Nyheter

Nyhet

Börshandlade fonder - en marknad i utveckling

Den 10 februari anordnade XACT ett event om börshandlade fonder tillsammans med NASDAQ OMX

Läs mer

För att ta del av de presentationer som hölls under dagen kan du klicka här.

Kan både Bull och Bear avkasta negativt under samma period?

Till och med 2009-03-13 har OMXS30-index avkastat -0,5%, medan Bull och Bear har avkastat -2,2 och -6,3% respektive.

Läs mer

Till och med 2009-03-13 har OMXS30-index avkastat -0,5%, medan Bull och Bear har avkastat -2,2 och -6,3% respektive. Hur kan det komma sig att båda fonderna förlorat värdesamtidigt? XACT Bull’s placeringsmål är att avkasta cirka en och en halv gånger så mycket som förändringen i OMXS30-index på daglig basis. Eftersom placeringsinriktningen är ganska lätt att ta till sig tänker man inte alltid på vad som händer nästa dag. Vi vill förklara lite om hur fonderna fungerar på längre sikt än en dag. Läs mer om hävstångsfonder under våra utbildningssidor.

Nyhet

Dagens avkastning i Bull och Bear

dag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%.

Läs mer

Idag, den 10 december 2008, på eftermiddagen var indexutvecklingen runt noll medan Bull visade en uppgång på ca 2,8% och Bear visade en nedgång på ca 1,2%. Fondernas avkastning jämfört med index ser därmed ut att skilja sig från det normala. Det är viktigt att poängtera att fonderna fungerar som de ska. Skillnaderna mellan index och Bull och Bear idag beror till största delen på två mäteffekter; 1. Börsen igår förändrade sig från det att fonderna stängde vid 17.20 till dess att börsen stängde vid 17.30. 2. Sista avslut i fonderna, men framförallt Bull, skilde sig från den teoretiska kursen vid 17,20. Mer om dessa effekter kan man läsa om på vår hemsida. 

Nyhet

Kommentar till performance i Xact Bull och Xact Bear

Kommentar till performance i Xact Bull och Xact Bear

Läs mer

Från årsskiftet till 21 april i år var avkastningen i Bear +8% och Bull var -12,3%. OMXS30 index har avkastat -7,2%. Hur kan detta stämma överens? Gör följande tankeexperiment: Vi investerar 100 kr i Bull och lika mycket i Bear. Index rör sig 2% till nästa dag och på grund av fondernas hävstång blir ena fonden är därmed värd 103 kr och den andra 97 kr. Summan av investeringarna är 200 kr. Inget konstigt så långt. Men nästa dag har vi därmed investerat 103 kr i ena och 97 kr i andra fonden. Går börsen upp eller ner denna dag förändras den större fonden något mer än den mindre (103%*103 är mer än 103%*97, och 97%*103 är mer än 97%*97). Tillsammans är fonderna värda 200,18 vid uppgång, eller 199,82 vid nedgång. Fonderna är inte längre varandras spegelbilder. Effekten är en ränta på ränta effekt som är extra tydlig i fonder med hävstång. Den visar att det är bäst att se till daglig värdeförändring och inte nödvändigtvis jämföra med indexutvecklingen över två dagar, en vecka, eller ett år. Bortsett från denna matematiska effekt finns det ytterligare förklaringar för årets performance som främst gäller utdelningar. Vi har snyggat upp en artikel om Bull, Bear och index som vi hoppas kan vara till hjälp. Slutsatsen i artikeln är denna: Avslutningsvis kan vi konstatera att fonderna är mycket enkla vid första anblick men avsevärt mer komplicerade när man tittar på detaljerna. Det finns inget helt lämpligt index för fonderna att följa och det är när man ska räkna om fondernas prestanda till välkända index som frågorna uppstår. Det är mycket enklare att äga fondandelar i Bull eller Bear än att förstå precis hur de fungerar. Du kan även ladda ner en modell som illustrerar hur Bull och Bear avkastar dag för dag som visar att 10% avkastning på ett år inte nödvändigtvis behöver ge +15% i avkastning för Bull eller -15% för Bear.

Hur utdelningar i indexbolag påverkar priset på Bull och Bear

I mars-maj lämnar många bolag noterade på Stockholmsbörsen utdelning. Detta har ingenting att göra med utdelningarna som fonderna Bull och Bear lämnar i Mars.

Läs mer

I mars-maj lämnar många bolag noterade på Stockholmsbörsen utdelning. Detta har ingenting att göra med utdelningarna som fonderna Bull och Bear lämnar i Mars (dessa lämnas för att fonden inte ska betala skatt, mer om detta i fondbestämmelserna). Index består en korg av bolag. När ett av dessa index-bolag lämnar utdelning kommer korgen av bolag att vara värd mindre, allt annat lika. Exempel: 1. Indexbolagens värde är 100 kr dagen före utdelning. 2. Indexbolagens värde dagen efter utdelning är 99 kr, givet börsen är oförändrad och utdelningen är 1 kr kontant. 3. OMXS30-index beräknas: 99/100-1=-0,01, eller -1%. En person som ägt aktier i indexbolagen är lika glad för det: han har ju aktier värda 99 kr och 1 krona i fickan. Trots att index har fallit med en procent! Är denna person ett finansgeni? Knappast, det är snarare index som rapporterats ha fallit, men ingen har blivit varken fattigare eller rikare. Bull och Bear kan sägas bestå av portföljer och inte av index. Därför är de immuna mot de beräknade indexförändringar som kommer sig av utdelningar i börsbolag. Värdet på Bull och Bear påverkas inte i det fall att index har fallit pga utdelningar.Fråga: Varför följer ni ett prisindex som är känsligt för utdelningseffekter istället för ett index som återinvesterar utdelningarna? Svar: OMXS30 är väldigt välkänt och publiceras bara som prisindex. Fonderna skulle avkasta precis likadant oavsett om man jämförde med något annat index, det är bara beräkningsteknisk. Fråga: Hur kan jag värdera fonden? Svar: Använd prissättningsformeln (http://www.xact.se/Fondinnehav.htm).

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.