TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull (ETF)

Innehav/Exponering: 2023-09-29

OMXS303J 149,61 %
Cash SEK 100 %