Om Xact

Om Xact

Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm. Xact blev dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005. Xact är idag den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.

Xacts ETF:er som är registrerade i Sverige förvaltas av Xact Kapitalförvaltning AB som utöver dessa även förvaltar Handelsbankens indexfonder. Läs mer om dessa fonder här. 

För att läsa mer om fondbolaget Xact Kapitalförvaltning AB, klicka här.

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Xact Kapitalförvaltning förvaltar indexfonder och regelbaseradefonder. Gemensamt för dessa är att de följer ett påförhand tydligt definierat index eller strategi/regel och harett löfte till fondandelsägarna att leverera en avkastning ilinje med detta. I denna typ av förvaltning finns begränsningari möjligheterna att exkludera bolag på basis avbolagets agerande i hållbarhetsfrågor. Fondbolagets arbete för aktivt och ansvarsfullt ägande är dock av högsta vikt för våra indexförvaltade och regelbaserade fonder. Röstning på bolagsstämmor samt påverkansdialoger är därför fondbolagets viktigaste och mest kraftfulla medel för att adressera hållbarhetsfrågor som kan påverka fondandelsägarnas
långsiktiga avkastning. Xact Kapitalförvaltning anser också att en viktig del av arbetet med ansvarsfulla investeringar är att långsiktigtarbeta för att fler index skapas och följs utifrån hållbarhetskriterier. Detta skulle medföra större möjligheter att exkludera bolag som bryter mot fondbolagets värdegrund.

Läs mer om Xact Kapitalförvaltnings policy för Ansvarsfulla investeringar här. 

Vill du läsa mer om Ansvarsfulla investeringar finns mer information även här. 

 

Kontaktuppgifter Xact

Telefon: 08 - 701 40 00
Email: xact@handelsbanken.se

Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:24, 2020-01-19

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.