TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Bull (ETF)

Innehav/Exponering: 2022-05-20

OMXS302F 150,33 %
Cash SEK 100 %