XACT Obligation (UCITS ETF)

XACT Obligation ger tillgång till den svenska marknaden för bostadsobligation och obligationer utgivna av svenska staten och kommuner. Snabbt och smidigt genom en enda transaktion.

Index SHBSABTI
Tillgångsslag Räntefond
Replikering Fysisk
Förmögenhet 1013 MSEK
Kortnamn XACT OBLIGATION
Förvaltningsavgift 0,10 %
Börsnotering NASDAQ OMX Stockholm
Hävstång -

Jämför med

Idag -
I år 2,28 %
Idag -
I år -
Idag -
I år 0,04 %
Idag -
I år 2,08 %
Idag -
I år 0,37 %
Idag -
I år 2,95 %
Idag -
I år 3,47 %
Idag -
I år -3,67 %
Idag -
I år 4,62 %
Idag -
I år -4,83 %
Idag -
I år 0,57 %
Idag -
I år -0,61 %
Idag -
I år 2,35 %
Idag -
I år 1,87 %
Idag -
I år 1,51 %

XACT Obligation är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med s k Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden är lämplig för dig som söker en bred obligationsexponering. Då fonden handlas i realtid på börsen passar den för aktiva investerare som snabbt vill kunna förändra sin exponering. Fondens låga förvaltningsavgift på 0,1% gör att den även lämpar sig för långsiktiga investeringar med bred obligationsexponering.

Exponering och innehav

Handelsinformation
Bloomberg XACTBOND SS EQUITY
Kortnamn XACT OBLIGATION
Reuters XACTOBLIG.ST
ISIN SE0007491287
Börs NASDAQ OMX Stockholm
Avgift
Förvaltningsavgift 0,10%
Årlig avgift 0,10%

Förvaltningsavgiften under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.

Utveckling
Utveckling Fond¹ Index² Genomsn. avk. Fond¹ Index²
2019-12-31 1 1,14 2 år 0,95 1,07
2018 0,9 1 3 år 0,72 0,83
2017 0,27 0,36 5 år
2016 10 år
2015

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs

² Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index

Fonden har ännu inte tre års historik och kan därmed inte presentera några riskmått nedan.

Riskmått (3 år) 2019-12-31
Total risk 1,40%
Total risk i Index 1,40%
Aktiv risk 0,07%
Informationskvot -1,62
Sharpekvot 1,02
Sharpekvot i Index 1,11

Fakta om fonden
Förvaltas av Caroline Mebius
Registreringsland Sverige
Fondkategori Räntefond
Underkategori SEK
Fondens startdatum 2016-02-09
Fondförmögenhet 1013 MSEK
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
UCITS Ja
ISIN SE0007491287
Kortnamn XACT OBLIGATION
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Xact Kapitalförvaltning AB
Tillstånd för fondverksamhet 2016-01-01
Förvaringsinstitut J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Sverige
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:24, 2020-01-19

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Köp

En ETF eller börshandlad fond handlas precis som en aktie dvs. i antal andelar och över börsen. För att handla med ETF:er behövs därför en depå eller ett VP-konto. Man kan även handla med ETF:er i t.ex. kapitalförsäkringar, ISK eller IPS.

Om du är kund i Handelsbanken kan du klicka här för att logga in och handla via din depå. 

Om du är kund hos någon annan mäklare, kan du logga in och handla precis som du handlar aktier. Ett tips för att hitta  våra fonder kan vara att söka efter Xact. 

Kurser och information

  • iNAV  - En fondandels senaste teoretiska värde beräknat av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut. 
  • Köp - Fondens senaste köpkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Sälj - Fondens senaste säljkurs kvoterad av Handelsbanken. Uppdateras var tredje minut.
  • Idag - Fondens utveckling mellan senaste NAV och iNAV, beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras var tredje minut. 
  • I år - Fondens utveckling från årsskiftet beräknad i fondens handelsvaluta. Uppdateras dagligen. 
  • Senaste NAV - Tidigare börsdags andelsvärde vid börsens stängning uttryckt i fondens handelsvaluta. 
  • Förmögenhet - Visas i miljoner SEK alternativt NOK beroende på handelsvaluta. 

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.