Nyheter

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 11 2010

Sverige är den femte största ETF-marknaden i Europa! Sista månadsbrevet för i år.

Läs mer

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 10 2010

Ekonomisajten E24 redovisade Morningstars granskning av Sverigefonder och hur de har lyckats i år. Av de tio bästa Sverigefonderna i år är sex indexfonder.

Läs mer

Pressmeddelande

XACT OMXS30 firar 10 år

Det är idag tio år sedan den första börshandlade fonden, XACT OMXS30TM, noterades på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Det är idag tio år sedan den första börshandlade fonden, XACT OMXS30TM, noterades på Stockholmsbörsen. Sedan dess har omsättningen i börshandlade fonder eller ETFer (Exchange Traded Funds) hundrafaldigats och ETFer har gått från en tillvaro som kostnadseffektiva verktyg för ett fåtal stora professionella investerare till prisvärda favoriter hos ett ökande antal privatplacerare. 

- Jag tror bara vi är i början av utvecklingen. Med ett ökat utbud av ETFer med olika placeringsinriktningar som därmed skapar ökade möjligheter kommer säkert allt fler att välja ETFer som en del av sin placeringsstrategi, sa Henrik Norén, vd XACT Fonder AB, i samband med att bolagets förstfödde XACT OMXS30TM firades på NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen).

- Att intresset ökat allt mer för ETFer kan vi bl a se genom det nettoinflöde som varit i XACT OMXS30TM under de senaste tre åren, fortsätter Henrik Norén. Det förvaltade kapitalet har ökat med drygt 100 procent, trots en svagt vikande börs.

Handeln i ETFer har utvecklats explosionsartat sedan starten, från en omsättning under år 2001 på knappt 1,8 miljarder kronor till drygt 210 miljarder kronor förra året.
- En börshandlad fond är ett enkelt och billigt sätt att följa utvecklingen på en viss marknad, till exempel aktiemarknaden, vilket har bidragit till ETFernas ökade popularitet även hos småsparare, säger Jenny Rosberg, vice vd på NASDAQ OMX Nordic.

Sedan starten har börsen och XACT OMXS30TM, som följer aktieutvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, gjort en dramatisk resa som inleddes under den utdragna börsnedgången i IT-bubblornas spår, terrorattacker och finanskrisen 2008, en tuff resa där fonden idag ligger på 25 procent plus efter tio år. Förändringen i index är en historisk exposé över utvecklingen i de 30 största svenska företagen under perioden. Vid starten i oktober 2000 hade Ericsson-aktien störst vikt i indexet med cirka en tredjedel, följd av AstraZeneca och Nordea. Idag är det HM som är störst, därefter kommer Nordea och TeliaSonera.

Nyhet

XACT Månadsbrev nr 9 2010

Intresset för börshandlade fonder växer. Detta märks tydligt på uppmärksamheten som börshandlade fonder får i media. Ett annat tydligt tecken är att 56 nya ETF:er har noterats i Stockholm under det senaste året.

Läs mer

Pressmeddelande

XACT lanserar första råvaru-ETF:en på Stockholmsbörsen

XACT noterade den 12 oktober en ny börshandlad fond som följer priset på 15 råvaror, bland annat olja, el, pappersmassa och guld.

Läs mer

- På senare år har intresset för både råvaror och börshandlade fonder ("ETF") ökat markant, det är därför naturligt för oss att nu erbjuda en råvaru-ETF, säger Henrik Norén, vd XACT Fonder, idag världens största leverantör av ETF:er med nordisk inriktning.

- Vår nya råvaru-ETF erbjuder investerare ett unikt tillfälle att till låg avgift placera i en produkt som kombinerar den traditionella fondens riskspridning med aktiens handelsmöjligheter, fortsätter Henrik Norén.

XACT Råvaror är den första börshandlade fonden som kombinerar global exponering med tydligt nordiskt fokus, bland annat är fonden den enda ETF:en med el och pappersmassa i råvarumixen.

- För den som exempelvis tror på en kall vinter kan XACT Råvaror vara en intressant placering. Elpriset stiger med kylan, något som också kommer att avspeglas i fondens utveckling, säger Henrik Norén.

Råvaror lockar idag allt fler investerare och har blivit en naturlig del av riskspridningen i allt fler portföljer.

- I en portfölj med medelhög risk och med en 10-årig placeringshorisont  rekommenderar vi idag upp till 20 % råvaror, säger Torbjörn Iwarson, råvaruchef vid Handelsbanken.

Råvaror har haft riktigt bra avkastning såväl om man ser till det senaste decenniet som till de senaste 40 åren. Råvaror ger även mycket god riskspridning till ett långsiktigt sparande och bidrar därför till ett tryggt sparande.

- Råvarorna som ingår i indexet är till stor del sådana som man själv kommer att konsumera i framtiden och en placering i ETF:en är ett enkelt sätt att spara till framtida konsumtion, säger Torbjörn Iwarson.

XACT Råvaror följer SHB Commodity Index Excess Return som från januari 2005 till september 2010 har stigit med 41,6%.

XACT Råvaror noteras på Nasdaq OMX Stockholm tisdagen den 12 oktober. ETF:er tillhör idag de snabbast växande finansiella produkterna och XACT Råvaror är den nionde nya ETF:en som XACT noterat hösten 2010.

ETF:en följer sammanlagt 15 råvaror (andel i procent inom parentes): Bensin (13%), Gasolja (diesel) (13%), Råolja(13%), Elektricitet (12%), Koppar (11%), Aluminium (9%), Guld (7%), Sojabönor (5%), Zink (4%), Vete (3%), Nötkreatur (3%), Silver (2%), Pappersmassa (2%), Griskött (2%) och Nickel (1%) som samtliga är av stor betydelse för de nordiska ekonomierna. Fonden har sitt säte i Luxemburg.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Norén, VD, XACT Fonder AB, tfn: 08-701 12 22

XACT är Nordens största utgivare av ETF:er och förvaltar idag 20 miljarder kronor fördelat på 20 ETF:er.

XACT Fonder bildades år 2000 av dåvarande OM Gruppen AB (nuvarande Nasdaq OMX), samma år som den första börshandlade fonden (ETF:en) lanserades i Europa. 2004 förvärvades bolaget av Handelsbanken och är sedan dess ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. XACT blev först i världen med att erbjuda ETF:er med hävstång när XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.  Den dagliga omsättningen i XACTs ETF:er är i snitt cirka 1 miljard kronor

Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX +0,04%
Energi +0,67%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2020-01-20
XACT OMXC25 +0,29%
XACT SMAC +0,21%
XACT BEAR 2 +0,21%
XACT BEAR +0,16%
OBXEXDBEAR +0,05%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20
XACT BULL 2 -0,23%
XACT BULL -0,17%
XACT OMXS30 -0,16%
OBXEXACT -0,10%
OBXEXDBULL -0,05%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:38, 2020-01-20

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.