XACT Norden 30 (UCITS ETF)

Fonden är en börshandlad Nordenfond som följer aktieutvecklingen på de 30 största och mest likvida aktierna på de nordiska börserna i Stockholms, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Fonden lämnar ingen utdelning.

Index VINX30
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 9772 MSEK
Kortnamn XACT NORDIC
Förvaltningsavgift 0,15 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -1,34 %
I år -3,00 %
Idag -0,32 %
I år 8,05 %
Idag -0,03 %
I år 0,96 %
Idag -1,18 %
I år -0,86 %
Idag -1,24 %
I år 3,18 %
Idag -1,21 %
I år 0,40 %
Idag -1,73 %
I år -5,35 %
Idag 1,69 %
I år -1,60 %
Idag -2,30 %
I år -7,73 %
Idag 2,27 %
I år -2,28 %
Idag -2,41 %
I år 2,60 %
Idag 2,42 %
I år -11,09 %
Idag -1,07 %
I år 3,92 %
Idag -0,52 %
I år 4,35 %

XACT Norden30 är en börshandlad indexfond som följer det nordiska VINX30™-indexet. Fonden placerar i de 30 största och mest omsatta aktierna på de nordiska börserna (Stockholms-, Helsingfors-, Köpenhamns- och Oslobörsen), vilka tillsammans utgör VINX30™-indexet.

Handelsinformation
Bloomberg XACTVINX SS EQUITY
Kortnamn XACT NORDIC
Reuters XACTVINX30.ST
ISIN SE0001710914
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Årlig avgift 0,15%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2018-05-31 -0,65 -0,95 2 år 3,73 3,6
2017 -3,17 -3 3 år -0,64 -0,65
2016 14,32 14,61 5 år 7,34 7,52
2015 9,06 9,52 10 år 4,84 5,09
2014 22,45 23,36

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² VINX30™ Net index. Aktieutdelningar ingår i index efter avdrag för skatt.

Riskmått (3 år) 2018-05-31
Total risk 10,70%
Total risk i Index 10,69%
Aktiv risk 0,19%
Informationskvot 0,07
Sharpekvot 0,29
Sharpekvot i Index 0,29

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Norden
Fondens startdatum 2006-05-04
Fondförmögenhet 9772 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta EUR
UCITS Ja
ISIN SE0001710914
Kortnamn XACT NORDIC
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Börsen idag

OMXS30GI -1,34%
OBX -1,23%
Energi -1,68%
Verkstad -0,98%

Valutakurser

USD/SEK (9,05) -0,03%
EUR/SEK (10,28) +0,40%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 19:49, 2018-12-17

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.