Nyhet

Nedläggning XACT Råvaror – Q&A:

Vad är anledningen till att fonden ska läggas ned?

Beroende på låga handelsvolymer och över tid väsentligen minskad fondförmögenhet har fondbolaget fattat beslut om att fonden ska läggas ned.

När är sista dag för mig att sälja mina fondandelar?

Sista dag för börshandel är den 23 september 2019. Du lägger säljorder på vanligt sätt genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår sedvanligt courtage och eventuell beskattning.

Vilka datum gäller vid nedläggningen?

  XACT Råvaror
Sista dag att sälja över börsen

23-sept-19

Likvid utbetalas till fondandelsägare som sålt över börsen   25-sept-19
Likvid utbetalas till fondandelsägare som löst in sina andelar efter den 23 september    9-okt-19

Vad händer fram till sista handelsdag?

Fram till och med den 23 september 2019 kommer handel i fonden att ske på vanligt sätt; köp och försäljningar sker över börsen genom din internetbank, mäklare eller bankkontor.

När får jag min likvid?

Om du har sålt dina andelar genom internetbank, mäklare eller bankkontor får du normalt likviden betald två bankdagar senare. Väljer du däremot att låta dina fondandelar lösas in i samband med att fonden avvecklas får du likvid den 9 oktober.

Om jag är fortsatt intresserad av exponering mot råvaror, vart ska jag vända mig?

För dig som vill ha råvaruexponering även framöver har vi Handelsbanken Råvarufond, som följer samma jämförelseindex som XACT Råvaror. Detta är en traditionell fond som inte handlas över börsen men har samma förvaltningsavgift som XACT Råvaror.   

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.  

Börsen idag

OMXS30GI +1,10%
OBX +1,00%
Energi +0,96%
Verkstad +1,33%

Valutakurser

USD/SEK (9,50) +0,14%
EUR/SEK (10,51) +0,13%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 17:29, 2019-12-09
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:09, 2019-12-09
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 07:09, 2019-12-09

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.