XACT Norden (UCITS ETF)

Svanenmärkning

XACT Norden är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Index SHBNESG
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 14457 MSEK
Kortnamn XACT NORDIC
Förvaltningsavgift 0,15 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -0,16 %
I år 3,05 %
Idag -
I år -
Idag -0,01 %
I år 0,04 %
Idag 0,05 %
I år 2,89 %
Idag -0,10 %
I år 1,59 %
Idag 0,01 %
I år 3,80 %
Idag -0,17 %
I år 4,65 %
Idag 0,16 %
I år -4,77 %
Idag -0,23 %
I år 6,21 %
Idag 0,21 %
I år -6,32 %
Idag -0,05 %
I år 2,95 %
Idag 0,05 %
I år -2,96 %
Idag 0,21 %
I år 3,10 %
Idag 0,04 %
I år 2,75 %
Idag 0,29 %
I år 2,42 %

XACT Norden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i indexet.

Handelsinformation
Bloomberg XACTVINX SS EQUITY
Kortnamn XACT NORDIC
Reuters XACTVINX30.ST
ISIN SE0001710914
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Årlig avgift 0,15%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2019-05-31 6,37 6,25 2 år -2,4 -2,59
2018 -7,8 -8,02 3 år 2,03 1,93
2017 8,43 8,44 5 år 3,42 3,48
2016 -3,17 -3 10 år 9,57 9,83
2015 14,32 14,61

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² Handelsbanken Nordic ESG Index. Aktieutdelningar ingår i index efter avdrag för skatt.

Riskmått (3 år) 2019-05-31
Total risk 10,41%
Total risk i Index 10,42%
Aktiv risk 0,19%
Informationskvot 0,55
Sharpekvot 0,67
Sharpekvot i Index 0,66

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Norden
Fondens startdatum 2006-05-04
Fondförmögenhet 14457 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta EUR
UCITS Ja
ISIN SE0001710914
Kortnamn XACT NORDIC
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Börsen idag

OMXS30GI -0,11%
OBX +0,06%
Energi +0,69%
Verkstad +0,31%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:23, 2020-01-20

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.