XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Fonden är den första börshandlade fonden som har som mål att följa den svenska småbolagsmarknaden. Fonden är unik i sitt slag och ger en likvid småbolagsexponering till en avgift på 0,30%.

Index Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 1888 MSEK
Kortnamn XACT SMABOLAG
Förvaltningsavgift 0,30 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -0,16 %
I år 3,05 %
Idag -
I år -
Idag -0,01 %
I år 0,04 %
Idag 0,05 %
I år 2,89 %
Idag -0,10 %
I år 1,59 %
Idag 0,01 %
I år 3,80 %
Idag -0,17 %
I år 4,65 %
Idag 0,16 %
I år -4,77 %
Idag -0,23 %
I år 6,21 %
Idag 0,21 %
I år -6,32 %
Idag -0,05 %
I år 2,95 %
Idag 0,05 %
I år -2,96 %
Idag 0,21 %
I år 3,10 %
Idag 0,04 %
I år 2,75 %
Idag 0,29 %
I år 2,42 %

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Exponering och innehav

Alla Xacts ETF:er redovisar sitt innehav eller exponering dagligen i tabellen nedan. Klicka på "Se alla" för att få en total bild av fonden alternativt ladda ner tabellen i Excelformat genom att klicka på länken "Ladda ner Excel". I filen återfinns dels fondens exponering men även den portfölj med tillgångar som fonden äger. 

Handelsinformation
Bloomberg XACTSMAC SS Equity
Kortnamn XACT SMABOLAG
Reuters XACTSMAB.ST
ISIN SE0007491261
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Årlig avgift 0,30%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet. 

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. 

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2019-12-31 40,4 41,14 2 år 18,55 18,18
2018 0,1 -1,04 3 år 14,97 14,97
2017 8,14 8,82 5 år
2016 10 år
2015

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² Jämförelseindex Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index

Riskmått (3 år) 2019-12-31
Total risk 11,53%
Total risk i Index 11,67%
Aktiv risk 1,28%
Informationskvot 0
Sharpekvot 1,36
Sharpekvot i Index 1,34

Fakta & dokument

Fakta om fonden
Förvaltas av Anders Dolata
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Sverige
Fondens startdatum 2016-02-09
Fondförmögenhet 1888 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Ja
ISIN SE0007491261
Kortnamn XACT SMABOLAG
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Börsen idag

OMXS30GI -0,09%
OBX +0,02%
Energi +0,71%
Verkstad +0,34%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,02%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:20, 2020-01-20

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.