalas enligt följande schema: 11 Juni, 2007 – Utdelningsbeloppet per fond tillkännages på www.xact.se efter marknadens stängning 17:30. 12 Juni – Sista dag att handla med fondandelar inklusive utdelningar. 13 Juni – Ex-dag. 15 Juni - Avstämningsdag. 20 Juni - Utbetalningsdag. Marknaden för att skapa och inlösa fondandelar mot fondbolaget (primärmarknaden) för XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden, och XACT FTSE RAFI Fundamental Euro är stängd från 12 juni till 15 juni.

Nyhet

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT F Sweden, XACT F Euro

Utdelningsschema för XACTs aktiefonder

Läs mer

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT F Sweden, och XACT F Euro kommer att ske enligt följande: 11 juni, 2007 - Utdelningsbeloppet per fond tillkännages på www.xact.se efter marknadens stängning 17:30. 12 juni - Sista dag att handla fondandelar inklusive utdelning. 13 juni - Ex-dag. 15 juni - Avstämningsdag. 20 juni - Utbetalningsdag. Primärmarknaden för att skapa/inlösa andelar i XACT OMXS30, XACT OMXSB, XACT VINX30, XACT F Sweden, och XACT F Euro kommer att vara stängd från och med 12 juni till och med 15 juni.

Nyhet

XACT Bull & Bear över 3 miljarder kronor!

Utvecklingen av förvaltat kapital i XACT Fonders två hävstångsprodukter, XACT Bull och XACT Bear, har varit strålande den senaste tiden.

Läs mer

Utvecklingen av förvaltat kapital i XACT Fonders två hävstångsprodukter, XACT Bull och XACT Bear, har varit strålande den senaste tiden. Kapitalet var cirka 400 mkr ett år tillbaka och bara sedan årsskiftet har kapitalet tredubblats. Idag passerades 3 miljarder kronor. - Smidigheten i att kunna handla fondandelar på börsen i kombination med att kunna få en hävstång på börsutvecklingen för såväl optimisten som pessimisten, tror jag bidrar till dessa fonders ökande popularitet, säger Henrik Norén, VD i XACT Fonder. Fördelningen av kapital mellan de två fonderna kan dagligen följas på XACT Fonders hemsida (www.xact.se) och skiftar kraftigt över tiden. För tillfället är fördelningen 58 procent i XACT Bear och 42 procent i XACT Bull. XACT Bull är en specialfond som på daglig basis avkastar cirka en och en halv gånger förändringen i OMXS30-index. XACT Bear är en specialfond som på daglig basis avkastar cirka en och en halv gånger den motsatta förändringen i OMXS30-index.


 

Nyhet

Reinvestment of cash in XACT F Euro

Due to received dividends XACT Fonder has decided to reinvest some cash into the XACT F Euro portfolio.

Läs mer

Due to received dividends XACT Fonder has decided to reinvest some cash into the XACT F Euro portfolio. This morning file shows a cash component of 39 401 EUR per Block. We plan to reinvest approx. 26 720 EUR per block at close tonight, 2007-05-15. Exact number of constituent shares per block are available on request.

Pressmeddelande

Ny VD för XACT Fonder AB

Handelsbanken, har utsett Henrik Norén till ny VD med tillträde idag den 8 maj 2007.

Läs mer

Henrik Norén har arbetat inom Handelsbankens kapitalförvaltning och investmentbank i flera år, bl a som ansvarig för enheten för aktierelaterade incitamentsprogram. Han har arbetat i XACT Fonder AB sedan april 2006 och bl a varit ansvarig för produktutveckling och marknadsfrågor. Henrik Norén efterträder Dag Tjernsmo, som har tillträtt tjänsten som ansvarig för Handelsbanken Kapitalförvaltning Norden. För ytterligare information kontakta: Patrik Hertsberg, chef Handelsbanken Kapitalförvaltning, tfn 08-701 1871 Dag Tjernsmo, chef Handelsbanken Kapitalförvaltning Norden, tfn 08-701 3756 XACT Fonder är marknadsledande inom börshandlade fonder ("ETF") i Norden. Marknaden för börshandlade fonder har haft en kraftig tillväxt i världen sedan i början av 1990-talet när den första börshandlade fonden noterades i USA. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Idag finns det sju XACT-fonder noterade på Stockholmsbörsen, en på Oslo Börs (XACT OBX) och en på Helsingforsbörsen (XACT OMXH25).

Pressmeddelande

Ny fundamental indexfond

En ny fundamental indexfond noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

Imorgon noteras XACTs nionde ETF ("Exchange Traded Fund") på Stockholmsbörsen: XACT F Sweden - en indexfond som styrs av företagens fundamentala nyckeltal. Stockholm den 26 mars 2007 "Fonden är mycket intressant för både privatpersoner och institutioner genom sin möjlighet till god avkastning och bred riskspridning till en låg avgift på 0,5 procent." säger Dag Tjernsmo, VD för XACT Fonder I USA har fundamentalviktade index rönt stort intresse efter att man funnit att de ger bättre avkastning än kapitalviktade index. I Sverige har fundamentalindexet visat på 10,5 procentenheters årlig överavkastning jämfört med det breda kapitalviktade OMXSB-indexet (perioden 1999-12-31 - 2006-12-31). "För de som jämförs mot traditionella index är XACT F Sweden en högintressant investeringsmöjlighet. I debatten om höga fondavgifter tycker vi dessutom att det är roligt att göra denna fond tillgänglig på samma goda villkor för såväl privatpersoner som för stora institutioner." säger Dag Tjernsmo. Indexet beräknas genom att bolagens nyckeltal ligger till grund för indexvikter, och inte börsvärde som används i de flesta andra index. Förenklat kan man säga att kapitalviktade index har den oönskade effekten att de överviktar i övervärderade bolag och underviktar i undervärderade bolag. För att undvika denna effekt behöver man vikta bolag på andra kriterier än på börsvärdet. Fundamentalmetodiken löser detta genom att använda fundamentala faktorer (försäljning, kassaflöde, utdelningar och eget kapital) som grundval för indexvikter. "Detta är en idé som har testats mot kapitalviktade index i de 23 länder som utgör FTSE Developed World Index och den skapar ett mervärde i samtliga länder. Idén har stor teoretisk och praktisk betydelse och utgör det mest signifikanta investeringskoncept jag någonsin har sett." säger Rob Arnott, styrelseordförande i Research Affiliates och upphovsman till fundamental indexering. För ytterligare information, kontakta gärna: Dag Tjernsmo, VD, XACT Fonder AB, Tel. +46 8 701 3756 Henrik Norén, XACT Fonder AB, Tel. +46 8 701 1222 XACT Fonder grundades år 2000 och är idag marknadsledande inom börsnoterade fonder i Norden. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Den 20 februari 2007 finns det sex XACT fonder noterade på Stockholmsbörsen, en på Oslo Börs och en på Helsingforsbörsen. XACT fonderna erbjuds av XACT Fonder i Sverige, Handelsbanken Fondförvaltning i Norge och Handelsbanken Fondbolag i Finland. Det totala förvaltade kapitalet i XACT Fonder uppgår till över 20 miljarder kronor. Fondbolaget är ett dotterbolag inom Handelsbanken, en av Sveriges ledande aktörer inom kapitalförvaltning. XACT Fonder AB, Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Sverige, Tel. 08-701 4000, Fax 08-701 3833, xact@handelsbanken.se , www.xact.se. #smallText#En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. "FTSE®" is a trade mark jointly owned by the London Stock Exchange Plc and the Financial Times Limited and is used by the FTSE International Limited under Licence. "Research Affiliates", "RAFI" and "Fundamental Index" are trade marks of Research Affiliates LLC ("RA"). The FTSE Research Affiliates are calculated by FTSE International Limited ("FTSE®") in conjunction with Research Affiliates LLC ("RA"). Neither FTSE nor RA sponsors, endorses or promotes this product and are not in any way connected to it and do not accept any responsibility in relation to this issue, operation and trading. All copyright in the index values and constituent lists vests in FTSE. All rights in and to the RA fundamental indexing methodology used in calculation of the FTSE Research Affiliates Fundamental Indexes vest in RA. XACT Fonder AB has obtained full licence from FTSE to use such copyright in the creation of this product. Patent pending. Publ. Nos. US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1 and WO 2005/076812.#endSmallText#

Nyhet

Utdelning per andel i XACT Bull och XACT Bear

Utdelning per andel är nu bestämd.

Läs mer

Utdelning per andel i XACT Bull och XACT Bear – Mars 2007 Utdelningen i XACT Bull uppgår till SEK 1,31 per andel. Utdelningen i XACT Bear uppgår till SEK 0,13 per andel. Som tidigare kommunicerats har utdelningarna i XACT Bull och XACT Bear följande datum: Fondandelarna handlas exklusive utdelning (ex-dag) den 23 mars 2007. Avstämningsdag för utdelning är den 27 mars 2007 med utbetalningsdag den 30 mars 2007.

Nyhet

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear

Läs mer

Utdelning i XACT Bull och XACT Bear – Mars 2007 Utdelningarna i XACT Bull och XACT Bear har följande datum: Fondandelarna handlas exklusive utdelning (ex-dag) den 23 mars 2007. Avstämningsdag för utdelning är den 27 mars 2007 med utbetalningsdag den 30 mars 2007. Utdelningsbeloppet per andel meddelas på vår websida (www.xact.se) efter börsens stängning den 21 mars 2007. Primärmarknaden (skapa/inlösa andelar) kommer att vara stängd 22-27 mars 2007.

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.