Nyhet

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Sverige

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Sverige

Läs mer

Utdelningsbeloppet i XACT Sverige har fastställts till 15,27 SEK per andel. Utdelningsbeloppet motsvarar 3,5 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2019-05-31.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 12 juni 2019.

Utdelningen kommer att ske enligt nedanstående schema:

  • 12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 13 juni 2019 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 14 juni 2019 Avstämningsdag
  • 19 juni 2019 Likviddag

Börsen idag

OMXS30GI +1,58%
OBX +1,02%
Energi +0,66%
Verkstad +1,46%

Valutakurser

USD/SEK (9,67) +0,24%
EUR/SEK (10,72) +0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:02, 2019-08-18
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:33, 2019-08-18
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:33, 2019-08-18

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.