Pressmeddelande

Rekordnotering av åtta nya nordiska ETF:er från XACT

XACT noterar åtta nya börshandlade fonder (ETF:er), den mest omfattande noteringen hittills av ETF:er med nordisk inriktning.

Läs mer

XACT noterar åtta nya börshandlade fonder (ETF:er), den mest omfattande noteringen hittills av ETF:er  med nordisk inriktning.

De nya ETF:erna består av XACT Norden 120, som följer NASDAQ OMX index baserat på de 120 största och mest omsatta nordiska bolagen, samt sju sektor-ETF:er som följer de största noterade  nordiska bolagen inom sektorerna bank- och försäkring, basindustri, bygg- och fastighet, energi, konsumentvaror, läkemedel och verkstad.


- Med vår nya breda notering möter vi nu en ökad efterfrågan på ETF:er med exponering mot nordiska bolag, säger Henrik Norén, vd XACT Fonder, idag världens största leverantör av ETF:er med nordisk inriktning.

ETF:er är en av de snabbast växande investeringsformerna i världen. XACTs nya ETF:er skapar helt nya möjligheter för investerare med fokus på den nordiska marknaden. Med hjälp av de nya sektor-ETF:erna blir det möjligt att skapa en portfölj anpassad till marknadstron inom de viktigaste sektorerna inom de nordiska ekonomierna. 

XACT:s ETF:er baseras på NASDAQ OMX:s nordiska sektorindex med de största nordiska bolagen inom de valda sektorerna. Det innebär att investerare istället för att placera i ett enskilt bolag kan sprida riskerna med en aktiekorg som handlas på samma sätt som en vanlig aktie på börsen. Låga förvaltningsavgifter har sedan länge etablerat ETF:er till ett av de mest använda verktygen för professionella placerare med ett långsiktigt strategiskt ägande.

- De här ETF:erna riktar sig mot alla typer av investerare och är attraktiva  för småsparare som nu enkelt och kostnadseffektivt kan få en sektorexponering med diversifierad risk, säger Jenny Rosberg, vice vd på Nasdaq OMX Nordic. 

Följande åtta nya ETF:er noteras den 29 september på Nasdaq OMX Stockholm:

XACT Norden 120                       (De 120 största och mest omsatta nordiska bolagen)

XACT Bank                                   (De största nordiska bank- och försäkringsbolagen)

XACT Basindustri                       (De största nordiska basindustribolagen)              

XACT Bygg & Fastighet            (De största nordiska bygg- och fastighetsbolagen)                          

XACT Energi                                (De största nordiska energibolagen)                       

XACT Konsumentvaror            (De största nordiska konsumentvarubolagen)     

XACT Läkemedel                        (De största nordiska läkemedelsbolagen)             

XACT Verkstad                            (De största nordiska verkstadsbolagen)                

 

Fonderna har sitt säte i Luxemburg. 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222 

XACT är Nordens största utgivare av ETF:er och förvaltar idag 20 miljarder kronor fördelat på 12 ETF:er.

XACT Fonder bildades år 2000 av dåvarande OM Gruppen AB (nuvarande Nasdaq OMX), samma år som den första börshandlade fonden (ETF:en) lanserades i Europa. 2004 förvärvades bolaget av Handelsbanken och är sedan dess ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. XACT blev först i världen med att erbjuda ETF:er med hävstång när XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.  Den dagliga omsättningen i XACTs ETF:er är i snitt cirka 1 miljard kronor.