Pressmeddelande

Nya handelstider för XACTs fonder

I och med lanseringen av INET på NasdaqOMX stänger nu handeln i XACTs fonder fem minuter senare, klockan 17.25.

Läs mer

I och med lanseringen av INET på NasdaqOMX stänger nu handeln i XACTs fonder fem minuter senare, klockan 17.25. Burgundy har genomfört samma ändring. Handelstiderna för XACTs fonder är därmed för både NasdaqOMX och Burgundy:

Öppnar 09.00 med call 
Stänger 17.25 utan call