Nyheter

Nyhet

Utdelningschema - XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

Läs mer

1 juni 2015    Information om utdelning per andel meddelas

9 juni 2015    Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

10 juni 2015  Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

11 juni 2015  Avstämningsdag

16 juni 2015 Likviddag

Nyhet

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd.

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 15,10 per fondandel.

Läs mer

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 10 juni 2014.

Schema för utdelning i fonden är följande:

2 juni Information om fastställd utdelning

10 juni Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

11 juni Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

13 juni Avstämningsdag

18 juni Utbetalningsdag

Nordiska ETF-marknaden januari 2014

Ökad omsättning i ETF-marknaden under januari.

Läs mer
  • Under januari uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 16,5 Mdr SEK, en ökning med drygt 37% jämfört med föregående månad.
  • Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för ca 81% (13,3 Mdr SEK).
  • ETF-handeln i Sverige svarade för 4% av den totala börshandeln.
  • Xacts marknadsandel uppgick till 95%.

Klicka här för att nå rapporten i sin helhet.

 

 

Nyhet

Omvänd split i Xact Bear & Xact Bear 2

Styrelsen i Handelsbanken Fonder AB har beslutat att genomföra en sammanläggning (omvänd split) i de börshandlade fonderna Xact Bear och Xact Bear 2.

Läs mer

Sammanläggningen genomförs eftersom andelskursena i dessa fonder nu är så låga att det påverkar handeln. Detta har att göra med att den minsta skillnaden mellan köp- och säljkurserna (spreaden) i dessa fonder är fem öre på börsen och om andelskursen då är låg så blir den procentuella spreaden hög. Efter att man genomfört sammanläggningen så kommer denna spread kunna vara lägre och fonderna blir billigare för våra kunder att handla och därmed mer effektiva.

Villkoret för den omvända spliten för Xact Bear är 1:10. Varje 10-tal fondandelar byts mot en (1) fondandel. Villkoret för den omvända spliten för Xact Bear 2 är 1:3. Varje 3-tal fondandelar byts mot en (1) fondandel. Avrundning sker nedåt.

Sammanläggningen kommer att genomföras enligt följande schema:

Omvänd split

Xact Bear – Sammanläggning av fondandelar 1:10 

Detta händer vid sammanläggningen: Från och med den 9 oktober (Ex-dagen) sker handeln i Xact Bear med sammanlagda fondandelar. Öppningskursen kommer denna dag vara cirka 10 gånger högre jämfört med dagen innan sammanslagningen då antalet fondandelar är 10 gånger färre. De sammanlagda (nya) fondandelarna kommer att redovisas på din depå i enlighet med din depåbanks rutiner.

Exempel: Äger du 625 fondandelar före den omvända spliten kommer du efter den omvända spliten att äga 625/10 = 62,5 andelar. Då avrundning sker nedåt kommer du att äga 62 andelar och få likvid för 0,5 andelar. Likvid för udda andelar kommer att utbetalas till kontot knutet till ditt VP-konto eller depå omkring den 24 oktober 2013.

Värdet på fondinnehavet påverkas inte av sammanläggningen

På Ex-dagen den 9 oktober 2013 kommer varje fondandels värde (NAV-kurs) vara cirka 10 gånger större jämfört med dagen innan sammanläggningen. Fondens totala marknadsvärde kommer inte att påverkas som en följd av sammanläggningen av andelarna.

Fondandelsägare som äger färre än 10 fondandelar kommer att få hela sitt innehav avyttrat. Andelsägare med ett innehav som inte är jämnt delbart med 10 kan köpa andelar över börsen till sedvanligt courtage i syfte att få ett innehav jämnt delbart med 10. Sådant köp måste ske senast den 8 oktober 2013.

Omvsplit2

Xact Bear 2 – Sammanläggning av fondandelar 1:3 

Detta händer vid sammanläggningen: Från och med den 9 oktober (Ex-dagen) sker handeln i Xact Bear 2 med sammanlagda fondandelar. Öppningskursen kommer denna dag vara cirka tre gånger högre jämfört med dagen innan sammanslagningen då antalet fondandelar är tre gånger färre. De sammanlagda (nya) fondandelarna kommer att redovisas på din depå i enlighet med din depåbanks rutiner.

Exempel: Äger du 185 fondandelar före den omvända spliten kommer du efter den omvända spliten att äga 185/3 = 61,66 andelar. Då avrundning sker nedåt kommer du att äga 61 andelar och få likvid för 0,66 andelar. Likvid för udda andelar kommer att utbetalas till kontot knutet till ditt VP-konto eller depå omkring den 24 oktober 2013.

Värdet på fondinnehavet påverkas inte av sammanläggningen

På Ex-dagen den 9 oktober 2013 kommer varje fondandels värde (NAV-kurs) vara cirka tre gånger större jämfört med dagen innan sammanläggningen. Fondens totala marknadsvärde kommer inte att påverkas som en följd av sammanläggningen av andelarna.

Fondandelsägare som äger färre än tre fondandelar kommer att få hela sitt innehav avyttrat. Andelsägare med ett innehav som inte är jämnt delbart med tre kan köpa andelar över börsen till sedvanligt courtage i syfte att få ett innehav jämnt delbart med tre. Sådant köp måste ske senast den 8 oktober 2013.

Omvsplit3

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden januari 2013

Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden ökade med drygt 11% jämfört med december månads omsättning.

Läs mer

Den totala omsättningen i Norden uppgick till ca 10,7 mdr SEK under januari, vilket var ca 11% mer än omsättningen i december. Jämfört med januari 2012 är dock omsättningen halverad. Xacts månadsbrev för januari 2013 hittar du här.   

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:24, 2020-01-19
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:41, 2020-01-19
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:41, 2020-01-19

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.