Pressmeddelande

Ny VD för XACT Fonder AB

Handelsbanken, har utsett Henrik Norén till ny VD med tillträde idag den 8 maj 2007.

Läs mer

Henrik Norén har arbetat inom Handelsbankens kapitalförvaltning och investmentbank i flera år, bl a som ansvarig för enheten för aktierelaterade incitamentsprogram. Han har arbetat i XACT Fonder AB sedan april 2006 och bl a varit ansvarig för produktutveckling och marknadsfrågor. Henrik Norén efterträder Dag Tjernsmo, som har tillträtt tjänsten som ansvarig för Handelsbanken Kapitalförvaltning Norden. För ytterligare information kontakta: Patrik Hertsberg, chef Handelsbanken Kapitalförvaltning, tfn 08-701 1871 Dag Tjernsmo, chef Handelsbanken Kapitalförvaltning Norden, tfn 08-701 3756 XACT Fonder är marknadsledande inom börshandlade fonder ("ETF") i Norden. Marknaden för börshandlade fonder har haft en kraftig tillväxt i världen sedan i början av 1990-talet när den första börshandlade fonden noterades i USA. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Idag finns det sju XACT-fonder noterade på Stockholmsbörsen, en på Oslo Börs (XACT OBX) och en på Helsingforsbörsen (XACT OMXH25).