XACT Sverige (UCITS ETF)

Svanenmärkning

XACT Sverige är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Läs mer om Svanenmärkta fonder på svanen.se/spararen. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Index SIX Sweden ESG Selection Index GI
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 2873 MSEK
Kortnamn XACT Sverige
Förvaltningsavgift 0,15 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -
I år 2,28 %
Idag -
I år -
Idag -
I år 0,04 %
Idag -
I år 2,08 %
Idag -
I år 0,37 %
Idag -
I år 2,95 %
Idag -
I år 3,47 %
Idag -
I år -3,67 %
Idag -
I år 4,62 %
Idag -
I år -4,83 %
Idag -
I år 0,57 %
Idag -
I år -0,61 %
Idag -
I år 2,35 %
Idag -
I år 1,87 %
Idag -
I år 1,51 %

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av svenska stora och medelstora bolag vilka möter hållbarhetskraven i index. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Fonden är lämplig för dig som vill ta del av Stockholmsbörsens avkastning utan att välja enstaka aktier. Fonden lämnar varje år kontant utdelning till fondandelsägarna. Grunden för utdelningen är avkastningen på fondens medel. Normalt uppgår utdelningen till 3-4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.

Nedan listas dagligen fondens innehav eller portföljkomposition. Tabellen går även att ladda ner som Excelfil.

Köpa och sälja andelar

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen i den så kallade sekundärmarknaden.Nedan återfinns information kring handel och vilka avgifter som är förknippade med fonden. 

Handelsinformation
Bloomberg XACTSBX SS EQUITY
Kortnamn XACT Sverige
Reuters XACTOMXSB.ST
ISIN SE0001056045
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Årlig avgift 0,15%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2019-12-31 31,22 31,5 2 år 11,96 12,16
2018 -4,47 -4,33 3 år 11,27 11,45
2017 9,92 10,04 5 år 9,72 9,91
2016 9,01 9,17 10 år 11,17 11,45
2015 5,85 6,13

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² SIX Sweden ESG Selection Index GI 100%. Aktieutdelningar ingår i index. Innan 10 oktober 2018 följde fonden NASDAQ OMXSB™.

Utdelning
DatumUtdelning SEK
2019-06-13 15,27
2018-06-13 15,71
2017-06-14 18,27
2016-06-09 13,31
2015-06-10 17,65
2014-06-11 15,10

Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Normalt uppgår utdelningen till 3-4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning.

Riskmått (3 år) 2019-12-31
Total risk 12,86%
Total risk i Index 12,86%
Aktiv risk 0,06%
Informationskvot -3,02
Sharpekvot 0,93
Sharpekvot i Index 0,95

Fakta & dokument

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Sverige
Fondens startdatum 2003-05-26
Fondförmögenhet 2873 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Ja
ISIN SE0001056045
Kortnamn XACT Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta.