Nyheter

Pressmeddelande

XACT lanserar nya börshandlade fonder

XACT har noterat två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen. De nya fonderna, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 följer Dow Jones EURO STOXX 50 Index, vilket speglar utvecklingen av de 50 största aktierna i Euroland.

Läs mer

Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Europe Bull 2 med ca två procent om index stiger med en procent. XACT Europe Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2. Fonderna handlas på Stockholmsbörsen i svenska kronor och är de enda i sitt slag i Sverige. Förvaltningsavgiften är 0,6 %. Handelsbanken, Carnegie och Erik Penser är marknadsgaranter för fonderna.  

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång och vi har idag totalt åtta hävstångsfonder, säger Henrik Norén VD för XACT Fonder. "Vi upplever en stor efterfrågan på denna fondtyp och det känns därför naturligt att nu erbjuda europeisk exponering under samma koncept."

"Dow Jones EURO STOXX 50 Index är det mest valda indexet för börshandlade produkter eftersom det erbjuder likvid exponering mot Europas ledande storbolag i en produkt" säger Ricardo Manrique, VD för STOXX Ltd. "Indexet är det logiska valet när XACT nu expanderar sitt utbud av hävstångsfonder".

XACTs hävstångsfonder är ofta de värdepapper som handlas mest på Stockholmsbörsen, Oslo Børs och Burgundy. Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 14 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Børs. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222

Pressmeddelande

XACT lanserar nya börshandlade fonder

XACT har noterat två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen.

Läs mer

XACT har noterat två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen. De nya fonderna, XACT Europe Bull 2 och XACT Europe Bear 2 följer Dow Jones EURO STOXX 50 Index, vilket speglar utvecklingen av de 50 största aktierna i Euroland. Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Europe Bull 2 med ca två procent om index stiger med en procent. XACT Europe Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2. Fonderna handlas på Stockholmsbörsen i svenska kronor och är de enda i sitt slag i Sverige. Förvaltningsavgiften är 0,6 %. Handelsbanken, Carnegie och Erik Penser är marknadsgaranter för fonderna.  

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång och vi har idag totalt åtta hävstångsfonder, säger Henrik Norén VD för XACT Fonder. "Vi upplever en stor efterfrågan på denna fondtyp och det känns därför naturligt att nu erbjuda europeisk exponering under samma koncept."

"Dow Jones EURO STOXX 50 Index är det mest valda indexet för börshandlade produkter eftersom det erbjuder likvid exponering mot Europas ledande storbolag i en produkt" säger Ricardo Manrique, VD för STOXX Ltd. "Indexet är det logiska valet när XACT nu expanderar sitt utbud av hävstångsfonder".

XACTs hävstångsfonder är ofta de värdepapper som handlas mest på Stockholmsbörsen, Oslo Børs och Burgundy. Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 14 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Børs. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222

Pressmeddelande

Sista dag att handla XACT F Sweden över börsen är den 17 december 2009

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") läggs ned vid årsskiftet.

Läs mer

Måndagen den 14 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Euro över börsen och torsdagen den 17 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Sweden över börsen. För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto omkring den 7 januari respektive 11 januari 2010.

Fram till och med den 14 december respektive den 17 december 2009 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

 

 

XACT FTSE RAFI Euro

XACT FTSE RAFI Sweden

Sista dag att sälja över börsen

14-dec-09

17-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare somsålt över börsen

17-dec-09

22-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare sominte sålt sina andelar över börsen senast den 14 december respektive den 17 december

11-jan-10

07-jan-10

Pressmeddelande

Sista dag att handla XACT F Sweden över börsen är den 17 december 2009

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") läggs ned vid årsskiftet.

Läs mer

De börshandlade fonderna XACT FTSE RAFI Fundamental Euro ("XACT F Euro") och XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden ("XACT F Sweden") läggs ned vid årsskiftet.

Måndagen den 14 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Euro över börsen och torsdagen den 17 december 2009 är den sista dagen som det går att sälja fondandelar i XACT F Sweden över börsen. För de innehavare som då ännu inte sålt sina andelar kommer en inlösen att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till andelsägarens avkastningskonto omkring den 7 januari respektive 11 januari 2010.

Fram till och med den 14 december respektive den 17 december 2009 kommer handeln i fonderna att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

 

 

XACT FTSE RAFI Euro

XACT FTSE RAFI Sweden

Sista dag att sälja över börsen

14-dec-09

17-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare somsålt över börsen

17-dec-09

22-dec-09

Likvid utbetalas till fondandelsägare sominte sålt sina andelar över börsen senast den 14 december respektive den 17 december

11-jan-10

07-jan-10


Pressmeddelande

XACT har lanserat nya börshandlade fonder

Fredagen den 6 november noterade XACT Fonder två nya börshandlade fonder på Stockholmsbörsen

Läs mer

De nya fonderna, XACT Bull 2 och XACT Bear 2, baseras på OMXS30TM-indexet, vilket speglar utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fonderna har en hävstång på 2 som innebär en daglig värdeökning i XACT Bull 2 med cirka två procent om index stiger med en procent. XACT Bear 2, som har en negativ eller omvänd exponering, rör sig i motsatt riktning mot indexutvecklingen, med en hävstång på 2.

"XACT Fonder var först i världen med att lansera börshandlade fonder med hävstång, de välkända fonderna XACT Bull och XACT Bear. Fonderna följer Stockholmsbörsens utveckling med en hävstång på 1,5 och är ofta bland de mest handlade värdepapperen på Burgundy och Stockholmsbörsen. Dessa fonder är våra mest populära fonder hittills och det känns därför logiskt att nu utöka vårt utbud av hävstångsfonder", säger Henrik Norén VD för XACT Fonder.

Förvaltningsavgiften är 0,6 % per år. Handelsbanken, Carnegie och Nordea är marknadsgaranter för fonderna. 
Som den ledande utgivaren av ETFer på den nordiska marknaden erbjuder XACT Fonder för närvarande 12 börshandlade fonder på Stockholmsbörsen och Oslo Börs.

Läs mer om hävstångsfonder

Läs mer om XACT Bull 2

Läs mer om XACT Bear 2


För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX -0,10%
Energi +0,60%
Verkstad +0,32%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,02%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:27, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.