ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Om risk:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring utanför Sverige.

Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

SFDR (EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn)

Sustainability Article 9 Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9)

Sustainability Article 8 Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8)

Sustainability Article 6 Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut (artikel 6)

Sustainability Not Applicable Hållbarhetsrisker integreras ej på grund av fondens placeringsinriktning (artikel 6)

Handla räntor som aktier

Genom att sprida kapitalet mellan olika tillgångsslag kan du minska de största svängningarna i din portfölj. Generellt tenderar aktier att gynnas av konjunkturuppgångar, samtidigt som räntebärande placeringar har en benägenhet att ge bättre avkastning vid konjunkturnedgång. En ränteplacering ger därför en bra balans till ett aktieinnehav och kan därmed bidra till en mer stabil värdeutveckling i portföljen.

XACT Obligation ger dig möjlighet att komplettera dina investeringar med en svensk ränteplacering. Fonden handlar du på samma sätt som du handlar aktier, vilket gör att de passar väl in i en traditionell aktieportfölj.

//images.ctfassets.net/xygylbh89id0/3cPyHwAy90pbDRRLyvbW5v/f042f46ba14fc5aaa445a697e2bca0d8/shutterstock_1298125054__1_.jpg.png
Sustainability Article 6

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 2,73%
Utveckling i år 1,63%

XACT Obligation (UCITS ETF)

Räntemarknad

Svenska benchmark-obligationer

Utveckling tre månader 2,73%
Utveckling i år 1,63%
Sustainability Article 6

XACT Obligation är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index: SHBSABTI
Tillgångsslag: Räntefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 102,31 SEK
Fondförmögenhet: 6 056 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos: