XACT Högutdelande (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK)

Med XACT Högutdelande får du tillgång till en korg av utdelande nordiska bolag som uppvisat låg volatilitet i aktien (risk). Strategin är en så kallad smart beta strategi som historiskt givit en högre avkastning jämfört med ett traditionellt marknadsviktat nordiskt index. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Index SHBNHDLVC
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 11786 MSEK
Kortnamn XACTHDIV
Förvaltningsavgift 0,30 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -
I år 2,28 %
Idag -
I år -
Idag -
I år 0,04 %
Idag -
I år 2,08 %
Idag -
I år 0,37 %
Idag -
I år 2,95 %
Idag -
I år 3,47 %
Idag -
I år -3,67 %
Idag -
I år 4,62 %
Idag -
I år -4,83 %
Idag -
I år 0,57 %
Idag -
I år -0,61 %
Idag -
I år 2,35 %
Idag -
I år 1,87 %
Idag -
I år 1,51 %

XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag och placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med låg volatilitet (risk) i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Utdelning utbetalas årsvis i maj. Fonden handlas i realtid på Stockholmsbörsen.

Exponering och Innehav

Alla Xacts ETF:er redovisar sitt innehav eller exponering dagligen i tabellen nedan. Klicka på "Se alla" för att få en totalt bild av fonden alternativt ladda ner tabellen i Excelformat genom att klicka på länken "Ladda ner Excel". I filen återfinns fondens alla innehav. 

Handelsinformation
Bloomberg XACTHDIV SS EQUITY
Kortnamn XACTHDIV
Reuters XACTHDIV.ST
ISIN SE0009778954
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Årlig avgift 0,30%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet. 

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. 

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2019-12-31 29,69 30,01 2 år 14,48 14,76
2018 1,06 1,3 3 år
2017 5 år
2016 10 år
2015

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK)

Utdelning
Datum Utdelning SEK
2019-05-29 5,60
2018-05-23 5,00

Fonden lämnar normalt utdelning i maj varje år. Målsättningen är att årligen dela ut omkring 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.

 

Fonden har ännu inte tre års historik och kan därför inte publicera riskmåtten nedan.

Riskmått (3 år) 2019-12-31
Total risk -
Total risk i Index -
Aktiv risk -
Informationskvot
Sharpekvot
Sharpekvot i Index

Fakta och dokument

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Norden
Fondens startdatum 2017-03-31
Fondförmögenhet 11786 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Ja
ISIN SE0009778954
Kortnamn XACTHDIV
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall och Pernilla Olausson

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:24, 2020-01-19

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.