Nyhet

Utdelningsbelopp fastställda

Utdelningsbeloppen för XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 är nu fastställda enligt nedan:

Läs mer
Fond Valuta Utdelning per andel Antal andelar Total utdelning
XACT OMXS30 SEK 1,64 82 600 000 135 464 000
XACT OMXSB SEK 14,43 5 475 000 79 004 250
XACT Norden 30 EUR 0,06 51 850 000 3 111 000

Se pressmeddelande här.

Utdelningar i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 kommer ske enligt följande schema: 

7/6 Information om utdelningens storlek meddelas

8/6 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

11/6 Ex. dag - fonden handlas exklusive utdelning

13/6 Avstämningsdag

18/6 Utbetalningsdag SEK

20/6 Utbetalningsdag EUR

För att få utdelning måste du äga fondandelar när marknaden stänger den 8 juni 2012. Sista dag att köpa fondandelar som ger rätt till utdelning är alltså den 8 juni 2012. Du kan sedan sälja dina fondandelar igen följande dag utan att detta påverkar utdelningen.

Om du inte vill få utdelning måste du sälja dina andelar senast den 8 juni 2012. Du kan sedan köpa andelar igen följande dag utan att få utdelning på dessa.

Varför lämnar fonderna utdelningar?
Precis som de flesta andra svenska fonder, lämnar fonderna utdelning för att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar.

Vad händer på ex-dagen?
Allt annat lika kommer kursen på fondandelarna att sjunka med utdelningens storlek på Ex-dagen.

Varför lämnas inte en utdelningsprognos?
Utdelningens storlek bestäms av fondens skattepliktiga resultat. Denna utdelning ska fördelas på antalet utestående andelar. Eftersom fondens storlek, dvs antalet  utestående andelar som utdelningen ska fördelas på, dagligen kan förändras, lämnas inte någon prognos i förväg.

För ytterligare information kontakta XACT Fonder på 08 - 701 40 00

Börsen idag

OMXS30GI +1,58%
OBX +1,02%
Energi +0,66%
Verkstad +1,46%

Valutakurser

USD/SEK (9,67) +0,24%
EUR/SEK (10,72) +0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:02, 2019-08-18
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:29, 2019-08-18
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:29, 2019-08-18

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.