ETF Utbud

Med ETF:er som byggklossar kan du, enkelt och kostnadseffektivt, uppnå en effektiv portföljförvaltning. Med XACT ETF:er bygger du dina egna strategier - enkelt, smart och effektivt.

Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond.

Bli delägare i Nordens största bolag

Aktier är den tillgångsklass som på lång sikt givit bäst avkastning. Exempelvis har avkastningen på svenska aktier sedan år 1900 varit i genomsnitt 9,9 procent per år, vilket efter inflation är 6,1 procent. Detta är dubbelt så mycket som statsobligationer givit under samma period. Den svenska aktiemarknadens utveckling gör den till den fjärde bästa i världen efter Australien, Sydafrika och USA. Men av det samlade kapitalet på världens alla börser utgör kapitalet på den svenska börsen endast 1 procent.

En investering i XACT ETF:er innebär att du med bara ett värdepapper får en god riskspridning och undviker den specifika bolagsrisk som annars kan uppstå vid innehav av endast ett fåtal enskilda aktier.

//images.ctfassets.net/xygylbh89id0/39r9erQnsg46M4ODYKZaeJ/8e26c6be6ae23120858b1396d7f5bd7f/IMG_9959_1_.jpg.png

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader 0,29%
Utveckling i år -8,00%
Open Modal

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordiska stabila utdelande bolag

Utveckling tre månader 0,29%
Utveckling i år -8,00%

XACT Norden Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Utdelningstillfällen sker normalt i maj och september. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SHBNHDLVC
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 119,59
Fondförmögenhet: 11 737 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 60 - 80 största bolag

Utveckling tre månader 4,32%
Utveckling i år -0,44%
Open Modal

XACT Sverige (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 60 - 80 största bolag

Utveckling tre månader 4,32%
Utveckling i år -0,44%
Svanen Sverige

XACT Sverige är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 3-4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Grunden för utdelning är utdelningarna i underliggande bolag. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Infomationsbroschyren.

Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 496,53
Fondförmögenhet: 906 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 30 största bolag

Utveckling tre månader 4,90%
Utveckling i år 8,43%
Open Modal

XACT Norden (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Nordens 30 största bolag

Utveckling tre månader 4,90%
Utveckling i år 8,43%
Svanenlogga Xact Norden

XACT Norden är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SHBNESG
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,15%
Hävstång: -
NAV: 145,12
Fondförmögenhet: 14 439 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 10,43%
Utveckling i år 11,54%
Open Modal

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Svensk småbolagsexponering

Utveckling tre månader 10,43%
Utveckling i år 11,54%

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren.

Index: SESGSSTN
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 218,27
Fondförmögenhet: 1 964 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier.

Utveckling tre månader 4,14%
Utveckling i år 3,76%
Open Modal

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Stockholmsbörsens 30 största och mest likvida aktier.

Utveckling tre månader 4,14%
Utveckling i år 3,76%

XACT OMXS30 är en börshandlad indexfond som följer OMXS30-indexet. Fonden placerar i de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, vilka tillsammans utgör OMXS30-indexet. Genom fonden tar du del av Stockholmsbörsens utveckling utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag.

Index: OMXS30GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,10%
Hävstång: -
NAV: 230,42
Fondförmögenhet: 8 398 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier

Utveckling tre månader 6,03%
Utveckling i år 23,07%
Open Modal

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Danmarks 25 mest omsatta aktier

Utveckling tre månader 6,03%
Utveckling i år 23,07%

XACT OMXC25 är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 Index GI så nära som möjligt. OMX Copenhagen 25 Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange. XACT OMXC25 är den första börshandlade indexfonden som prissätts och handlas i realtid på Nasdaq Copenhagen. Tack vare sin regelbaserade konstruktion och transparens har fonden väsentligt lägre förvaltningsavgift samt transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. XACT OMXC25 är registrerad för 2020 såsom aktiebaserad på listan över fonder (”investeringsselskaber”) hos danska Skatteförvaltningen. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641

Index: OMXC25GI
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,20%
Hävstång: -
NAV: 149,49
Fondförmögenhet: 695 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos:

XACT OBX (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Oslobörsens 25 största och mest omsatta bolag

Utveckling tre månader 1,91%
Utveckling i år -11,96%
Open Modal

XACT OBX (UCITS ETF)

Aktiemarknad

Oslobörsens 25 största och mest omsatta bolag

Utveckling tre månader 1,91%
Utveckling i år -11,96%

XACT OBX är en börshandlad indexfond som följer aktieutvecklingen av de 25 största och mest omsatta bolagen på Oslo Börs. Fonden följer Oslo Börs OBX-index. Fonden ger dig möjlighet att snabbt och enkelt få exponering mot den norska energisektorn som utgör drygt 40% av det norska storbolagsindexet OBX®. Fonden lämnar ingen utdelning.

Index: OBX
Tillgångsslag: Aktiefond
Förvaltningsavgift: 0,30%
Hävstång: -
NAV: 71,74
Fondförmögenhet: 688 MSEK
LEGALA DOKUMENT > FONDENS INNEHAV >
Handla våra produkter hos: