Nyheter

Pressmeddelande

Nya handelstider för XACTs fonder

I och med lanseringen av INET på NasdaqOMX stänger nu handeln i XACTs fonder fem minuter senare, klockan 17.25.

Läs mer

I och med lanseringen av INET på NasdaqOMX stänger nu handeln i XACTs fonder fem minuter senare, klockan 17.25. Burgundy har genomfört samma ändring. Handelstiderna för XACTs fonder är därmed för både NasdaqOMX och Burgundy:

Öppnar 09.00 med call 
Stänger 17.25 utan call

Pressmeddelande

Nya tider...

Nya tider för handel med fondandelar på stockholmsbörsen

Läs mer

Från och med den 6 juli startar handeln börshandlade fonder klockan 09.00. Handeln stänger 17.20.

Pressmeddelande

Idag, den 15 januari, ändras noteringsvalutan i XACT F Euro och XACT Nordic

Från och med idag torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Från och med idag torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen. Ändringen sker för att underlätta handeln för svenska investerare som härmed slipper valutaväxlingar inför handel i värdepappren. Fondernas förvaltning och underliggande tillgångar kommer inte att påverkas och därmed har fonderna samma risk och avkastning som tidigare. Fondernas redovisningsvaluta är oförändrad i EUR. Det är i denna valuta som fondens avkastning mäts och rapporteras i, i enlighet med tidigare principer. Mer information om XACT Fonder finns på www.xact.se . Frågor besvaras även av Jacob Sternius, XACT Fonder, Tel 070 525 81 77

Pressmeddelande

Ändrad noteringsvaluta i XACT F Euro och XACT Nordic 30

Från och med torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Från och med torsdagen den 15 januari kommer de börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro som handlas under kortnamn XACT F Euro, samt XACT Nordic 30 att handlas i SEK istället för EUR på Stockholmsbörsen. Ändringen sker för att underlätta handeln för svenska investerare som härmed slipper valutaväxlingar inför handel i värdepappren. Fondernas förvaltning och underliggande tillgångar kommer inte att påverkas och därmed har fonderna samma risk och avkastning som tidigare. Fondernas redovisningsvaluta är oförändrad i EUR. Det är i denna valuta som fondens avkastning mäts och rapporteras i, i enlighet med tidigare principer. Mer information om XACT Fonder finns på www.xact.se. Frågor besvaras även av Jacob Sternius, XACT Fonder, Tel 070 525 81 77

Pressmeddelande

Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder

Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder

Läs mer

Stockholm den 2 januari 2008 Pressmeddelande Börsposter avskaffas i praktiken för börshandlade fonder Idag, den 2 januari 2008, får OMX Nordiska Börs Stockholms (Stockholmsbörsen) lista för börshandlade fonder nya börsposter. Börsposterna sänks för samtliga noterade fonder till en (1) andel, vilket gör att börsposterna i praktiken avskaffas. Tidigare har börsposternas storlek varierat mellan 25 till 100 fondandelar beroende på fond, vilket gjort att börspostens värde varierat mellan ca 2 300 kronor till ca 17 000 kronor. "Att börsposten sätts till en andel gör att det blir enklare att handla enstaka andelar och udda poster. Denna förbättring gagnar främst privatpersoner och mindre investerare som funnit det opraktiskt med höga värden på börsposter" säger Jacob Sternius, produktutvecklare hos Xact Fonder. "Detta följer även den internationella standarden för ETFer (Exchange Traded Funds) som handlas på detta sätt i exempelvis Tyskland, Frankrike och Italien."

Fondens kortnamn

Ny börspost

Kurs per andel* och därmed ny börspost

Tidigare börspost

Cirkavärde på tidigare börspost*

Xact OMXS30

1

108 SEK

50

5 379 SEK

Xact OMXSB

1

336 SEK

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.