XACT Bull (ETF)

Xact Bull är en börshandlad fond med hävstång. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning på ca 150 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI™-index. Fonden lämnar ingen utdelning.

Index OMXS30GI
Tillgångsslag Aktiefond
Replikering Terminsbaserad
Förmögenhet 302 MSEK
Kortnamn XACT BULL
Förvaltningsavgift 0,60 %
Börsnotering NASDAQ Stockholm
Hävstång 1,5

Jämför med

Idag -
I år 2,28 %
Idag -
I år -
Idag -
I år 0,04 %
Idag -
I år 2,08 %
Idag -
I år 0,37 %
Idag -
I år 2,95 %
Idag -
I år 3,47 %
Idag -
I år -3,67 %
Idag -
I år 4,62 %
Idag -
I år -4,83 %
Idag -
I år 0,57 %
Idag -
I år -0,61 %
Idag -
I år 2,35 %
Idag -
I år 1,87 %
Idag -
I år 1,51 %

XACT Bull är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30™-index. Detta innebär att när OMXS30™ stiger med 1 procent en börsdag, stiger XACT Bull med cirka 1,5 procent. Denna målsättning utgör ingen garanti från fonden eller fondbolagets sida att en viss avkastning kommer att uppnås. Fondens förmögenhet består av likvida medel och terminskontrakt (OMXS30™-futures) motsvarande cirka 150 procent av fondens värde. För att fonden ska bibehålla en exponering på 150 procent av fondförmögenheten, sker en daglig ombalansering av fondens terminsinnehav.

Innehav av Xacts hävstångsfonder

Xacts hävstångsfonder skapar sin hävstång och exponering med hjälp av terminer. Xact Bull följer OMXS30GI index vilket består av de trettio största och mest omsatta bolagen på NASDAQ OMX Stockholm. För att se fondens innehav av terminer och kassa, klicka på länken "MM-filer" nedan till höger.

Handelsinformation
Bloomberg XACBULL SS EQUITY
Kortnamn XACT BULL
Reuters XACTBULL.ST
ISIN SE0001342395
Börs NASDAQ Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Årlig avgift 0,60%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2019-12-31 46,05 30,72 2 år 13,94 10,24
2018 -11,12 -7,03 3 år 12,7 9,38
2017 10,27 7,66 5 år 10,35 7,91
2016 12,73 9,41 10 år 13,24 10,39
2015 1,4 2,23

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² NASDAQ OMXS30™ 100%. Aktieutdelningar ingår i index.

Riskmått (3 år) 2019-12-31
Total risk 21,23%
Total risk i Index 14,02%
Aktiv risk 7,25%
Informationskvot 0,46
Sharpekvot 0,63
Sharpekvot i Index 0,72

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Fondkategori Aktiefond
Underkategori Sverige
Fondens startdatum 2005-02-08
Fondförmögenhet 302 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Nej
ISIN SE0001342395
Kortnamn XACT BULL
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:24, 2020-01-19

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.