XACT Sverige (UCITS ETF)

XACT Sverige is an exchange-traded index fund that meets the sustainability requirements of the Nordic Swan Ecolabel. Its objective is to follow the performance of SIX Sweden ESG Selection Index GI as closely as possible. The fund invests in large and mid-sized Swedish companies that comply with the specific sustainability criteria with regard to the inclusion and exclusion of companies in the fund. Read more about Nordic Swan Ecolabelled funds at svanen.se/spararen

Index SIX Sweden ESG Selection Index GI
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 2965 MSEK
Kortnamn XACT Sverige
Förvaltningsavgift 0,15 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -
I år 14,42 %
Idag -
I år 16,10 %
Idag -
I år 1,31 %
Idag -
I år 14,28 %
Idag -
I år 8,11 %
Idag -
I år 14,12 %
Idag -
I år 21,61 %
Idag -
I år -19,70 %
Idag -
I år 29,59 %
Idag -
I år -25,46 %
Idag -
I år 15,11 %
Idag -
I år -15,51 %
Idag -
I år 19,03 %
Idag -
I år 10,51 %
Idag -
I år 8,18 %

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av svenska stora och medelstora bolag vilka möter hållbarhetskraven i index. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Fonden är lämplig för dig som vill ta del av Stockholmsbörsens avkastning utan att välja enstaka aktier. Fonden lämnar varje år kontant utdelning till fondandelsägarna. Grunden för utdelningen är avkastningen på fondens medel. Normalt uppgår utdelningen till 3-4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.

Handelsinformation
Bloomberg XACTSBX SS EQUITY
Kortnamn XACT Sverige
Reuters XACTOMXSB.ST
ISIN SE0001056045
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Årlig avgift 0,15%

Management fees deducted in percent of average fund capital.

The yearly fee includes the total of management fees, interest fees and other expenses during the year, excluding transaction fees.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2018-05-31 3,92 4,01 2 år 11,98 12,13
2017 9,01 9,17 3 år 4,13 4,3
2016 5,85 6,13 5 år 10,69 10,93
2015 14,72 15,05 10 år 8,55 8,81
2014 25,21 25,59

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

Riskmått (3 år) 2018-05-31
Total risk 12,55%
Total risk i Index 12,54%
Aktiv risk 0,05%
Informationskvot -3,77
Sharpekvot 0,38
Sharpekvot i Index 0,4

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Sverige
Fondens startdatum 2003-05-26
Fondförmögenhet 2965 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Ja
ISIN SE0001056045
Kortnamn XACT Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
OBX +0,00%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%

Valutakurser

USD/SEK (9,59) -0,28%
EUR/SEK (10,75) -0,05%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 08:37, 2019-05-24
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 08:54, 2019-05-24
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 08:54, 2019-05-24

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

 • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
 • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
 • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
 • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
 • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
 • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
 • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Data source

This information is updated every 15th minute from Millistream. Xact does not assume any liability for errors in the information.

Data source

This information is updated every 15th minute from Handelsbanken. Xact does not assume any liability for errors in the information.