Vanliga frågor

Vad är en ETF?

En börshandlad fond är en indexfond vars fondandelar dagligen handlas på börsen, precis som en aktie. "ETF", som är en förkortning av "Exchange Traded Fund", är ett annat begrepp för börshandlade fonder.

Är ETF:er ett nytt påfund?

ETF:er utvecklades av amerikanska fondförvaltare i början av 1990-talet och har revolutionerat sättet att placera. De används både av professionella och privata placerare och är idag det finansiella instrument som har högst tillväxt. I Europa har börshandlade fonder funnits sedan år 2000. Samma år noterade Xact den första börshandlade fonden i Sverige.

Är en ETF en fond?

Ja, juridiskt och skattemässigt sett är det en fond. Xacts svenskregistrerade fonder står under Finansinspektionens tillsyn och de Norge-registrerade under Kredittillsynets tillsyn.

Hur fungerar utdelningen i XACT Sverige och XACT Högutdelande?

XACT Sverige lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att dela ut mellan 3 och 4 procent av andelens värde. 

XACT Högutdelande lämnar normalt utdelning i maj varje år med målsättningen att dela ut omkring 4 procent av andelens värde. 

Vad är en indexfond?

En indexfond följer utvecklingen av ett visst marknadsindex. I Sverige är t ex "OMXS30TM" - som följer kursutvecklingen av de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmbörsen - ett välkänt aktieindex.

Vad är det för skillnad mellan en börshandlad fond och en vanlig traditionell fond?

Den främsta skillnaden är att en börshandlad fond, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblicket då ordern genomförs. En vanlig fond prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när under dagen ett köp eller en försäljning av fondandelar görs - ett och samma pris kommer att gälla för alla oavsett tidpunkt för orderläggning.

Hur kan jag använda börshandlade fonder?

Börshandlade fonder ger lättillgängliga och likvida fondandelar. Med börshandlade fonder är det därför möjligt att utnyttja börsens dagliga kursrörelser samtidigt som det är enkelt att justera innehavet.

Med börshandlade fonder i portföljen uppnås riskspridning på ett snabbt och enkelt sätt. Det räcker med ett värdepapper för att följa utvecklingen på börsen. Du kan använda börshandlade fonder som bas i portföljen och komplettera med direktsparande i aktier. Förvaltningsavgifterna är bland de lägsta på marknaden vilket gör fonderna till en intressant placering även på lång sikt

Hur sker handel i fonderna?

Handel av fondandelar sker på börsen - precis som aktier - via en bank eller fondkommissionär. Fonderna handlas på samma sätt som en aktie. Du kan köpa och sälja fondandelarna så ofta du vill - och när du vill - under en handelsdag under förutsättning att du har täckning på din depå/konto.

När börjar och slutar handeln i Xacts ETF:er?

Handeln börjar kl. 09.00.30 med en öppningsauktion och avslutas med en stängningscall. Denna pågår mellan kl 17.25 - 17.30. Av praktiska skäl sker ingen market making i denna stängningscall. Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att om ni har för avsikt att handla ETF:er i stängnigscallen är det viktigt att sådan order kurs-limiteras.

Lägger man en order på ett visst belopp som man vill handla för, så som man gör när man handlar vanliga fonder?

Nej. Vid handel med börshandlade fonder lägger man order på det antal andelar man vill köpa eller sälja, precis som för aktier.

Hur stor är en börspost?

För de fonder som är noterade på Stockholmsbörsen är en börspost en (1) andel. Man kan alltså handla precis det (udda) antal andelar man själv vill; 1, 47, 739 osv.

Hur sker prissättning?

Prissättningen av fondandelar sker med utgångspunkt från en värdering av fonden i realtid av oberoende marknadsgaranter.

Vad krävs för att handla en ETF?

Det krävs depå, IPS- eller försäkringsdepå, VP-konto eller ISK för att kunna handla med ETF:er.

Vad är det för kostnader förknippade med en ETF?

Kostnaderna består av courtage och en förvaltningsavgift. Vid köp och försäljning av fondandelar betalas courtage enligt gällande pris hos din bank eller fondkommissionär. Förvaltningsavgiften för Xacts ETF:er är mellan 0,1 och 0,6 procent av fondvärdet per år beroende på vilken fond du väljer. Förvaltningsavgiften dras varje bankdag från fondandelarnas värde.

Krävs viss minsta innehavstid i fonden?

Nej. Man kan köpa och sälja sina fondandelar hur många gånger som helst under en handelsdag, om man så önskar.

Var hittar jag fondernas NAV-kurser?

ETF:ernas officiella stängningskurser kallas "NAV-kurser". "NAV" står för "Net Asset Value" vilket betyder tillgångarnas underliggande värde per andel. Fondernas kurser fastställs baserat på innehavets värde vid börsens stängning. Du finner fondernas NAV växlat till handelsvaluta under "Verktyg" och "NAV-historik" som du finner här.

Vad har fonderna för exponering?

ETF:ernas aktuella exponering publiceras varje bankdag i detalj på ETF:ens produktsida under fliken "Underliggande och säkerheter".

Vad är kassakomponenten?

Kassakomponenten är de kontanter som fonden har i sin portfölj. Kassakomponenten i en börshandlad fond är vanligtvis mycket mindre än kassakomponenten i en vanlig fond.

Lämnar fonderna utdelning?

I Xacts produktutbud så finns det idag två fonder som lämnar utdelning, XACT OMXSB Utd och XACT Högutdelande.

XACT OMXSB Utd lämnar normalt utdelning under juni månad med målsättningen att dela ut mellan 3-4%. 

XACT Högutdelande lämnar normalt utdelning under maj månad med målsättningen att dela ut omkring 4%. Första utdelningen kommer att lämnas i maj 2018.

Ingår Xacts ETF:er i PPM?

Nej.

Vad är Xact Bull och Xact Bear?

Xact Bull och Xact Bear är begreppet för våra ETF.er med hävstång. Det är viktigt att förstå hur dessa fonder fungerar innan man investerar i dem. Du kan läsa mer om hävstång här. 

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:24, 2020-01-19

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.