Nyheter

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Se nedan hur strategimodellerna har utvecklats den senaste månaden.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under December gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev 1,52% jämfört med Norden 120 som slutade på1,68%. Med andra ord så gick strategin 0,16% procentenheter sämre än marknaden. Bästa sektorn under månaden var Konsument med 3,82%.

De tre sektorerna som väljs för Januari blir följande: Bank och försäkring, Konsument samt Läkemedel.

 

Momentumstrategin

För December var det återigen aktier som modellen hade valt ut vilket avkastade 1,93% vilket var bättre än de övriga tillgångslagen: Obligationer -0,44% och Råvaror  -0,78% (SEK). I snitt avkastades 0,24%.

Aktier och Obligationer är i upptrend för närvarande medan Råvaror är i nedtrend. För 13:e månaden i rad väljer modellen Aktier som tillgångsslag. 

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till 0,24% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1,93%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under maj samt dess val av exponering för juni.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under maj gick de utvalda sektorerna bättre än marknaden. Resultat för strategin blev +2.66% jämfört med Norden 120 som slutade på +0.71%. Med andra ord så gick strategin 1.95% procentenheter bättre än marknaden. Bygg & Fastighet var den sektor som gick bäst med en avkastning på +2.94%. Sämst gick Basindustri med +2.45%.

De tre sektorerna som väljs för juni blir följande: Energi, Läkemedel samt Verkstad.

 

Momentumstrategin

För maj var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett fortsatt bra val då tillgångslaget avkastade +1.57%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer -0.71% och Råvaror  -1.52% (SEK). I snitt avkastades -0.22%.

För juni månad så fortsätter modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -0.22% jämfört med OMXS30-index som avkastade +1.57%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under april samt dess val av exponering för maj.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under april gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev +0.05% jämfört med Norden 120 som slutade på +0.77%. Med andra ord så gick strategin 0.72% procentenheter sämre än marknaden. Bank var den sektor som gick bäst med en avkastning på +4.40%. Sämst gick Energi med -2.78%.

För maj görs följande förändringar, Bank och Energi ersätts med Bygg och Fastighet samt Basindustri. För maj följer alltså strategin Bygg & Fastighet, Verkstad och Basindustri.

 

Momentumstrategin

För april var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett fortsatt bra val då tillgångslaget avkastade +2.17%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer +0.96% och Råvaror  -5.90% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var -0.90%.

För maj månad så fortsätter modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -0.90% jämfört med OMXS30-index som avkastade 2.17%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under mars samt dess val av exponering för april.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under mars gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev +0.77% jämfört med Norden 120 som slutade på +0.84%. Med andra ord så gick strategin 0.07% procentenheter sämre än marknaden. Läkemedel var den sektor av våra tre sektorer som gick bäst med en avkastning på +2.69%. Sämst gick Verkstad med -0.75%.

För april görs en del förändringar, Läkemedel åker ut och ersätts med Bank. För april följer alltså strategin Bank, Verkstad och Energi.

 

Momentumstrategin

För mars var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett bra val då tillgångslaget avkastade +1.38%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer +0.52% och Råvaror  -0.11% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var +0.60%.

För april månad så fortsätter modellen välja tillgångsslaget Aktier.

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till +0.60% jämfört med OMXS30-index som avkastade 1.38%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Nyhet

Strategimodellernas utveckling

Här följer en uppdatering av strategimodellernas utveckling under februari samt dess val av exponering för mars.

Läs mer

 

Sektorstrategin

Under februari gick de utvalda sektorerna sämre än marknaden. Resultat för strategin blev +1.96% jämfört med Norden 120 som slutade på +3.73%. Med andra ord så gick strategin 1.77% procentenheter sämre än marknaden. Verkstad var den sektor av våra tre sektorer som gick bäst med en avkastning på +6.57%. Sämst gick Basindustri med -2.89%.

För mars görs en del förändringar, Basindustri åker ut och ersätts med Energi. För mars följer alltså strategin Läkemedel, Verkstad och Energi.

 

Momentumstrategin

För februari var det aktier som modellen hade valt ut och det visade sig vara ett bra val då tillgångslaget avkastade +2.65%. Avkastning för de övriga tillgångslagen blev: Obligationer +0.27% och Råvaror  -3.50% (SEK). Avkastningen för en likaviktad portfölj var -0.19%.

För mars månad så väljer modellen fortsatt tillgångsslaget Aktier (fjärde månaden i rad).

 

Likaviktade strategin

Avkastningen för den likaviktade strategin uppgick till -0.19% jämfört med OMXS30-index som avkastade 2.65%. Då den likaviktade strategin är statisk görs  inga månadsvisa val . 

Mvh Xact

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,51) -0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:22, 2020-01-19
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:39, 2020-01-19
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:39, 2020-01-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.