TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT OBX Bull (UCITS ETF)

Innehav/Exponering

OBX INDEX FUTURE Nov21 195,16 %
Cash NOK 100 %